Analiza diskursa uputstva-Vezbe-Analiza medijskog diskursa-Novinarstvo, Vežbe' predlog Masovna komunikacija. Univerzitet u Beogradu
connoisseur
connoisseur

Analiza diskursa uputstva-Vezbe-Analiza medijskog diskursa-Novinarstvo, Vežbe' predlog Masovna komunikacija. Univerzitet u Beogradu

PDF (92 KB)
1 str.
1000+broj poseta
Opis
Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu,Znak ,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Gledalac ,Konverzacione maksime,Kodeks,Interdisciplinarnost,Forma,Stil,Medij,Emisija,Definisanje medijs...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument
Alati za srpski jezik

Naslovna stranica Predmet: Analiza medijskog diskursa Student/studentkinja: Asistent: mr Dejan Pralica Naslov rada: Kvantitativno-kvalitativna analiza medijskog diskursa________________________________________ (navesti čega, npr. rubrike/emisije Novi Sad Građanskog lista Vojvođanski dnevnik Radija Vojvodine, Vojvođanski dnevnik Televizije Vojvodine) Datum: Rad br. 1,2, 3 (Četvrti rad je u stvari seminarski) Uputstva za pisanje rada – poglavlja

1. Društveno-politički kontekst (opis trenutne situacije, aktuelnosti u svetu oko nas)

2. Kontekst medija (lična karta medija, samo nemojte kopi-pejst sa sajta, već svojim rečima!)

3. Kontekst rubrike (da li su gradske vesti sve u okviru rubrike, ili su raštrkane po novinama i slično, kako je opremljena rubrika, da li je obimna, haotična)/ kontekst emisije (za RTV – kad se emituje, koliko traje, kakva je špica, studio, ko vodi, opšti utisak)

4. Metod – tu svi pišete kvantitativno-kvalitativni metod analize gradskih vesti u dnevnim novinama, odnosno date informativne emisije na radiju ili TV

5. Analiza i komentari (poželjno sa grafikonima, tablicama, neka poređenja; u zavisnosti od toga koji ste medij dobili – republički, pokrajinski ili gradski, možete da komentarišete da li ima dovoljno vesti iz te tri oblasti ili emisijom dominiraju samo npr. republičke vesti, iako je gradski medij)

6. Zaključne napomene (dobre, loše strane rubrike u novinama/emisije na RTV i saveti kako da medij unapredi svoje rubrike/emisije)

7. Dodatak: priheftana kompletna tabela sa rezultatima kodiranja Tip slova: Times New Roman, (ćirilica ili latinica) Veličina: 12 Prored: 1,5 Četvrti rad koji uradite napišite da je seminarski, pa ćemo to upisati u indeks!

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument