Анализа рада, начин полагања  ауто-школе доо „EXTRA COOL„ из  Ниш-а, Beleške' predlog Saobracajno i pomorsko pravo. Univerzitet u Nišu
dolazim
dolazim

Анализа рада, начин полагања ауто-школе доо „EXTRA COOL„ из Ниш-а, Beleške' predlog Saobracajno i pomorsko pravo. Univerzitet u Nišu

17 str.
9broj preuzimanja
146broj poseta
Opis
Практични рад је одрађен из предмета Технологије рада центра за обуку возача. Практична настава је обављена у ауто-школи доо „EXTRA COOL„ из Ниш-а
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 17
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
preuzmi dokument

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГА САОБРАЋАЈА

ШКОЛСКА ГОДИНА 2016/2017.

IV ГОДИНА СТУДИЈА (VIII СЕМЕСТАР)

ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Александра Медведева 20, 18000 Ниш, Србија

Тема: Анализа рада, начин полагања ауто-школе доо „EXTRA COOL„ из Ниш-а

Ниш, Јун, 2017 год.

НАЗИВ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – ИНСТИТУЦИЈЕ:

Ауто-школа доо „ EXTRA COOL „

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ:

Ниш

ДАТУМ ПОЧЕТКА И ДАТУМ ЗАВРШЕТКА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ:

22.04. – 10.05.2017. год.

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Стеван Николић БДС 9/16

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ:

Др Светозар Костић дипл. инж саоб.

Садржај рада

1. УВОД.................................................................................................................................1

2. ПРОСТОРИЈЕ И ПОЛИГОН АУТО ШКОЛЕ доо „EXTRA COOL„ ИЗ НИШ-а............ 2

3. АУТО-ШКОЛА.................................................................................................................. 3

3.1. Теоријска обука кандидата за возаче......................................................................... 3

3.2. Практична обука кандидата за возаче........................................................................6

4. ПОЛОАГАЊЕ ИСПИТА...................................................................................................7

4.1. Полагање теориског испита.........................................................................................8

4.2. Полагање практичног испита.......................................................................................8

5. НАЈЧЕШЋЕ ТЕМЕ НА ПРЕДАВАЊИМА У АУТО ШКОЛИ доо „EXTRA COOL„... 10

6. ЗАКЉУЧАК.................................................................................................................... 12

7. ЛИТЕРАТУРА................................................................................................................. 13

1. УВОД

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

4

Стручна пркаса је реализована у ауто школи доо „EXTRA COOL„ у Ниш-у у облику теоријске обуке возача тј. држања теоријске наставе. Пркаса је изведена у трајању од 20 радних дана у просторијама ауто школе.

Ауто школа је почела са радом у Новембру 2005. године. Власници те школе су такође и инструктори и предавачи теоријске наставе у тој школи. Ауто школа је у досадашњем раду обучила велики број кандидата које одликује пажљива, безбедна и сигурна вожња. Ауто школа се налази у на адреси Радоје Дакића 49a, локал број 6. Ова ауто школа има 4 запослена лица од којих је једно саобраћајни инжењер, предавач теоријске наставе, испитивач, и инструктор вожње, а остала три запослена лица су само инструктори вожње.

Јасно је да је безбедност саобраћаја у нашим градовима на веома ниском нивоу. Сваки дан смо посматрачи немилих догађаја на саобраћајницама наших градова и места. Све је више удеса на путевима, улицама, све више је и бахатих и агресивних возача који наше путеве и улице претварају у тркачке стазе. Не поштују се ни основна саобраћајна правила. Данас се по путевима и улицама вози ко како хоће, не води се рачуна о нашој деци поред вртића, забавишта, школа, паркића...

Не постоји ни толеранција на стара лица и лица са инвалидитетом. Пешаци су нам најугроженији и то баш на пешачким прелазима. Ауто школа доо „EXTRA COOL„ је једна од институција која у складу са својим могућностима покушава да се ухвати у коштац са овим проблемом. Јасно је да се овај проблем не може решити преко ноћи.

Запослени у ауто школи дају сав напор да кандидате, будуће младе возаче, уче правилном, савесном и веома одговорном понашању у саобраћају. Заједно са кандидатима тумаче се прописи, правила, саобраћајне ситуације, препознаје и указује на потенцијална опасна места на улицама и путевима како у Новом Саду, тако и широм Србије и у другим крајевима државе. Основни циљ ове ауто школе јесте да стварају одговорне и квалитетне возаче који неће представљати опасност у саобраћају.

ПРОСТОРИЈЕ И ПОЛИГОН АУТО ШКОЛЕ доо „EXTRA COOL„ ИЗ НИШ-а

Ауто школа доо „EXTRA COOL„ у свом власништву има просторије за администрацију и просторије за држање наставе и полагање теоријског испита (слика 1.). Ове просторије се налазе на адреси Радоје Дакића 49а у станбено –

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

5

пословној згради. Полигон за обуку возача имају код ауто пијаце (полигон који изнајмљују) пијаце не коме скоро свакодневно обављају све радње потребне за усавршавање возачке способности и полагања возачког испита.

Слика 1: изглед учионице ауто-школе доо „EXTRA COOL„

Учионица је одвојена преградним зидом од канцеларије. Има 19,5 m2, односно, 1,5 m2 по кандидату одакле се може закључити да у учионици може стати 13 кандидата, то јест, има места за максимално 13 кандидата. Поред тога, има места и за још два предавача, испитивача, инструктора.

Поред главног административног рачунара поседују и још 2 админстративна лаптопа преко којих се може покренути у улоговати на сајтове и пратити рад. Имају и 13 рачунара у учионици намењених за рад кандидаа на њих.

Полигон је прописано обележен и означен, као и безбедан за рад и обуку кандидата за возача. Такође, на полигону поред све хоризонталне ознаке потребне за обуку возача на полигону налази се и вертикална сигнализација, као и купе (чуњеви) и остали потребни прибор за рад са возилом и будућим возачима.

3. АУТО-ШКОЛА

Ауто школе су установе у којима се врши обука канидата за возаче. По некадашњем закону је било много лакше доћи до дозволе. Изменама и допунама закона дошло се до много бољег и строжијег рада ауто школа. Обука кандидата је подељена у два дела:

1. Теоријска обука кандидата за возаче и 2. Практична обука кадидата за возаче.

Оба дела обуке су зависни један од другог, тачније практична обука (вожња) зависи од теоријске обуке. Вожња не може почети све док се не заврши теоријска обука и не положи теоријски испит. Поред ова два дела, по новом закону, је укључено и полагање Прве помоћи. Некада је то било обједињено у тесковима који су се полагали у ауто школи, али по измени закона ово је одвојено и полаже се у посебним установама које могу бити у сарадњи са ауто школом а и не морају. Тек када кандидат, поред положеног теоријског теста, положи и Прву помоћ, он може изаћи на олагање пратичног испита.

Ауто школа је директно преко програмског софтвера повезана са централом у Министарству унутрашњих послова (МУП). Повезаност је стварена

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

6

преко софрвера КИОСК, који свака ауто школа мора да има и који се активира преко сертификоване личне карте администратора, предавача или испитивача. Свака ауто школа према систематизацији мора имати барем једног саобраћајног инжењера који може бити испитивач. Дакле, ауто школа може имати:

1. Предавач теоријске наставе - то је лице које има VII степен стручне спреме, односно дипломирани саобраћајни инжењер или струковни инжењер саобраћаја [2].

2. Испитивач – он може бити испитивач теоријског теста или практичне вожње. Једина битна ствар је да испитивач мора имати минимум 5 година радног искуства у области обуке возача, то је једини услов да би неко лице добило назим испитивача у ауто школи [2].

3. Инструктор вожње – може бити свако лице које има минимум 5 година возачког искуства. До лиценце за инструктора се долази тако што се полаже инструкторски испит, и добија се лиценца о поседовању инструкторске дозволе [2].

Лиценца за предавача и испитивача у ауто школи се добија полагањем испита у Агенцији за безбедност саобраћаја, која је законом овлашћена за те радње.

3.1. Теоријска обука кандидата за возаче

Теоријска обука се обавља у облику школских часова у трајању од 45 минута. Минималан број часова који се може одржати у току дана је један, а максималан број часова који се може одржати у току дана јесте осам часа. Такође, се могу држати и блок часови од по 3 часа узастопно [3].

Укупно часова који се одржавају у току теоријске обуке јесте 40 часова који се деле у две групе: основни фонд часова и посебан фонд часова. Основни фонд часова слушају сви кандидати и он износи 33 часа, док посебан фонд часова чине 7 часа, и они се разликују по категоријама. Конкретно, ауто школа доо „EXTRA COOL„ пружа могућност да се полаже за категорије (А1, А2, А, Б о чему ће бити касније речи).

Часови се уписују у посебној књизи која се зове „Књига пркатичне обуке возача“ (слика 2.). У ову књигу се уписују и шасови вожње и часови теоријске обуке, нема једна јединствена књига за уписивање теоријских часова.

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

7

Слика 2: Изглед Књиге практичне обуке возача са рубрикама за попуњавање [3]

Трајање часа је 45 мин., а паузе могу трајати од 10 до 30 мин. Када истеку 30 минута паузе а час није почео, онда систем ИСО сам прекида предавање и предавање се не може наставити. Предавач који у току дана има више предавања, пауза између тих предавања мора бити минимум 20 минута, у противном ако не буде следе ригорозне казне и санкције од стране Министарства унутрашњих посова. Између предавања или вожње у два радна дана мора да постоји 11 сати паузе. Теоријска настава како и вожња се такође, заказују преко Киоск софтвера и то 24 часа раније [3].

Понашање кандидата је веома битно током држања наставе, како и у самој школи. Кандидати не смеју долазити у шортсевимаи бермудама на предавање по политици школе. Такође, кандидат мора доћи 15 минута пре почетка самих предавања да би могао да се спреми за то предавање. Морају бити присутни предавањима, јер предавач има право да га не убаци у систем и самим тим кандидат испада из своје групе и мора да чека следећу групу како бих наставио са предавањем.

Кандидат мора да има код себе важећу лични карту како би предавач могао да га легитимише, и у случају да додђе контрола из мупа да има легитимацију при себи. Кандидат код себе исто има једну књижицу коју сам попуњава и у њу уноси датум када је реализује настава, време почетка часа, време завршетка часа и код теме предавања која се рализује тог часа. Постоје 14 кода тема и то су:

• Т1 – безбедност саобраћаја, • Т2 – возач, • Т3 – пут, • Т4 – возило, • Т5 – правила саобраћаја, • Т6 – остали учесници у саобраћају, • Т7 – саобраћајна сигнализација, • Т8 – превоз терета и лица, • Т9 – возачке дозволе,

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

8

• Т10 – дужност учесника у саобраћају у случају саобраћајне незгоде,

• Т11 – посебне мере безбедности саобраћаја, • Т12 – теоријско објашњење радњи са возилом, односно скупом возила у саобраћају на путу и поступање возача у саобраћају на путу,

• Т13 – друштвена опасност и последица непоштовања прописа из области безбедности саобраћаја и

• Т14 – вежба [3].

Предавач поседује програм рада по часовима као и објашњење шта треба да ради по часовима. Програм рада има за основни фонд часова (33 часа) и за посебан фонд (7 часа) који зависи од категорије за коју кандидат полаже.

Кандидати углавном за тестове уче преко сајтова (слика 3.) или помоћу уџбеника (слика 4.) који могу набавити самостално.

Учење такође могу обавити на сајту Министарства унутрашњих послова на управи саобраћајне полиције. На неким од последњих часова кандидати добијају свој налог пре којег полажу тестове, добијају орисничко име и лозинку за логовање како би моглу приступити налогу на самом испиту. На том налогу могу радити СИМУЛАЦИЈУ самог испита како би проверавали своје знање.

Кандидат се у ауто школу уписује преко софтверског програма Киоск, тако што му се уносе сви подаци (Држављанство, ЈМБГ, Фонд часова, категорија итд.).

Слика 3: Тестови за вежбање Слика 4: Уџбеник за учење теоретског дела испита

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

9

3.2. Практична обука кандидата за возаче

Након завршетка са теоријском обуком и положњним теоријским испитом кандидат може кренути са практичном наставом (вожњом). Ауто школа доо „EXTRA COOL„ поседује возила за полагање 2 категорија и то: 3 путничка аутомобила за Б категорију приказани на слици 5., 2 мотоцикла за А, А1 и А2 категорије.

Слика 5: Путнички аутомобили за обуку кандидата за категорију Б

На слици 6 биће приказан шифрарник часова и број часова за вожњу. Час вожње траје исто 45 минута, с тим што се може возити највише двочас, 90 минута. Након завршеног двочаса инструктор мора направити паузу од минимум 20 минута. Пауза између два часа од по 45 минута је 15 минута. Такође, за евиденцију часова инструтор користи „Књига практичне обуке инструктора возача“, а кандидат сличну књижицу као за теоријску обуку.

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

10

Слика 6.: Шифрарник и број часова вожње по категоријама

У зависности од поседовања категорије има одређени број часова који кандидат вози за дату категорију. Најзначајније је, ако кандидат има АМ категорију, онда када полаже за Б категорију вози 35 часа. Има одређени број часова које кандидат мора провести на полигону, углавном су то 7 часа. Неколико часова кандидат вози и у ноћним условима, који су прописани правилником.

4. ПОЛОАГАЊЕ ИСПИТА

До саме возачке дозволе може се доћи кроз полагање испита. Полагање испита за возачку дозволу се врши на два начина:

1. Полагање теоријског испита и 2. Полагање практичног испита (вожња).

Ова два дела испита су зависна један од другог, прво се полаже теоријски део, па тек када се он положи онда се може приступити полагању пркатичног испита [3].

4.1. Полагање теориског испита

На полагању су присутна два испитивача, један је испитивач запосле при ауто школи, други испитивач је испитивач из МУП – а, односно полицајац или инспектор са одељења за саобраћајне послове. Као и на предавањима, и на испиту се испитивачи морају пријавити преко софтверског програма Киоск. Цео

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

11

испит се снима видео камерон која је у ХД резолуцији, и звучна је и директно снимак преносу у МУП.

Кандидати тестове раде преко рачунара, који су повезани са главним административним рачунарима које имају испред се испитивачи. Такође, поред тога што испитивачи на својим рачунарима имају увид на рад кандидата, на великом монитору у ауто школи се такође приказује њихов рад, све је то због немогућности преписивања и манипулисања са тестовима.

На исти дан када је теоријски испит компијутер сам бира комбинацију питања, чија вероватноћа ће у даљем тексту бити приказана. Тест има 41 питање, коа све укупно имају 100 бода, од којих је потребно 85 бода за положен тест. Тест траје 60 минута.

Нека приближна вероватноћа око броја питања из одређених области које могу доћи на тесту је следећа:

• Дужности у случају саобраћајне незгоде (22) – 1 питање, • Посебне мере и овлашћења (61) – 1 питање, • Возачи (102) – 2 ÷ 3 питања, • Возила (300) – 3 питања, • Основе безбедности саобраћаја и појмови (182) – 2 ÷ 3, • Правила саобраћаја (797) – 15 и • Саобраћајна сигнализација (524) – 15.

(Бројеви у загради показују колико укупно имапитања у одређеној области, од борјеви ван заграде показују колико питања дођу на самом тесту.)

4.2. Полагање практичног испита

Практични испит се полаже након положеног теоријског теста, одрађене вожње, завршеног и положеног теста прве помоћи. Као и све до сада, и практични испит се мора унети у софтверски програм Киоск. Унос у Киоску врши испитивач. Као и на теоријском испиту, и овде мора бити присутан један испитивач из ауто школе и један испитивач из МУП – а (полицајац или саобраћајни инспектор – инжењер).

Практични испит траје 60 минута. У аутомобилу не сме бити никог сем кандидата, испитивача из ауто школе и испитивача из МУП – а. У току испита и један и други испитивач попуњавају Бодовну листу практичног испита за одређену категорију (приказ Бодовне листе практичног испита за категорију Б на слици 7). Они ову листу опуњавају независно један од другог, самим тим што бодовна листа и бодове које да испитивач из МУП – а има већи утицај на то да ли је кандидат положио или не.

Кандидат на испит не сме доћи у шортсу или у бермудама, не сме бити под дејством алкохола, нити користити телефон током полагања. Мора се придржавати руте на коју га наводи инструктор – испитивач. Бодовна листа практичног испита се дели на четири дела, и то: (1) припрема возила, (2)

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

12

полигонске радње, (3) саобраћај на јавном путу и (4) угрожавање безбедности код којих се завршава испити. Постоје радње код који се одма завршава испити, односно кандидат није положио испит, и постоје радње које могу имати одређени број негативних бода.

Слика 7.: Бодовна листа практичног испита за категорију Б

Испит почиње на полигону где кандидат показује неке своје способности са возилом: кретање са променом степена преноса, вожња уназад, кочење и заустављање, полукружно окретање и паркирање паралелно са осом кретања возила (под 0°) и управно у односу на смер кретања возила (под углом од 90°). Пре свих тих радњи кандидат мора да обави визуелну проверу возила и да стартује мотор аутомобила како би исправно мога да почне са испитом. Тако што је без грешке обави радње на полигону укључује се у саобраћај на јавним путевим и креће са реачизацијом своје испитне релације, коју бира сам компијутер.

На Бодовном листу могу за једну радњу бити исписани максимално 9 негативних бодова, што значи да кандидат није положио. Остоје и недозвољене радње које ако коандидат примени аутоматски није пложио испит. Ако кандидат није поступио по наредби испитне комисије, такође аутоматски није положио испит. Да Би исит био положен кандидат мора имати што мање негативних бодова, то јест не сме имати више од 15 негативнх бодова.

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

13

5. НАЈЧЕШЋЕ ТЕМЕ НА ПРЕДАВАЊИМА У АУТО ШКОЛИ доо „EXTRA COOL„

У овој ауто школи предавања се обављају по унапред договореном термину. Има могућност договора термина предавања са кандидатима, коме како и кад одговара. Теме су уобичајене и иде по унапред одређеном плану рада који је издат од стране Агнеције за безбедност саобраћаја и Министарства унутрашњих послова, али се увек дотакну теме које су актуелне како на путевима и у области безбедности саобраћаја тако и у самом животу.

Једна од најзначајнијих тема које се обрађује на неки од првих часова теоријске обуке јесу млади у саобраћају. Најугрожњнија група учесника у саобраћају гледано по старосној структуру, поред старих. Мади чини структура грађана од 15 до 25 година старости, односно начешће најчешће неискусни возачи (< 5 година возачког стажа). Према истраживањима који су вршени у земљи и иностранству (Европској унији) од свих саобраћајних незгода укупно у 20 ÷ 30 % су учествовали млади , односно према OECD 18 ÷ 30 % су млади у од свих погинулих у саобраћају. Млади чине 9 ÷ 13 % становништва у нашој држави [4].

Такође, велики акценат се ставља на теме везане за алкохол, искуство, пол, брзину. Кандидатима је занимљива константација да су жене бољи возачи од мушкараца. То се не односи на возачке способности, већа са гледишта безбедности саобраћаја. Жене имају већи страх од настанка нежељене ситуације, а самим ти су опрезније у саобраћају, све прихватају са одређеном дозом страха.

Нејчешће грешке возача у саобраћају, попут вожња изнад ограничења, непоропуштање пешака, непоштовање знака „СТОП“ и „обрнутог троугла“, телефонирање у току вожње, опасна вожња мотоциклиста, држање одстојања, непрописно престрјавање, неукључивање показивача правца као и све друга неправилности којима се подвргавају учесници у саобераћају се детаљно анализирају са кандидатима. Заједно са кандидатима се коментаришу ове неправилности и наводе се да пазе како на себе и своје понашање, тако и на друге и понашање других учесника у саобраћају.

Кандидатима се скреће пажња на рањиве учеснике у саобраћају, као што су: пешаци, бициклисти, мотоциклисти. У ову категорију се још и сврставају деца, стара лица, особе са посебним потребама итд. Реди се на томе да кандидат зна како да се понаша у ситуација када се нађе у непосредној близини рањивих учесника у саобраћају, да зна њихове слабости, мане, статистичке податке везане за њихова страдања. Занимљиво је знати да сепешак и бициклиста тамно обучен и без икаквих обележија поут катадиоптера на себи у ноћним условима и доброј видљивости уочава на удаљености од 26 m испред возача. Када су временски услови неповољни, то јест, магла, киша или снег, пешак или бициклиста се види на 19 m испред возила. За вожњу деце млађе од 3 године старости мора да се користи Безбедносно седиште, док дете које је млађе 12 година не сме да се вози на предњем седишту аутомобила [4].

Следећа тема која је важна а која спада и у редовне теме по плану програма за теоријску наставу јесте Теоријско објашњење радњи са возилом

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

14

односно скупом возила у саобраћају на путу и поступање возача у саобраћају на путу (према плану рада тема Т12). Ова тематика се најбоље може објасити преко алгоритма радњи током вожње [3]:

Слика 8.: Алгоритам радњи током вожње

Када се возач припреми за вожњу и припреми возило за укључивање у саобраћај или предузимање неке друге радње он мора након тога да обави уверавање да ли може безбедно да се укључи у саобраћај. Ако не може онда понавља радњу припреме возача и возил и уверавања, а ако је могућњ да предузме одговарајућу радњу у саобраћају онда даје обавештење.

Обавештење се даје у виду укључивања показиваза правца. Након давања обавештења потребно је опет се уверити да ли је могуће предузети одговарајућу радњу у саобраћају. Ако то није могуће, онда се понавља цео поступак од провере возача и возила, преко првог уверавања и давања обавештења (показивача правца) до оновног другог уверавања. Да узмему у виду да се одмах створила могућност за укључивање у саобрачај, односно успешно је обављено уверавање, може се извршити радња укључивања у саобраћај или нека друга радња.

Веома је битно радити на расветљавању свести о безбедности кандидата код нових возача, возача почетника. Они су, сутра дан, потецијални учесници у саобраћају и, не дај Боже, у саобраћајно незгоди. Потребно је наводити што више примера, и то лоших примера. Премара страдања других несавесних учесника у саобраћају, пример грешака других учесника у саобраћају. Боље је учити на туђим него на својим грешкама.

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

15

6. ЗАКЉУЧАК

Пракса је обављена у периоду од десет рандих дана (од 22.04. – 10.05.2017. у ауто школи доо „ EXTRA COOL „ у Ниш-у. ) На пракси је обрађена целокупна обука кандидата за возача са теоријске стране. Ментор је био предавач који је упутио у целокупан процес држања наставе, од самог почетка па до завршетка.

Обрађен је и начин уписивања кандидата у ауто школу и у одређену групу за слушање наставе. Практични део није рађен јер то није у домену једног саобраћајног инжењера. Инструктор вожње може бити и лице које нема завршене основне академске студије, то јест није инжењер саобраћаја.

Обрађен је и рад у софтверском програму Кискоу. Начин рада у том програму, начин на који се заказују часови, уписују кандидати у систем полагања, уписивање присутних кадидата на теоријској настави и остале многоброје радње.

Поред објашњења извођења теоријске наставе, бојшањен је и нлин извођења практичне наставе (вожње). На увид су дати сви подаци који су битни за одржавање практичне наставе, сва правила која морају бити испуњена да би практична настава била коректна и правилна.

Начин полагања теоријског и практичног испита је, такође објашњен од стране искусних инжењера. У глобалу, све је повезан у један систем који се назива ИСО чија је главна база у МУП – у. Све што се ради са кандидатима мора да прође кроз тај систем и да буде евидентирано.

Најважније је то што се ова ауто школа бави и неким темама које нису предвиђене од стране МУП – а, који издаје план рада наставе ауто школа. Најзначајније теме које су обрађиване ван плана рада јесу: млади у саобраћају, најчешће грешке возача на путу, утицај алкохола, дроге, умора итд. на учеснике у саобраћају, рањиви учесници у саобраћају итд.

За рад као предавач у ауто школи потребно је доста знања, озбиљности, стрпљења, сналажљивости, умећа рада са људима, физичке и психичке спремности и многих других особина које један човек мора да поседује.

7.ЛИТЕРАТУРА

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

16

1. Подаци из ауто-школе ДОО „ EXTRA COOL

2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. гласник РС“, бр.41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС)

3. Интерна документа“

4. www.abs.gov.rs

Стеван Николић: Извештај о обављеној стручној пракси

17

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 17 str.
preuzmi dokument