Beleške' predlog Menadžment kredita i teorija rizika za Ekonomija’ studente