Beleške' predlog filozofija politike za istorija i filozofija’ studente

3 rezultat

Beleške najčešće preuzete beleške u filozofija politike

Filozofija politike

Beleške sa predavanja 2013/14 predmeta filozofija politike kod prof Mladenovića i Živanovića. Pokriveni pojmovi legaliteta i legitimiteta, fil. politike Platona, Aristotela, Hobsa, Loka, Kanta, Mila i Makijavelija.