Beleške' predlog medicina i farmacija za studente i srednjoškolce

77 rezultat

Beleške najčešće preuzete beleške u medicina i farmacija

Sestrinske intervencije

Plasiranje braunile,priprema medicinske sestre i pacijenta,odabir odgovaraujćé veličine brunile za odgovarajuću venu.najčeće punktirane braunile,kontrola mesta punktiranja i nega i.v.brunile

Najnoviji beleške pregleda u medicina i farmacija