Beleške' predlog Pravo za studente I srednjoškolce