Beleške iz Analiza podataka i statistički metod: preuzmi najbolje