Beleške iz Sistemi deduktivne baze podataka: preuzmi najbolje