Beleške' predlog Osnovi krivicnog i krivicno procesnog prava za Psihologija i Sociologija’ studente

Beleške najčešće preuzete beleške u Osnovi krivicnog i krivicno procesnog prava
Najnoviji Beleške ucitani od Osnovi krivicnog i krivicno procesnog prava za Psihologija i Sociologija