Bilans stanja, Beleške' predlog Analiza finansijskog bilansa. Univerzitet u Beogradu
Marija0108
Marija0108

Bilans stanja, Beleške' predlog Analiza finansijskog bilansa. Univerzitet u Beogradu

PDF (118 KB)
1 str.
1broj preuzimanja
343broj poseta
Opis
bilans stanja
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

www.puskice.co.yu

www.puskice.co.yu

BILANS STANJA

je pokazatelj imovinske situacije pdz..

Sastoji se iz aktive i pasive.

Aktiva(sredstva): Pasiva(izvori sredstava)

I Stalna sredstva I Trajni kapital-sopstveni izvori

1. nematerijalna ulaganja 1. nominirani kapital

2. materijalna ulaganja -društveni kapital (poslovni fond)

-zemljište -deoničarski kapital

-građ. Projekti -trajni ulozi

-oprema 2.Nenominirani kapital-rezerve

3. dugoročni finansijska ulaganja II Tuđi izvori

-uložena sredstva u banke 1. Dugoročne obaveze

-ulaganja u hartije od vred. -obaveze prema povezanim pdz.

-dati krediti -dugoročni krediti

II Obrtna sredstva -prodaja obveznica

1. zalihe 2. Kratkorožne obaveze

-materijal -kratk. obaveze iz poslovanja

-nedovršena proizvodnja -kratkoročne finansijske obaveze

-gotovi proizvodi -kratkoročni krediti

2.kratkoročna potraživanja -ostale kratkoročne obaveze

-avansi i depoziti III Pasivna vrem. razgraničenja

-kupci

-potraživanja iz povezanih preduzeća

3. kratkoročna finansijska ulaganja

-ulaganja u banke

-dati krediti

4. ostala kratkoročna potraživanja

5. hartijeod vrednosti

-čekovi

-menice

6. novčana sredstva

-žiro račun

-blagajna

III Aktivna vremenska razgraničenja

BILANS STANJA

je pokazatelj imovinske situacije pdz..

Sastoji se iz aktive i pasive.

Aktiva(sredstva): Pasiva(izvori sredstava)

I Stalna sredstva I Trajni kapital-sopstveni izvori

1. nematerijalna ulaganja 1. nominirani kapital

2. materijalna ulaganja -društveni kapital (poslovni fond)

-zemljište -deoničarski kapital

-građ. Projekti -trajni ulozi

-oprema 2.Nenominirani kapital-rezerve

3. dugoročni finansijska ulaganja II Tuđi izvori

-uložena sredstva u banke 1. Dugoročne obaveze

-ulaganja u hartije od vred. -obaveze prema povezanim pdz.

-dati krediti -dugoročni krediti

II Obrtna sredstva -prodaja obveznica

1. zalihe 2. Kratkorožne obaveze

-materijal -kratk. obaveze iz poslovanja

-nedovršena proizvodnja -kratkoročne finansijske obaveze

-gotovi proizvodi -kratkoročni krediti

2.kratkoročna potraživanja -ostale kratkoročne obaveze

-avansi i depoziti III Pasivna vrem. razgraničenja

-kupci

-potraživanja iz povezanih preduzeća

3. kratkoročna finansijska ulaganja

-ulaganja u banke

-dati krediti

4. ostala kratkoročna potraživanja

5. hartijeod vrednosti

-čekovi

-menice

6. novčana sredstva

-žiro račun

-blagajna

III Aktivna vremenska razgraničenja

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument