Biljne droge - prezentacija, Slajdovi' predlog Farmacija. Sveučilište u Zagrebu
tena_zovko
tena_zovko

Biljne droge - prezentacija, Slajdovi' predlog Farmacija. Sveučilište u Zagrebu

55 str.
3broj preuzimanja
187broj poseta
Opis
Prezentacija, fitobiologija, droge, biljne droge
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 55
ovo je samo pregled
3 prikazano na 55 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 55 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 55 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 55 str.
preuzmi dokument

BILJNE DROGE

Osnovni pojmovi

• Farmakognozija - nauka o prirodnim ljekovitim sirovinama biljnog, životinjskog i mineralnog porijekla

• Droga - ljekovita sirovina prirodnog porijekla • ljekovite djelatne tvari • Biljne droge - prirodne ljekovite sirovine biljnog porijekla • osušeni biljni dijelovi i biljni produkti koji sadrže ljekovite

tvari

• -specifične, glavne (nositelji učinka) • -prateće (doprinose učinku) • balastne tvari (nestabilnost i nuspojave) • Fitoterapija - liječenje ljekovitim biljem

• Podzemni biljni dijelovi: • korijen – radix

• podanak - rhizoma • lukovica - bulbus • gomolj – tuber

• Nadzemni biljni dijelovi: • list – folium

• sjeme - semen • zvijet - flos

• zelen - herba • kora - cortex • drvo - lignum • plod - fructus

Osnovne skupine biljnih droga:

• I Droge s eteričnim uljima • II Droge sa saharidima • III Droge s glikozidima • IV Droge s alkaloidima

I Droge s eteričnim uljima • Eterična ulja – aetherolea • smjese hlapivih mirisnih sastavnica uljaste konzistencije, slabo

topljivih u vodi,izoliraju se iz biljaka ili biljnih dijelova pomoću vodene pare – destilacijom

• porodice: Lamiaceae, Apiaceae, Rutaceae, Pinaceae, Asteraceae • Lokalizacija – egzogeno – biljne dlake; endogeno – unutar biljnog

tkiva

Postupci izolacije eteričnih ulja • A) Destilacija: vodeno-parna • B) Ekstrakcija • organska otapala (dietileter, pentan,

diklormetan)

• nehlapiva otapala (biljne i životinj. masti i ulja, parafinsko ulje) toplim ili hladnim postupkom

• superkritični plinovi (CO2)

• C) Tiještenje • mehanički postupak

Prema farmakoterapijskom učinku - skupine • Sedativa – umirujuće djelovanje • Odoljen (Valeriana officinalis, korijen i rizom) • Stomahika – poticanje probave • Metvica (Mentha piperita, list,zelen i eterično ulje) • Antiseptika • Timijan (Thymus vulgaris, zelen i eterično ulje) • Diuretika • Peršin (Petroselinum crispum, plod,list,korijen,eterično ulje) • Insekticida • Buhač (Pyrethrum cinerariaefolium, cvijet)

II Droge sa saharidima

• a) Droge s disaharidima • b) Droge s polisaharidima • c) Droge sa sluznim polisaharidima • Biljne sluzi – heteropolisaharidi - ekstrakcija vodom • Djelovanje: antitusici, laksativi, imunostimulansi, antiinflamatorici,

korigensi okusa, štite želučanu sluznicu, snižavaju kolesterol i glukozu u krvi

• Bijeli sljez (Malva sylvestris, korijen,list, cvijet)

III Droge s glikozidima

• Droge s taninima – adstrigensi – smanjenje sekrecije i očvršćavanje sluzokože, opći antidot

• Gospina trava (Hypericum perforatum, zelen) • Imunostimulirajuće droge • Rudbekija (Echinacea sp., korijen i zelen)

IV DROGE S ALKALOIDIMA

• alkaloidi su specifični sastojci biljaka, produkti njihovog sekundarnog metabolizma koji imaju

više ili manje kompleksnu strukturu u kojoj dominira atom dušika

• imaju jaku i specifičnu farmakološku aktivnost na humane i animalne organizme

• zbog njih se veliki broj biljaka koriste kao lijekovi, ali isto tako uzrok su otrovnosti nekih biljaka

• heterociklički dušik dolazi od odgovarajućih aminokiselina i odgovoran je za bazne osobine

ove grupe spojeva

Pseudoalkaloidi

• po većini osobina odgovaraju definiciji alkaloida, ali ne nastaju metabolizmom

aminokiselina

• primjer za ovu grupu su izoprenski spojevi (terpenski i steroidni alkaloidi), kao i

jednostavni spojevi (konin) koji nastaju

metabolizmom acetatnih jedinica

Biološka funkcija alkaloida • smatra se da ova grupa spojeva definira odnos

biljka-predator; alkaloidi štite biljku od biljojeda • pojedini alkaloidi imaju antimikrobnu aktivnost,

pa biljku štite od gljivičnih i bakterijskih infekcija • određene grupe alkaloida hvataju ROS, koji

oštećuju biljno tkivo, pa je to još jedan oblik njihove zaštitne funkcije

• akumulacija dušika u biljnom tkivu; • u obliku soli alkaloida omogućen je transport

određenih specifičnih kiselina kroz tkivo biljaka • moguće je da neki alkaloidi djeluju kao regulatori

rasta biljaka

POVIJEST

• korijen indijske biljke Sarpagandha (Rauwolfia serpentina), indijski zmijski korijen) koristi se od 1000 pr.Kr.

rezerpin je izoliran 1952. i nakon toga je postao prvi moderni lijek za liječenje hipertenzije

• jedan od najpoznatijih alkaloida je KONIIN koji se javlja u svim dijelovima otrovne biljke kukuta (Conium maculatum) i koji se još u staroj Grčkoj upotrebljavao kao otrov

• glavobolja, vrtoglavica, žeđ, širenje zjenica, povraćanje • prvi uspjesi u određivanju strukture alkaloida povezani su s

koninom, a to je i prvi alkaloid koji je sintetiziran (Ladeburg, 1886 god.)

• U posljednjem stoljeću pr.Kr. Kleopatra je koristila ekstrakt bunike (Hyoscyamus niger) koja sadrži atropin

• stoljećima je “kralj” svih ljekovitih biljaka bio opijum • opijum sadrži 40-ak različitih alkaloida koji čine 25 % opiumske

mase, samo četiri alkaloida imaju širu medicinsku primjenu, a morfin je osnovni alkaloid opijuma (10-20 %) i zbog fenolnog karaktera može se lako odijeliti od ostalih alkaloida - jak analgetik i narkotik – palijativna medicina

• izolacija morfina 1806. g. od strane njemačkog farmaceuta Friedricha Sertürnera predstavlja početak istraživanje alkaloida

Morfinanski alkaloidi

• morfinanski alkaloidi su specifični za rod Papaver • tebain - desetak vrsta ovog roda (najvažnije: Papaver somniferum,

P. bracteatum, P. orientale)

• morfin je prisutan isključivo u P. somniferum i njegovom divljem srodniku P. setigerum

• riječ alkaloid - 1819. g., Halle, Njemačka, predložio farmaceut Carl Meissner, prema arapskom imenu biljke al-qali (baza),kada je

izolirao veratrin iz sjemena sabadile (Sabadilla officinarum

Brandt.,Liliaceae).

Alkaloidi su originalno definirani kao farmakološki aktivni, bazni spojevi biljnog porijekla koji sadrže

dušik.

• nakon 200 godina istraživanja alkaloida, originalna definicija alkaloida nije više adekvatna jer alkaloidi nisu isključivo biljni produkti

• alkaloidi su također izolirani i iz brojnih životinjskih organizama • primjer je žaba Bufo marinus koja u svojoj koži akumulira značajne

količine morfina

Bufo marinus

Epipedobates tricolor

epibatidin – analgetik 200x veći potencijal od morfina

Heterociklički sustavi – osnova skeleta alkaloida

• Aminokiseline – osnova za stvaranje alkaloida • 1.ornitin, 2.prolin, 3. lizin, 4. fenilalanin,5. tirozin, 6.

triptofan, 7. histidin

O N

H N N

H

N

Izohinolin

Papaverin

Indol

Fizostigmin Strihnin Ergot alkaloidi

Pirolidin

Atropin Kokain Skopolamin

Furan

Pilokarpin

N

Hinolin

Hinin

N N

H

-Karbolin Johimbin

Piridin

Nikotin

Metode izolacije alkaloida

Ekstrakcija vodom ili razblaženim kiselinama • jednostavna i jeftina metoda • nije prikladna za droge koje bubre • ekstrahiraju se alkaloidi u obliku soli • Ekstrakcija otapalom koje se miješa s vodom, npr. etanolom ili

metanolom

• prikladnija za droge koje bubre • ekstrahiraju se alkaloidi u obliku soli i slobodni alkaloidi • alkoholni ekstrakt se upari, suhi ostatak obradi kiselinom i pročisti

organskim otapalom, iz nastale forme soli alkaloidi se oslobode dodatkom lužine i ekstrahiraju organskim otapalom, mogu se pročistiti ponavljanjem postupka prevođenja u sol i potom u slobodni oblik

Ekstrakcija organskim otapalom koje se ne miješa s vodom, uz dodatak lužine

• dodatkom lužine alkaloidi se oslobađaju iz soli • organskim otapalom ekstrahiraju se slobodni alkaloidi • mogu se koristiti fino samljevene droge (nema bubrenja)

Izolacija pomoću ionskih izmjenjivača Izolacija na koloni Izolacija elektrolizom

skopolamin

hiosciamin +

atropin

Belladonnae

folium

Hyoscyami

folium

Stramonii

folium

TLC alkaloida

Nepokretna faza: Kieselgel 60 F254

Pokretna faza: toluen-etilacetat-dietilamin (70:20:10, V/V/V)

Reagens za detekcuiju: Dragendorffov reagens

Izolacija hiosciamina iz korijena velebilja (Belladonnae radix)

droga se ekstrahira metanolom u Soxhlet-aparaturi iz ukoncentriranog ekstrakta alkaloidi se prevode u razr.

sumpornu

kiselinu uz blago zagrijavanje liposolubilne balastne tvari uklanjanju se izmućkavanjem

organskim otapalom (kloroform-petroleter 10:1, V/V) u lijevku za odjeljivanje

zaluživanjem otopine alkaloida u obliku soli amonijevim hidroksidom,

alkaloidi se prevode u slobodni oblik i ekstrahiraju kloroformom

kloroformska otopina pročišćava se aktivnim ugljenom (dekolorizacija), voda se uklanja bezv. natrijevim sulfatom

Filtracija i uparavanje na rotavapu – stajanjem se izlučuju kristali

Prekristalizacija iz etera – bijeli kristali

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 55 str.
preuzmi dokument