Bol u trbuhu (akutni abdomen), Beleške' predlog Hirugija
okica
okica

Bol u trbuhu (akutni abdomen), Beleške' predlog Hirugija

9 str.
2broj preuzimanja
48broj poseta
1broj komentara
Opis
Bol u trbuhu je jedan od simptoma bolesti i zaštitni mehanizam ili signal upozorenja koji upućuje na neki poremećaj u trbušnoj duplji. Predstavlja inicijalni faktor koji primorava bolesnika da zatraži pomoć lekara i sign...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 9
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument

ODSEK: VISOKA STRUKOVNS SESTRA-TEHNIČAR

PREDMET: HIRURGIJA

SEMINARSKI RAD

TEMA: AKUTNI ABDOMEN

Mentor: Student:

Dr. Goran Petrović Jelena Popović

18-II/2017

Beograd, novembar 2018.

1

SADRŽAJ: Uvod

1.Akutni abdomen------------------------------------------------------------------------------------------4

1.1 Etiologija-----------------------------------------------------------------------------------------------4

1.2 Klinička slika------------------------------------------------------------------------------------------4

1.3 Patofiziologija bola----------------------------------------------------------------------------------5

1.4 Karakteristika bola-----------------------------------------------------------------------------------5

1.5 Lokalizacija bola-------------------------------------------------------------------------------------6

1.6 Dijagnoza akutnog abdomena-------------------------------------------------------------------6

1.7 Lečenje akutnog abdomena----------------------------------------------------------------------6

2.Zaključak---------------------------------------------------------------------------------------------------8

3.Literatura---------------------------------------------------------------------------------------------------9

UVOD Trbuh ili abdomen je najveći deo ljudskog tela, čiji središnji deo čini trbušna duplja, sa trbušnim organima.

Bol u trbuhu je jedan od simptoma bolesti i zaštitni mehanizam ili signal upozorenja koji upućuje na neki poremećaj u trbušnoj duplji. Predstavlja inicijalni faktor koji primorava bolesnika da zatraži pomoć lekara i signal lekaru da preduzme odgovarajuće terapijske i dijagnostičke procedure. Akutni bol u trbuhu je neprijatan senzorni osećaj koji je nastao kao posledica akutnog oštećenja tkiva ili organa u trbušnoj duplji.

2

Prema poreklu bol može biti izazvan oštećenjem tkiva, neuropatski-kao posledica oštećenja nerava i psihogeni.

Slika 1. Organi trbušne duplje

1.Akutni abdomen Pod akutnim abdomenom se podrazumeva skup simptoma koji se javljaju u okviru naglo nastale bolesti nekog trbušnog organa, smeštenog u trbušnoj duplji. Akutni bol želi da upozori na neposrednu opasnost po život bolesnika.

Prepoznavanje akutnog abdomena zavisi od tri osnovne dijagnostičke komponente i radioloških pregleda i to: anamneze, kliničkog pregleda i dodatnih laboratorijskihi radioloških pretraga.

1.1Etiologija Etiologija akutnog abdomena je široka pa je takođe i na samom mestu intervencije teško utvrditi o čemu je reč, ukoliko nijje došlo do saznanja iz razgovora, pregleda i eventualno dokumentacije koju pacijent poseduje. To je zbog nemogućnosti sprovođenja nekih potrebnih dijagnostičkih mera, koje se jedino mogu sprovesti u

3

bolničkoj ustanovi, pa je stoga pacijenta nakon primarnog tretmana potrebno transportovati u zdravstvenu ustanovu.

Etiologija je raznovrsna, a jedni od najčešćih uzroka su:

• akutni appendicitis

• ileus

• inkarcerisana hernija

• perforacija želučanog ili duodenalnog čira

• vaskularni (npr. ruptura aneurizme abdominalne aorte)

• ginekološki (ruptura ciste na jajniku)

• drugi

1.2Klinička slika Jedan od glavnih prisutnih simptoma akutnog abdomena je bol, koja u većini slučajeva i jeste razlog zbog kojeg pacijenti zahtevaju pomoć. Bolovi se javljaju u abdomenu, zavisno od etiologije i vremena. Trbušna maramica je napeta i bolna na dodir, puls ubrzan, pritisak nizak, posebno dijastolni ispod 80mmHg, a pritisak može biti i niži zavisno od procesa koji je uzrokovao akutni abdomen. Pacijent može imati nagon na povraćanje i povraćanje, povećanu razliku između rektalne i aksilarne temperature.

Zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi bolesnik, potrebno je brzo reagovati i pacijenta primarno obraditi i transportovati do bolnice kako bi mu se mogla pružiti kompletna obrada. Potrebno je naglasiti da kod primarne obrade je pravilno ne primenjivati analgetik zbog mogućnosti maskiranja realne slike, uzimajući u obzir činjenicu da kod dužeg transporta i jačih bolova moramo ipak naći idealnu opciju jer sama bol može uz to da pacijent teže podnosi prevoz dovesti i do mnogih komplikacija.

1.3Patofiziologija bola Parijentalni peritoneum, koji oblaže trbušnu duplju je u nervnoj nadležnosti somatskih eferentnih niti, zbog čega je osetljiv na nadražaje bilo koje vrste. Ta osobina parijentalnog peritoneuma, da reaguje oštrim i jakim bolom čim u njegovoj blizini nastane neki proces, jedna je od najvažnijih osobina tog organa da upozorava na patološki proces u abdomenu.

1.4Karakteristike bola

4

Eksplozivni bol nastaje naglo, iznenada, najčešće kod rupture nekog šuljeg organa ili kod rupture aneurizme aorte.

Rapidni bolni napad, je takođe oštar i iznenadan, sve se više pojačava i karakterističan je za akutni pankreatitis i mezenterijalnu trombozu.

Postupni, graduirani bol je karakterističan za razvoj inflamantornih procesa u trbuhu.

Abdominalne kolike se najčešće manifestuju u vidu grčevitih napada koji se redovno javljaju kod gastroenterokolitisa.

▲ Bol koji se javlja iznenada, jak i oštar kao „ubod noža“, lociran u epigastrijumu vodeći je simptom perforacije gastroduodenalnog ulkusa.

▲ Bol oko pupka koji se kasnije stacionira u projekciji ileocekuma, upućuje na akutni apendicitis.

▲ Nagli i oštar bol, smešten u predelugornjeg desnog dela trbuha sa širenjem u lopaticu, ukazuje na akutni holecistitis i holelitijazu.

▲ Jaki i oštri bolovi koji se šire u oba pojasa, sa širenjem prema obe lopatice, a javlja se nakon uzimanja jake, masne hrane, ukazuje na akutni pankreatitis.

▲ Intenzivan bol sa grčenjem creva i nadutosti, uz izostanak stolice i gasova, ukazuje na ileus.

▲ Difuzni bolovi celog trbuha sa defansom trbušne muskulature i povraćanjem, ukazuju na difuzni peritonitis.

1.5Lokalizacije bola ▲ Želudac i duodeunum projektuju bol u predelu epigastrijuma

▲ Tanko crevo i proksimalni kolon projektuju bol periumbilikalno

▲ Distalne 2/3 kolona projektuju bol u području hipogastrijuma

▲ Jetra, slezina i želudac, putem nadražaja dijafragme, projektuju bol prema ramenu.

1.6Dijagnoza Rendgenski snimci grudnog koša i abdomena u stojećem stavu predstavljaju osnovni postupak. Pregledom može da se isključi pneumonija ili kongestivno popuštanje srca. U abdomenu se na rendgenskom snimku mogu otkriti prisustvo slobodnog gasa i nivoi tečnosti u proširenim crevnim vijugama. Slobodan intraperitonealni gas (pneumoperitoneum) obično zahvata prostor između desnog režnja jetre, dijafragme i prednjeg trbušnog zida. Slobodan gas je znak perforacije crevnog organa u

5

intraperitonealnom prostoru, peptičkog ulkusa, perforacije cekuma, perforacije divertikuluma kolona. Okluzivni zastoj crevnog sadržaja u visini želuca i duodenuma jednostavno se otkriva gastroduodenoskopijom. Održavanje nivoa tečnosti u tankom crevu, koji se sa malim promenama održavaju satima, na ponovljenim snimcima ukazuju na opstrukciju. Samo prisustvo gasa u tankom crevu može biti posledica metaboličkih poremećaja, dejstva medikamenata koji utiču na motilitet creva. Adinamičan i paretičan ileus karakteriše se prisustvom gasa u tankom i debelom crevu.

Pregledi skenerom i ultrazvukom su promenili kliničku procenu akutnog abdomena. Ultrazvukom se može brzo procenjivati morfologija jetre, slezine, pankreasa, bubrega, otkriti kalkuloza u bilijarnim putevima, bubrežnim kanalima. Doppler ultrazvukom se može pratiti protok krvi kroz velike krvne sudove, otkriti postojanje arterijske aneurizme i tromboze velikih vena. Pri ileusu zbog prisustva gasova u crevima ultrazvučni pregled je nesiguran

1.7Lečenje Svaki pacijent sa klinički jasnim znacima akutnog abdomena zahteva neodložnu hospitalizaciju. Uz sve potrebne i neophodne laboratorijske analize (biohemija, krvna slika sa određivanjem krvne grupe i koagulacionog statusa, elektrolitski status, hepatogram itd.), odmah se mora pristupiti korekciji postojećeg hidroelektrolitskog i acido-baznog disbalansa. U tu svrhu se vrši formiranje odgovarajućeg broja venskih linija uz obavezno plasiranje urinarnog katetera (kontrola diureze!), a po potrebi i plasiranje centralnog venskog katetera. Uvođenje antibiotske terapije po principu ,,ex juvantibus" do dobijanja antibiograma (hemokultura, brisevi, urinokultura), takože se smatra rutinskim postupkom u inicijalnoj reanimaciji bolesnika sa akutnim abdomenom. Trebovanje krvi i derivata krvi (plazma, albumini, krioprecipitat, trombociti itd.) takođe je veoma često neophodno. Najzad, održavanje i monitoring kardiocirkulatorne, respiratorne i bubrežne funkcije takode spadaju u domen inicijalne reanimaci je ovakvih bolesnika.

Tretman akutnog abdomena je u najvećem broju slučajeva hirurški - operativan. Tek u manjem broju slučajeva, kao što su: neki oblici akutnog pankreatitisa, neki pelveoperitonitisi, ili cirkumskriptni peritonitisi koji nisu doveli do težeg poremećaja opšteg stanja (manje apscesne kolekcije, lokalizovani bilijarni peritonitisi itd), hirurška intervencija nije indikovana odmah po prijemu.

6

2.Zaključak Kada u kliničkoj slici akutnog abdomena dominira bol, često je potreban hitan hirurški zahvat. Put do dijagnoze mora biti brz i jasno određen. Stoga se u diferencijalno- dijagnostičkom postupku možemo osloniti samo na dobro poznavanje simptoma ne samo akutnih intraabdominalnih nego i ekstraabdominalnih oboljenja, pri kojima se ponekad pojavljuje bol kao glavni simptom.. U dijagnostici akutnog abdomena u postavljanju dijagnoze veoma su nam značajne laboratorijske pretrage i radiološka dijagnostika.

Ukoliko susretnemo pacijenta s znakovima akutnog abdomena, ne smemo gubiti vreme, jer njegov život može zavisiti od našeg brzog reagovanja i tretmana. Pošto je takvim pacijentima često jedini spas hirurški zahvat Možemo reći da tok brzine razvijanja zavisi od vremena čekanja pre nego se bolesnik odluči pozvati hitnu pomoć, ali isto tako i od etiologije.

7

3.Literatura 1.Dijagnostičko-terapijski vodič za akutni abdomen, Sarajevo, 2007.

2. Domazet, N., Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom, Beograd,.

Podaci sa interneta:

1. http://www.stetoskop.info/Akutni-abdomen-386-c9-content.htm

8

UVOD

9

ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument