Cisterne mozga i kratki opis mozdanih cisterni, Beleške' predlog Anatomija
adis19
adis19

Cisterne mozga i kratki opis mozdanih cisterni, Beleške' predlog Anatomija

3 str.
8broj poseta
Opis
Cisterne mozga kratak sazetak i opis mozdanih cisterni
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3

Cisterne

1. Cisterne fossae posterior

a. Cisterna magna seu cisterna cerebellomedullaris; -najveća od subarahnoidnih cisterni. Leži između cerebelluma i medulle oblongate. Prima cerebrospinalnu tekućinu/likvor preko aperture mediane (foramen Magendi). Sadrži:

- vertebralnu arteriju i origo PICA (art. Post. Inf cerebeli)

- IX, X, XI i XII kranijalni zivac

b. Cisterna prepontina – V i VI k.ž, basilarna arterija, AICA (art. Anteroinferior cerebelaris)

c. Cisterna medullaris – anteriorno od medule, sadrži vertebralne arterije, anteriorne i posteriorne spinalne arterije, PICA i XII

d. Cisterna cerebellopontina – nalazi se u pontocerebelarnom uglu (lateralni ugao između cerebelluma i ponsa). Sadrži:

• 7 i 8. kranijalni živac

• AICA art anteroinferior cerebellaris

• 5 kranijalni živac i vena petrosa

e. Cisterna superior cerebelli – između tentorijuma i vermisa, povezuje se sa cisternom kvadrigeminom anterosuperiorno ; art sup. Cerebeli, vena superior vermiana

2. Cisterne basalis (suprasellaris)

a. Cisterna interpenducularis – na bazi mozga između 2 cerebralna peduncula srednjeg mozga i dorsuma sellae i nastavlja se ispod na cisternu pontinu (Mislim da je cisterna pontina i prepontina isto jer im je sadržaj jednak) i superiorno u na cisternu chiasmaticu. Sadrži :

• Optičku hijazmu

• Bifurkaciju basilarne arterije

• Pedunkularni segment art. Cerebri pos. (PCA)

• Pedunkularni segment art. Superior cerebelli

• Perforirajuce grane PCA

• Arterije comunicantes posteriores

• Basalna vena (Rosenthali)

• III k.ž

Liliquist membrana je arahnoidalna ovojnica koja se širi od dorsum sellae do anteriorne ivice mamilarnih tijela; odvaja cisternu interpenducularis od cisterne chiasmaticae

b. Cisterna chiasmatica – ispod optičke hijazme ICA, ACA, MCA, Pcomm, anteriorna horoidna art

3. Mesencefalične cisterne

3.a. Cisterna ambiens – proširenje subarahnoidalnog prostora oko srednjeg mozga, u kontinuitetu sa cisternom quadrigeminom; IV i VI, PCA, SCA

3.b. Cisterna quadrigemina seu cisterna venae cerebri magnae , povezuje cisternu ambiens i cisternu cerebelli superior; epifiza, vena Galeni, PCA

3.c. Velum interpositum – iznad trećeg ventrikula; ispod corpus callosuma i fornixa; anteriorni nastavak cisterne quadrigemine; vene interne cerebelli, grane ant i post horoidne arterije

4. Cisterna lamine terminalis : ACA (art cerebri ant) i art frontopolaris

5. Cisterna callosa – iznad corpus callosuma, između i ispod gyrusa cinguli

6. Cisterna cruralis – između cerebralnog peduncula i uncusa ; art choroidea anterior, PCA, ( spominje se na drugom mjestu i medialno posteriorna horoidna arterija i basalna vena ) ne moras sadržaj spominjati uopste to je kurcenje a ti to nemas

7. Cisterna suprasellaris

8. Cisterna carotidea - između karotidne arterije i ipsilaternalnog (znači sa iste strane) optičkog nerva. Sadrži : art. carotis internu, origo art choroideae ant, origo art communicans posterior

9. Cisterna insularis/Sylvian – u fisuri između frontalnog i temporalnog lobusa ; MCA (art cerebri media), MCV (v. cer med), vena fronto-orbitalis, kolaterale do v. basalis

10. Cisterna lubmalis – od konusa medullarisa (L1/L2) do nivoa S2. Sadrži filum terminale i korijene nerava caude equinae. Lumbalna punkcija se moze izvaditi iz ovog podrucja

nema postavljenih komentara