Codex Alimentarius-Seminarski rad-Medicina1_4
golding
golding

Codex Alimentarius-Seminarski rad-Medicina1_4

PDF (2 MB)
3 str.
2broj preuzimanja
734broj poseta
Opis
Codex Alimentarius,Seminarski rad,Medicina, CODEX ALIMENTARIUS – POJAM,Uloga i značaj Codex Alimentarius-a,Struktura organizacije Codex Alimentarius komisije,Saradnja Komisije Codex Alimentarius-a i zemalja članica, Razv...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument

19

proizvodnje, pripreme i distribucije hrane. Efikasna kontrola hrane je od velikog značaja za izbegavanje negativnih posledica bolesti, ozleda i pokvarene hrane na ljudsko zdravlje i ekonomiju. Svi, uključujući i poljoprivredne proizvođače, uzgajivače i prerađivače, rukovaoce hranom i potrošače, snose odgovornost za obezbeđivanje bezbednosti i pogodnosti hrane za upotrebu.

Osnovni principi koji su dati u Codex Alimentariusu postavljaju čvrstu osnovu za obezbeđenje higijene hrane i treba da se koriste zajedno sa svakim specifičnim kodeksom higijene i gde je to podesno, smernicama o mikrobiološkim kriterijumima.

Dokument prati lanac hrane od primarne proizvodnje do konačne potrošnje, naglašavajući kontrolu higijene u svakoj njegovoj fazi.

Preporučuje se pristup zasnovan na HACCP-u gde god je to moguće za povećavanje bezbednosti hrane na način kako je to opisano u Aneksu Hazard Analysis and Critical Control Point ( HACCP ) System and Guidelines for its Application.

Kontrole opisane u ovim osnovnim principima su međunarodno prepoznate kao bitne za osiguravanje bezbednosti i pogodnosti hrane za potrošnju. Opšti principi se preporučuju vladama, industriji (uključujući pojedinačne poljoprivredne proizvođače, prerađivače, usluge davanja hrane i prodaju) kao i potrošačima.

20

LITERATURA I IZVORI PODATAKA 1. dipl.ing. Zdravko Šumić, Predrag Dupalo (2010.) Codex Alimentarius

osnovni principi higijene hrane 2. C O D E X A L I M E N T A R I U - SJoint FAO/WHO Food Standards

Programme- ISSN 1020-8070 3. Magazin Tehnologija Hrane ; 12. avgust 2010. - Codex Alimentarius osnovni

principi higijene hrane 4. http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en - posećeno

30.maja 2011.godine 5. http://www.iss.rs/button_66.html- posećeno 31.maja 2011.godine 6. http://www.iss.rs/- posećeno 31.maja 2011.godine 7. http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp - posećeno 01.juna

2011.godine 8. http://poljoinfo.com posećeno 01.juna 2011.godine

21

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument