daed<nl-sfvnys<junviku<sfuiv<iusfhvui<sfvuihfvsbsfkjhvlysfbvlsfkkjbvkjbxfv, Ispiti' predlog Ekonomija. Univerzitet u Bihaću
komsiluk
komsiluk

daed<nl-sfvnys<junviku<sfuiv<iusfhvui<sfvuihfvsbsfkjhvlysfbvlsfkkjbvkjbxfv, Ispiti' predlog Ekonomija. Univerzitet u Bihaću

DOCX (14 KB)
1 str.
21broj poseta
Opis
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAIOHFiadoghačusifdgač
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

PITANJA ZA PRIPREMU ISPITA „MARKETING KOMUNICIRANJE 2018“ Poštovane kolegice i kolege, pitanja služe kao nit vodilja za pripremu ispita. Odgovore na možete potražiti u navedenoj literaturi i/ili prezentacijama s predavanja.

1. Nabrojite i objasnite elemente Marketinškog komunikacijskog spleta.

2. Objasnite važnost segmentacije u marketinškom komuniciranju.

3. Objasnite osnovne značajke generacije Millenials.

4. Objasnite osnovne značajke generacije iGeneracija.

5. Objasnite pojam plemena u marketinškom komuniciranju.

6. Tradicionalni mediji i dalje zauzimaju primat u marketing komuniciranju, ali se potrošači okreću online kanalima. Obrazložite zašto?

7. Objasnite personalizaciju prema korisnicima u marketinškim aktivnostima.

8. Objasnite pojam Nulti trenutak istine (Zero moment of truth).

9. Objasnite AIDA model, od kojih elemenata se sastoji?

10. Objasnite jedan od elementa AIDA modela.

11. Navedite, objasnite i potkrijepite primjerom jednu strategiju brandiranja (komuniciranja) na internetu (slajd 100).

12. Objasnite kako pojava Adblocka i sličnih alata utječe na promjene u oglašavanju i marketing komuniciranje.

13. Definirajte oglašavanje.

14. Nabrojite funkcije i podfunkcije oglašavanja.

15. Objasnite i potkrijepite primjerom jedan medij oglašavanja?

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument