DB_model_BankingOnlineSystem, Beleške' predlog Principi kontrole baze podataka. Univerzitet u Novom Sadu
Tina95etf
Tina95etf

DB_model_BankingOnlineSystem, Beleške' predlog Principi kontrole baze podataka. Univerzitet u Novom Sadu

PNG (78 KB)
1 str.
50broj poseta
Opis
databaseBankingOnlineSystemBankingOnlineSystem
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument
owwr4i-BankShema
nema postavljenih komentara
preuzmi dokument