Demografska analiza-Ispit-Ekonomski fakultet, Ispiti' predlog Demografska analiza. Univerzitet u Beogradu
rambojedebil
rambojedebil

Demografska analiza-Ispit-Ekonomski fakultet, Ispiti' predlog Demografska analiza. Univerzitet u Beogradu

2 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
1broj komentara
Opis
Ekonomski fakultet,ef,demografska analiza,ispit,demografska analiza,pitanja,ispitna pitanja,Demografija-pojam i predmet istrazivanja,Podela demografije na grane,Pojam demografskog razvitka,Izvori podataka o stanovnistvu,...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
Pojam demografskog razvitka Objasniti razliku između stope smrtnosti i verovatnoće smrtnosti za 0-tu godinu Metod komponenata za zatvorenu populaciju Ispitivanje smrtnosti prema različitim obeležjima stanovništva Vitalno-statistički metod za ocenu mi

Docsity.com

1. Demografija-pojam i predmet istraživanja 2. Podela demografije na grane 3. Pojam demografskog razvitka 4. Izvori podataka o stanovništvu 5. Stari i srednjevekovni pisci o stanovništvu 6. Merkantilisti i fiziokrati o stanovništvu 7. Maltusova teorija o stanovništvu 8. Kritika Maltusove teorije o stanovništvu 9. Marks i Engels o stanovništvu 10. Teorija optimuma stanovništva 11. Teorija demografske tranzicije 12. Osnovne jedinice posmatranja u demografiji 13. Naselja-pojam i podela 14. Porodica i domaćinstvo 15. Obeležja stanovništva i njihova podela 16. Obeležje „starost“ u demografskoj analizi 17. Ekonomska obeležja stanovništva 18. Etnička obeležja stanovništva 19. Obrazovna obeležja stanovništva 20. Osnovni tipovi posmatranja u demografiji 21. Osnovni metodi demografske analize 22. Aritmetička i geometrijska stopa rasta stanovništva 23. Lexis-ov dijagram 24. Skupovi živih i skupovi umrlih na demografskoj mreži 25. Momentni i periodični skupovi živih na demografskoj mreži. 26. Ispitivanje smrtnosti prema različitim obeležjima stanovništva 27. Smrtnost odojčadi 28. Biometrijska analiza smrtnosti odojčadi 29. Endogeni i egzogeni uzroci smrti kod odojčadi 30. Smrtnost prema uzroku smrti 31. Morbiditet stanovništva 32. Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva 33. Standardizovane stope smrtnosti po direktnom metodu 34. Standardizovane stope smrtnosti po indirektnom metodu 35. Očekivano trajanje života 36. Odnos između specifične stope smrtnosti i verovatnoće smrtnosti za 0-tu

godinu 37. Odnos između stope smrtnosti odojčadi i specifične stope smrtnosti za 0-tu

godinu 38. Biometrijske funkcije u tablicama mortaliteta 39. Verovatnoća umiranja-značenje i izračunavanje 40. Skraćene tablice mortaliteta 41. Aproksimativne-skraćene tablice mortaliteta 42. Primena tablica mortaliteta, posebno stope doživljenja 43. Fertilitet, fekonditet, sterilitet 44. Metodi analize fertiliteta 45. Analiza diferencijalnog fertiliteta 46. Maskulinitet i vitalitet rođenih

Docsity.com

47. Neto stopa reprodukcije-izračunavanje i značenje 48. Bruto stopa reprodukcije-izračunavanje i značenje 49. Stopa ukupnog fertiliteta 50. Razmak između dve sukcesivne generacije (T) 51. Verovatnoće povećanja porodice 52. Pojam i tipovi migracionih kretanja 53. Analiza migracionih kretanja-različiti aspekti 54. Selektivnost migranata po različitim obeležjima 55. Ravenštajnovi „zakoni“ migracija 56. Teorija „pull i push“ faktora 57. Gravitacioni modeli migracija 58. Lovrijev model migracija 59. Model migracija: troškovi-dobici 60. Vitalno-statistički metod za ocenu migracionog salda kod ukupnog

stanovništva za period između dva popisa 61. Vitalno-statistički metod za ocenu migracionog salda po starosti za period

između dva popisa 62. Metod „rodnog kraja“ za ocenu salda preseljavanja 63. Metod „mesta odakle se lice doselilo“ za ocenu salda preseljavanja 64. Metod „godine doseljenja“ za ocenu migracionog salda 65. Starosna struktura stanovništva 66. Polna struktura stanovništva 67. Radna snaga (aktivno stanovništvo) 68. Metodi projekcija stanovništva-podela i osnovne karakteristike 69. Kriterijumi za izbor metoda projekcije stanovništva 70. Aritmetička i geometrijska progresija kod projekcije stanovništva 71. Matematički metod projekcije na osnovu podataka iz dva popisa 72. Metod komponenata kod projekcije stanovništva za zatvorenu populaciju 73. Metod komponenata kod projekcije stanovništva za otvorenu populaciju 74. Metodi projekcija radne snage 75. Pojam demografskih modela 76. Klasifikacija demografskih modela 77. Ograničeni model porasta stanovništva 78. Logistička funkcija 79. Osobine maltuzijanskih populacija 80. Model stacionarnog stanovništva u neprekidnom slučaju 81. Model stacionarnog stanovništva u prekidnom slučaju 82. Model stabilnog stanovništva 83. Neto i bruto stopa reprodukcije kod modela stabilnog stanovništva 84. „Stvarna“ stopa prirodnog priraštaja kod modela stabilnog stanovništva 85. Zakon latencije