Elaborat iz predmeta podizanje i negovanje travnjaka, Beleške' predlog Projektovanje. Univerzitet u Beogradu
Tilica
Tilica

Elaborat iz predmeta podizanje i negovanje travnjaka, Beleške' predlog Projektovanje. Univerzitet u Beogradu

33 str.
2broj preuzimanja
106broj poseta
Opis
Zadatak ovog rada je analiza postojećeg stanja travnjaka na prostoru Čuburskog parka na opštini Vračar, u Beogradu. Pored analize neophodno je priložiti predmer radova i predračun troškova, i predložiti mere negovanja i ...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 33
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument

1. Uvod

Travnjakom nazivamo bilo koju površinu tla obraslu travom. Osnovnom podelom možemo smatrati podelu na: Pašnjak (travnjak koji služi za ispašu stoke); Livada (travnjak koji kosimo i tako skupljamo osušenu travu koja nam služi za iskranu stoke); Kultivisan/veštački travnjak (travnjak uređen i negovan od strane čoveka, najčešće po parkovima, fudbalskim terenima, i privatnim okućnicama). Kultivisani/veštački travnjak može imati ratličite namene u zavisnosti da li je predviđen za parkovsko uređenje, ili visoko dekorativno, ili pak za rekreaciju. Pošto se u svakodnevnom govoru pod terminom travnjak misli na kultivisani/veštački travnjak, tako će se i u ovom radu primenjivati.

Pošto se travnjak smatra sastavnim elementom svake zelene površine, njegov značaj je u toliko veći ukoliko je zelena površina vrednija. Zbog toga je neophodna da travnjak bude dobro formiran, a zatim i kvalitetno održavan kako bi se istakla njegova dekorativnost.

1.1. Zadatak i cilj rada Zadatak ovog rada je analiza postojećeg stanja travnjaka na prostoru Čuburskog parka na opštini Vračar, u Beogradu. Pored analize neophodno je priložiti predmer radova i predračun troškova, i predložiti mere negovanja i održavanja. Cilj koji se želi postići ovim radom jeste formiranje kvalitetnog, dugotrajnog i upotrebljivog travnjaka.

1.2. Uloge i značaj travnjaka na zelenim površinama Sanitarno-higijenska uloga i značaj travnjaka

• Ublažavanje temperaturnih ekstrema.

• Prečišćavanje vazduha.

Zaštitna uloga i značaj travnjaka

• Vezivanje tla.

• Sprečavanje preteranog isušivanja zemljišta i podizanja prašine.

• Vezivanje površinskog hranljivog sloja i sprečavanje odnošenja istog, usled velikih padavina.

Dekorativna uloga i značaj travnjaka

• Brz i lak način za postizanje visoke dekorativnosti prostora.

1

Socijalana uloga i značaj travnjaka

• Korišćenje travnog prostora za opuštanje, odmor, zabavu i rekreaciju.

• Korisnici prostora su bliži prirodi i razvija se svest o značaju travnatih površina u urbaniim uslovima gde ih ima malo.

Sportsko-rekreativna uloga i značaj travnjaka

• Rekreacija za sve korisnike na vazduhu i prijatnoj atmosferi.

1.3. Kategorije travnjaka Na osnovu načina postanka travnjaka oni se dele na: ■ Prirodne - paraklimatogeni i klimatogeni travnjaci.

Veštačke - Parterni - Obični - Parkovski travnjaci - Travnjaci livadskog tipa - Specijalni travnjaci - Tepih travnjaci - Cvetni travnjaci - Travnjaci na veštačkim površinama

2. ANALIZA USLOVA SREDINE

2.1. Geografski položaj Beograd se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. Leži na ušću Save u Dunav. Geografske koordinate Beograda su 44°49'14" severne geografske širine i 20°27'44" istočne geografske dužine.

2

Geografski položaj Beograda

2.2. Orografski uslovi Orografski uslovi obuhvataju nadmorsku visinu, ekspoziciju terena, nagib terena i karakteristike reljefa. Svi ti faktori imaju veliki značaj u rasprostranjenosti velikog broja vrsta.

3

2.2.1. Nadmorska visina Prosečna nadmorska visina Beograda je 116,75, a površina Čuburskog parka se nalazi na 130 mnv. 2.2.2. Ekspozicija terena Analizirano površina se nalazi na jednom od beogradskih brežuljaka tj. uzvišenja. Okružena ulicama Cara Nikolaja, Čuburske, Orlovića Pavla i Maksima Gorkog. Dužom osom orijentisana istok-zapad. 2.2.3. Reljef i nagib terena Središte grada Beograda se nalazi na uzvišenom i relativno brdovitom terenu. Najviša točka grada je brdo Torlak sa 303 metra nadmorske visine. Južno od gradskih granica nalaze se planine Avala (511 m) i Kosmaj (628 m). Područja Novog Beograda, Zemuna, Surčina, Borče i Krnjače reljefno su niža i uglavnom ravna. Analizirana površina parka se nalazi na ravnom terenu ali na brdašcetu, u čijoj blizini je i Vrašarski plato i Hram Sv. Save. 2.2.4. Edafski faktori Edafski faktori obuhvataju fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta, a isto tako i stena na kojima se zemljište razvija. Za organizme koji žive u zemlji ovi faktori su od prvorazrednog značaja, a takođe i za biljke. Ph vrednost je veoma bitna hemijska osobina zemljišta, jer predstavlja pokazatelj plodnosti. Kisela zemljišta preovljađuju u Srbiji, ali u Beogradu je zemljište raznoliko. 2.3 Klimatski uslovi Klima je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje biljnih zajednica. Beograd se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime. Umereni pojas se prostire od 400 do 600 N, a u njemu temperature postepeno opadaju od juga ka severu. Ukoliko se neka lokacija nalazi dublje u kontinentu razlike između leta i zime se pojačavaju, to je klimatološka karakteristika kontinentalnosti.

4

2.3.1. Temperatura vazduha Temperatura u Beogradu u poslednjoj deceniji iznosi 12.50C. Opšte otopljavanje u Beogradu ima dva uzroka: jedan je globalno otopljavanje, a drugi je porast grada i postojanje toplotnog ostrva.

Prikaz srednjih mesečnih i godišnjih temperatura vazduha u Beogradu

2.3.2. Padavine, oblačnost i insolacija Uticaj topografije je vrlo jasan. Količine padavina se povećavaju sa nadmorskom visinom usled toga što brda prinuđuju vazdušne struje da se uzdižu, što dovodi do hlađenja vazduha i kondenzacije vodene pare. Porast godišnje količine padavina sa nadmorskom visinom na području Beograda iznosi 35mm na svakih 100m visinske razlike. Oblačnost i insolacija su dve uzajamno povezane stvari, i obrnuto proporcionalne jedna drugoj. Srednja godišnja oblačnost za Beograd iznosi 5.5 (55%) Srednja godišnja insolacija za Beograd iznosi 2103.6 sati.

3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Analizirana površina Čuburskog parka iznosi 1,5 ha (15000 m2) Čuburski park se nalazi na opštini Vračar, na Čuburi. Sa sve četiri strane okružene ulicama: Cara Nikolaja, Čuburske, Orlovića Pavla i Maksima Gorkog.

5

Položaj analiziranog područja

Park iako je okružen prometnim ulicama, ima svoju prijatnu i mirnu atmosferu. Veliki broj stabala pravi hlad, smanjuje buku i prečišćava vazduh. Pored velikih travnih površina, u parku postoje razni elemnti za igru, rekreaciju i odmor, kao što su dečije igralište, skejt park, teren za košarku, ograđen deo za kućne ljubimce, i naravno svi ti sadržaji su međusobno povezani stazama.

Što se tiče samih travnjaka oni su u dobrom stanju i zdravog izgleda, jer park poseduje hidro mrežu za zalivanje, a JKP “Zelenilo Beograd” održava zelenilo. Jedino primetni problem i ruglo travnjaka pretstavljaju delovi u blizini dečijih igrališta koji su do te mere ugaženi da na njima trava i ne raste već se nalazi gola zemlja, kao i veće površine koje leti pod velikom insolacijom postaju žute jer postojeća trava nije dovoljno otporna na visoke temperature.

Slika 3- Dekorativni travnjak nakon kosenja Slika 4- Neujednačenost travnjaka i korovi Travna površina levo od glavne staze je namenjena najmlađima. Tu postoje različite sprave za igru dece. a i sam travnjak služi za rekreaciju. Međutim, izbor vrsta je neadekvatan te je na mnogim delovima travnjak u potpunosti ogoljen usled konstantnog gaženja.

6

Slika 5 - Ogoljeni travnjak usled intenzivnog gaženja

Takodje se u dvoristu nalazi i "zeleni" parking, odnosno parking od raster elemenata, u kome na mestima gde je predviđena trava ne postoji ili je u jako losem stanju.

Slika 6 - Parking sa raster elementima

3.1. Postojeća vegetacija U Čuburskom parku vegetaciju formira pretežno lišćarsko drveće, dok četinarskog ima znatno manje. Najbrojnije lišćarske vrste su: Tilia argentea, Crataegus monogyna paul's scarlet Najbrojnije četinarske vrste su: Pinus nigra, Cedrus atlantica Najbrojnije zimzelene vrste: Cotoneaster horizontalis, Pyracantha coccinea. Pokrivači tla: Vinca minor

3.2. Predlog tipa i načina rekonstrukcije travnjaka Na osnovu analize postojećeg stanja travnih površina, zaključeno je da je poželjna njihova rekonstrukcija. Treba predvidideti setvu semena određenog tipa za različitu vrstu travnjaka. Time će se poboljšati vizuelni efekat i dekorativnost travnjaka. Eliminisaće se procentualna mogućnost za pojavom korova, ogoljene površine će biti sa travnjakom koji toleriše intenzivno korišćenje. Na projektu ćemo imati travnjak svetlosti, travnjak polusenke intenzivnog korišćenja, travnjak senke, i dekorativni travnjak.

7

4. ZASNIVANJE TRAVNJAKA Zasnivanje travnjaka predstavlja složen proces sastavljen od nekoliko operacija koje je neophodno izvoditi tačnim redosledom. Za pravilno zasnivanje travnjaka je vrlo bitna dobra i kvalitetna priprema zemljišta koju treba blagovremeno obaviti. Nakon pripreme sledi setva koju je najbolje obaviti u proleće ili ranu jesen. Rekonstrukcija i kasnije održavanje travnjaka zahtevaju nekoliko operacija čije izvođenje različito košta. Sabiranjem cena operacija i cena potrebnog alata i materijala se dobija konačna cena za rekonstrukciju i održavanje tog travnjaka. Rekonstrukcija svih tipova travnjaka setvom semena se radi na ukupnoj površini od 9431.8 m2.

4.1. Sanitarno - higijenski radovi Ova operacija podrazumeva čišćenje terena iliti uklanjanje svog otpadnog materijala. U uklanjanje otpadnog materijala spada sakupljunje otpalih delova biljaka, eventualnih ostataka gradjevinskog materijala, kamenja, uklanjanje zaražene i izuzetno bolesne biljke. Ovu radnu operaciju obavlja NKV radnik (nekvalifikovani radnik). Vremenska norma: 0,002h/m² 0,002h/m2 x 9431.8m2 = 18.86 h Nadnica NKV radnika je 200 din/h 18.86 x 200 din/h = 3772 din. Troškovi odvoženja otpada po turi iznose 3000din

Ukupni troškovi čišćenja iznose 3772din + 3000din = 6772din

4.2. Tretiranje herbicidima Suzbijanje i uklanjanje korova najefikasnije se vrši korišćenjem herbicida, koji mogu delovati totalno ili selektivno. U ovom radu primenice se totalni herbicid, kako bi se uklonila sva travna vegetacija. Preporučuje se Glifosav 480 SL (1,5-3l/ha, iliti oko 20ml na 100m², sa utroškom vode 2-6l na 100m² ). Ovaj herbicid spada u totalni herbicid za suzbijanje višegodinšnjih korovskih vrsta sa dubokim korenom, travnih dvogodišnjih i jednogodišnjih vrsta i širokolisnih korova. Za potpuno delovanje je potrebno 6-8 nedelja. Prskanje se izvodi leđnom prskalicom a izvodi ga NKV radnik.

Cena preparata je 440 din/l Cena iznajmljivanja prskalice je 50din/h

8

Vremenska norma je 0.005h/m² Norma herbicida je 2 l/ha Nadnica NKV radnika je 300din/h Površina koja se tretira 9431.8m²

2l : 1ha = X : 0. 94318 ha X = 2l x 0. 94318 ha / 1ha = 1.8 l

Cena 1l herbicida 440din 2l x 440din = 880din

9431.8m² x 0.005h/m² = 47.16h 47.16h x 50din/h = 2358dinza iznajmljivanje prskalice 47.16x 300din = 14146dinnadnica radnika

Ukupni troškovi za tretiranje herbicidima iznose: 880din + 2358din + 14146din = 17384din

4.3. Sakupljanje i odnošenje tretiranog materijala Kada prođe šest nedelja od tretiranja herbicidom vrši se sakupljanje i odnošenje tretiranog materijala uz pomoću grabulja, lopata i ručnih kolica. Odvoženja sakupljenog materijala se vrši vozilom sa prikolicom. Ovae poslove obavlja NKV radnik. Vremenska norma: 0,015h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h Upotreba (kupovina) grabulje: 559din Upotreba (kupovina) lopate: 927din Upotreba (kupovina) ručnih kolica: 3720din Cena iznajmljivanja vozila za potrebe odvoženja sakupljenog materijala: 3000din9431.8m² x 0,015h/m² = 141.47h 141.47h x 200din/h =28295.4din

Ukupni troškovi za sakupljanje i odnošenje tretiranog materijala iznose: 559din + 927din + 3720din + 3000din + 28295.4din = 36502din

4.4. Osnovna obrada zemljišta

Osnovna obrada zemljišta obuhvata mehaničku i površinsku obradu zemlje. Vrši se da bi se obezbedilo što bolje zadržavanje vlage u zemljištu i povećala aerisanost. Najbolje vreme za obradu zemlje je jesen ili zima jer tada ima najviše vlage. Obrada se vrši na dubini od 25-30cm motornom frezom. Usitnjavanjem zemlje se povećava njena poroznost. Iznajmljivanje radnika sa frezom: 800 din/h Vremenska norma: 0.004h/m2 Površina koja se obrađuje frezom je 9431.8m2

0.004h/m2: 1h = X : 9431.8m2 X = 9431.8m2 x 0.004h/m2 / 1h X = 37.73h potrebno za obradu

37.73h x 800din/h = 30182 din 9

Obrada zemlje ašovom oko biljaka:

Upotreba (kupovina) ašova: 834din Vremenska norma 15m²/h Nadnica NKV radnika je 200din/h

Površina koja se mora obraditi ašovom, jer mašina (freza) ne može pristupiti svuda, je 25% od ukupne površine 9431.8m2 x 0,25 = 2357.95m²

15m² : 1h = 2357.95m² : X X = 157.19h 157.19h x 200din/h = 31439.33din

Ukupni troškovi za osnovnu obradu zemljišta iznose: 30182din + 834din + 31439.33din = 62455.33din 4.5. Đubrenje zemljišta PK đubrivom

Za đubrenje se korist mineralno đubrivo PK u odnosu 20:30 zbog nemoguđnosti korišćenja organskog đubriva. Đubrivo je u obliku granula, i NKV radnik ga ručno razbacuje po površini zemlje. Količina primene 200 do 400kg/ha, odnosno 2-4kg/100m² preko zemlje. Đubrenje je važno jer daje biljci dobre uslove za brži i bolji rast i razvoj. Norma đubrenja: 200kg/ha Cena PK đubriva je 30din/kg Norma po času je 0.0013h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h

200kg : 1ha = X : 0.94318ha X = 200kg x 0.94318ha / 1ha X = 188.64kg

188.64kg x 30din/kg = 5659.2din 0,0013h/m² x 9431.8m² = 12.26h 12.26h x 200din/h = 2452din

Ukupni troškovi za đubrenje NPK đubrivom iznose: 5659.2din + 2452din = 8111.2din

4.6. Površinska obrada zemljišta Površinskom obradom se zemljište usitnjava i dobija fina struktura. Vrši se u proleće i time omogućava da posejano seme ostvari najbolji kontakt sa zemljom. Površinska obrada se vrši frezom, a oko stabla se radi ašovom kako ne bi došlo do povrede biljaka usled korišćenja freze .

Obrada zemljišta frezom:

Iznajmljivanje freze sa radnikom: 800din/h Vremenska norma freziranja: 0.003h/m² Površina koja se obrađuje frezom je 9431.8m2

0.003h/m2: 1h = X : 9431.8m2 X = 9431.8m2 x 0.003h/m2 / 1h

10

X = 28.29h potrebno za obradu

28.29h x 800din/h = 22632 din

Obrada zemljišta ašovom oko biljaka:

Vremenska norma 15m²/h Nadnica NKV radnika je 200din/h Ašov je već kupljen za predhodne operacije.

Površina koja se mora obraditi ašovom, jer mašina (freza) ne može pristupiti svuda, je 25% od ukupne površine 9431.8m2 x 0,25 = 2357.95m²

15m² : 1h = 2357.95m² : X X = 157.19h 157.19h x 200din/h = 31439.33din

Ukupni troškovi za površinsku obradu zemljišta iznose: 22632din + 31439.33din = 54071.33din 4.7. Prihranjivanje pred setvu

Vrši se kako bi se omogućio što brži rast i razvoj biljaka nakon setve, i sprečila pojava korova jer razvijena trava ne ostavlja prostor za rast korova. Prihranjivanjem se postiže dug period povoljnih ulova, a rezultat je stvaranje kvalitetnog i zdravog travnjaka. Kao mineralno đubrivo koristi se NPK u odnosu 15:15:15 u obliku granula i rasipa ga ručno NKV radnik.

Norma đubrenja: 200kg/ha Cena NPK đubriva je 30din/kg Norma po času je 0.0013h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h Površina koja se đubri je 9431.8m²

200kg : 1ha = X : 0.94318ha X = 188.6kg ~ 190kg 190kg x 30din/kg = 5700dinza kupovinu đubriva

0,0013h/m² x 9431.8m² = 12.26h 12.26h x 200din/h = 2452.26din

Ukupni troškovi za đubrenje NPK đubrivom iznosi 5700din + 2452.26din = 8152.26din

4.8. Predsetvena obrada zemljišta Ova operacija podrazumeva usitnjavanje površinskog sloja zemlje kako bi se dobila veoma fina struktura. Treba da se dobije granulacija zemljišnih čestica veličine zrna pšenice. To se postiže grabuljanjem, i to 6 puta preći površinu. U toku ove obrade se i zatrpava mineralno đubrivo. Ovaj postupak omogućava bolje prijanjanje semena, i osigurava brzo klijanje. Time se dobijaju povoljniji uslovi za razvoj korena. Ravnanje terena se vrši grabuljama i valjkom težine 50-100kg. Posao obavlja NKV radnik.

Grabuljanje: Vrši se ručno uz pomoć grabulja u dva pravca, 6 puta. Vremenska norma je 0,012h/m² Grabulje su kupljene za predhodne operacije

11

Nadnica NKV radnika je 200din/h Površina koja se obrađuje je 9431.8m²

0,012h/m² x 9431.8m² = 113.18h 113.18h x 200din/h = 22636.32din

Valjanje: Valjanje se vrši ručnim valjkom težine 50kg.

Vremenska norma je 0,0014h/m² Cena iznajmljivanja valjka 100din/h Nadnica NKV radnika je 200din/h

0,0014h/m² x 9431.8m² = 13.20h 13.20h x 100din/h = 1320dinza iznajmljivanje valjka 13.20h x 200din/h = 2641din

Ukupni troškovi za predsetvenu obradu zemljištaiznose: 22636.32 din + 1320din + 2641din = 26597.32din

12

4.9. Nabavka i setva semena

Setvu semena najbolje je raditi u proleće ili ranu jesen, kada je zeljište umereno vlažno. Poželjno je da nema vetra. Vrlo je važno da nema temperaturnih ekstrema.

Dubina setve je od 0,5 do 1,5cm i može se vršiti ručno, ravnomernim razbacivanjem semena ili pomoću sejalice - ručnog rasturača Najvažnije je odabrati odgovarajuće vrste trava. Isto tako, vrlo je bitno odrediti količinu semena za travnu smešu, tako da izabrane vrste koje formiraju travnjak sve dobro podnose uslove sredine i zadovoljavaju tražene kriterijume.

U Čuburskom parku se rekonstrukcija travnjaka setvom semena vrši na svim tipovima travnjaka, a to su: travnjak svetlosti, travnjak polusenke intenzivnog korišćenja, travnjak senke, i dekorativni travnjak.

Tipovi travnjaka

13

Dekorativni travnjak svetlosti (T7,T14) Ukupna površina: 815.8m2 + 509m2 = 1324.8m2 Travna smeša: 25% Festuca rubra 45% Lolium perenne 30% Poa pratensis

Festuca rubra (25%) Normativ setve 150kg/ha 150kg : 10000m² = X : 1324.8m² X = 150kg x 1324.8²/10000m² X = 19.87kg 19.87kg : 100% = X : 25% X =4.96kg 4.96 + 2.48kg (gubitak 50% od 4.96kg) = 7.44 = 7kg

Lolium perenne (45%) Normativ setve 250kg/ha 250kg : 10000m² = X : 1324.8m² X = 250kg x 1324.8m²/10000m² X = 33.12kg 33.12kg : 100% = X : 45% X = 14.90g 14.90kg + 7.45kg (gubitak 50% od 14.90kg) = 22.35 = 22kg

Poa pratensis (30%) Normativ setve 100kg/ha 100kg : 10000m² = X : 1324.8m² X = 100kg x 1324.8 m²/10000m² X = 13.24kg 13.24kg : 100% = X : 30% X = 3.97kg 3.97kg + 1.98kg (gubitak 50% od 3.97kg) = 5.95 = 6kg

Suma smeše za površinu od 1324.8m² je 35kg

Upotreba(kupovina) ručnog rasturača: 4700din Cena smeše je 400din/kg Norma po času je 0.0015h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h

35kg x 400din/kg= 14000dinza seme trave 0,0015h/m² x 1324.8m² = 1.98h 1.98h x 200din/h = 396din

Ukupni troškovi za dekorativni travnjak svetlosti iznose: 4700din + 14000din + 396din= 19096din

Travnjak polusenke intenzivnog korišćenja (T5, T9, T10, T17, T21) Ukupna površina: 1370.4m2 + 77.5m2 + 49m2 + 180m2 + 17.6m2 = 1694.5m2 Travna smeša:

14

25% Festuca rubra 30% Festuca arundinacea 20% Poa pratensis 25% Lolium perenne

Festuca rubra (25%) Normativ setve 150kg/ha 150kg : 10000m² = X : 1694.5m² X = 150kg x 1694.5m²/10000m² X = 25.41kg 25.41kg : 100% = X : 25% X = 6.35kg 6.35kg + 3.17kg (gubitak 50% od 6.35kg) = 9.52 = 10kg

Festuca arundinacea (30%) Normativ setve 250kg/ha 250kg : 10000m² = X : 1694.5m² X = 250kg x 1694.5m ²/10000m² X = 42.36kg 42.36kg : 100% = X : 30% X = 12.70kg 12.70kg + 6.35kg (gubitak od 50%) = 19.05 = 19kg

Poa pratensis (20%) Normativ setve 100kg/ha 100kg : 10000m² = X : 1694.5m² X = 100kg x 1694.5m²/10000m² X = 16.94kg 16.94kg : 100% = X : 20% X = 3.38kg 3.38kg + 1.69kg (gubitak 50% od 3.38) = 5.07 = 5kg

Lolium perenne (25%) Normativ setve 250kg/ha 250kg : 10000m² = X : 1694.5m² X = 250kg x 1694.5m²/10000m² X =42.36kg 42.36kg : 100% = X : 25% X = 10.59kg 10.59kg + 5.29kg (gubitak 50% 10.59) = 15.88 = 16kg

Suma smeše za površinu od 1694.5m² je 50kg

Cena smeše je 400din/kg Norma po času je 0.0015h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h

50kg x 400din/kg = 20000din 0,0015h/m² x 1694.5m² = 2.53h 2.54h x 200din/h = 508din Ukupni troškovi za travnjak polusenke intenzivnog korišćenja iznose: 20000din + 508din = 20508din

15

Dekorativni travnjak polusenke (T1,T3,T4,T6,T12,T13,T15,T16) Ukupna površina za setvu: 90 m2 + 75m2 + 1542m2 + 523,5m2 + 263,4m2 + 395m2 + 320m2 + 188,3m2 = 3397.2 m2 Travna smeša: 15% Poa pratensis 55% Festuca rubra 30% Lolium perene

Poa pratensis (15%) Normativ setve 100kg/ha 100kg : 10000m² = X : 3397.2 m² X = 100kg x 3397.2 m²/10000m² X = 33.97kg 33.97kg : 100% = X : 15% X = 5.09kg 5.09kg + 2.54kg (gubitak 50% od 5.09) = 7.63 = 8kg

Festuca rubra (55%) Normativ setve 150kg/ha 150kg : 10000m² = X : 3397.2 m² X = 150kg x 3397.2 m²/10000m² X = 50.95kg 50.95kg : 100% = X : 55% X = 28.02kg 28.02kg + 14.01kg (gubitak 50% od 28.02kg) = 42.03 = 42kg

Lolium perene (30%) Normativ setve 250kg/ha 250kg : 10000m² = X : 3397.2m² X = 250kg x 3397.2m²/10000m² X= 84.93kg 84.93kg : 100% = X : 30% X = 25.47kg 25.47kg + 12.7kg (gubitak 50% od 25.47kg) = 38.20 = 38kg

Suma smeše za površinu od 2416.2m² je 88kg

Cena smeše je 400din/kg Norma po času je 0.0015h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h

88kg x 400din/kg = 35200dinza seme trave 0,0015h/m² x 3397.2m² = 5.09h 5.09h x 200din/h = 1019.16din

Ukupni troškovi za dekorativni travnjak senke iznose: 35200din + 1019.16din = 36219.16din

Dekorativni travnjak senke (T2,T8,T11,T18,T19,T20,T22,T23)

16

Ukupna površina za setvu: 328,5 m2 +559 m2 + 506 m2 + 177 m2 + 156 m2 + 605 m2 + 68 m2 + 16,7 m2 = 2416.2 m2 Travna smeša: 10% Poa pratensis 60% Festuca rubra 20% Lolium perene

Poa pratensis (10%) Normativ setve 100kg/ha 100kg : 10000m² = X : 2416.2m² X = 100kg x 2416.2m²/10000m² X = 24.16kg 24.16kg : 100% = X : 10% X = 2.41kg 2.41kg + 1.20kg (gubitak 50% od 2.41) = 3.61 = 4kg

Festuca rubra (60%) Normativ setve 150kg/ha 150kg : 10000m² = X : 2416.2m² X = 150kg x 2416.2m²/10000m² X = 36.24kg 36.24kg : 100% = X : 60% X = 21.74kg 21.74kg + 10.87kg (gubitak 50% od 21.74kg) = 32.61 = 33kg

Lolium perene (20%) Normativ setve 250kg/ha 250kg : 10000m² = X : 2416.2m² X = 250kg x 2416.2m²/10000m² X= 60.40kg 60.40kg : 100% = X : 20% X = 12.08kg 12.08kg + 6.04kg (gubitak 50% od 12.08kg) = 18.12 = 18kg

Suma smeše za površinu od 2416.2m² je 55kg

Cena smeše je 400din/kg Norma po času je 0.0015h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h

55kg x 400din/kg = 22000dinza seme trave 0,0015h/m² x 2416.2m² = 3.62h 3.62h x 200din/h = 724din

Ukupni troškovi za dekorativni travnjak senke iznose: 22000din + 724din = 22724din

Ukupni troškovi za setvu semena: 98547.16din

4.10. Pokrivanje semena zemljom

17

Posle setve semena, kako bi se seme što bolje vezalo za supstrat, ono se pokriva zemljom. Tako se obezbeđuje bolji razvoj korena i sprečava odnošenje semena vetrom. Zatrpavanje semena vrši NKV radnik uz pomoć grabulja. Vremenska norma: 0,005h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h Grabulje su kupljene za predhodne operacije

P = 9431.8m²

0,005h/m² x 9431,8 m² = 47.15h 47.15h x 200din/h = 9430din Ukupni troškovi za inkorporiranje semena iznose: 9430din

4.11. Valjanje Valjanje se primenjuje odma nakon pokrivanja semena zemljom. Time se ostvaruje što bolji kontakt semena sa zemljištem. Trebalo bi da se izvede u istom danu kada i setva semena. Valjanje izvodi NKV radnik uz pomoć valjka težine 50-80kg (lakši valjci). Vremenska norma je 0,0014h/m² Cena iznajmljivanja valjka 100din/h Nadnica NKV radnika je 200din/h

0,0014h/m² x 9431.8m² = 13.20h 13.20h x 100din/h = 1320din 13.20h x 200din/h = 2640din

Ukupni troškovi valjanja iznose: 1320din + 2640din = 3960din

4.12. Prvo zalivanje

Prvo zalivanje se obavlja posle valjanja, simulirajući blagu kišu tj. orošavanje količinom vode od 6-8l/m² u zavisnosti od tipa travnjaka. Ova količina vode treba da omogući dovoljnu vlažnost i brzo klijanje semena. Od setve zalivanje zemljišta je potrebno izvoditi redovno, svakog dana u jutarnjim časovima, bar 20 dana zaredom, kako bi se biljke pravilno razvijale.

Cena creva za zalivanje 2200din, 50m dužine Potrebna dužina 200m Cena 4 x 2200din =8800din Cena prskalica: 3000din

Travnjak svetla: P = 1324.8m2 Količina vode po jednom zalivanju 8l/m² 8l/m² x 1324.8m2 = 10598.4 l Cena vode 0,05din/l 0,05din/l x 10598.4l = 529.92din Vremenska norma zalivanja – 0,001 h/m² 0,001h/m² x 1324.8m² = 1.32h 1.32h + 30min (50% od 1h je potrebno za pomeranje prskalice) = 1.62h Nadnica NKV radnika: 200din/h

18

1.62h x 200din/h = 324din

Ukupni troškovi za jedno zalivanje travnjaka svetla iznose: 529/92din + 324din = 853.92 din Ukupni troškovi za zalivanje travnjaka svetla 20 dana iznose:20 x 853.92din= 17078.4din

Travnjak polusenke: P = 5091.7m² Količina vode po jednom zalivanju 7l/m² 7l/m² x 5091.7m² = 35641.9 l Cena vode 0,05din/l 0,05din/l x 35641.9 l = 1782.09din Vremenska norma zalivanja – 0,001 h/m² 0,001h/m² x 5091.7m² = 5.09h Nadnica NKV radnika: 200din/h 5.09h x 200din/h = 1018.34din

Ukupni troškovi za jedno zalivanje travnjaka polusenke iznose: 1782.09din + 1018.34din = 2800.43din Ukupni troškovi za zalivanje travnjaka polusenke za 20 dana iznose: 20 x 2800.43din= 56008.6 din

Travnjak senke: P= 2416.2 m2 Količina vode po jednom zalivanju 6l/m² 6l/m² x 2416.2m² = 14497.2 l Cena vode 0,05din/l 0,05din/l x 14497.2 l = 724.86din Vremenska norma zalivanja – 0,001 h/m² 0,001h/m² x 2416.2m² = 2.41h Nadnica NKV radnika: 200din/h 2.41h x 200din/h = 483.24din

Ukupni troškovi za jedno zalivanje travnjaka senke iznose: 724.86din + 484.24din = 1209.1din Ukupni troškovi za zalivanje travnjaka senke za 20 dana iznose: 20 x 1209.1din= 24182din

Ukupni troškovi za zalivanje iznose: 8800din + 3000din + 17078.4din + 56006.6din + 24182din = 97269din

4.13. Prvo košenje Prvo košenje se vrši kada je trava visine oko 8cm, a kosi se na oko 5cm. Kosilica kojom se obavlja košenje mora imati oštro sečivo. Kako bi se postigla određena gustina travnjaka mora se redovno kositi. Prve godine ne bi trebalo kositi suviše nisko. Košenje vrši NKV radnik pomoću motorne rotacione kosačice.

Cena kosačice za travu:45000din Vremenska norma: 0,0025h/m²

19

Nadnica NKV radnika: 200din/h P = 9431.8m²

Vreme koje je potrebno za košenje: 0,0025h/m² x 9431.8m² = 23.57h 23.57h x 200din/h = 4715.9din Norma za potrošnju benzina: 0,1l/a 9431.8m² = 94.31a 0,1l/a x 94.31a = 9.43 l Cena benzina - 170din/l 9.43l x 170din/l =1603.1din

Ukupni troškovi za prvo košenje iznose: 45000din + 4715.9din + 1603.1din = 51319din

4.14. Sakupljanje i odnošenje otkosa

Sakupljanje i odnošenje otkosa se obavezno vrši posle svakog košenja.

Vremenska norma: 0,002h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h Grabulje, lopata i ručna kolica su kupljene za predhodne operacije. Cena iznajmljivanja vozila (kubikaže 5m³) za potrebe odvoženja sakupljenog materijala: 5000din

0,002h/m² x 9431.8m² = 18.86h 18.86h x 200din/h = 3772.72din

Ukupni troškovi za sakupljanje i odnošenje otkosa iznose: 5000din + 3772.72din = 8772.72din

20

5. MERE NEGOVANJA TRAVNJAKA U PRVOJ GODINI NAKON ZASNIVANJA

Nakon podizanja travnjaka potrebno je sprovoditi određene mere nege kako bi travnjak opstao i bio dugotrajan i kvalitetan. Neke mere nege se rade redovno a neke povremeno.

5.1. Košenje travnjaka sa čišćenjem terena pre svakog košenja Travu je neophodno kositi redovno od početka marta do kraja oktobra jer je tada trava u periodu intenzivnog rasta. Košenje treba izvesti kada trava nije vlažna, ali ni onda kada je dan jako sunčan, dakle umereno oblačan. Prvo je potrebno ukloniti sav otpad sa terena. Travu tokom prve godine treba kositi na visinu od 5-7cm. Košenje izvodi NKV radnik, motornom rotacionom kosilicom.

Ukupan broj košenja: 12 meseci - 4 zimska meseca( kada se ne kosi) = 8 meseci

Košenje dekorativnih travnjaka: 4x 8 meseci = 32 košenja za godinu dana. P= 7737.3m2 Košenje travnjaka intenzivnog korišćenja: 2x 8 meseci = 16 košenja za godinu dana. P= 1694.5m2

Dekorativni travnjaci: Vremenska norma za sakupljanje otpada: 0,002h/m² 0.002h/m² x 7737.3m² = 15.47h

Nadnica NKV radnika je 200 din/h 15.47h x 200din/h = 3094.92dinza čišćenje dekorativnih travnjaka pre košenja

Ukupni troškovi za čišćenje dekorativnih travnjaka pre svakog košenja iznose: 32 x3094.92din = 99037.44din

Travnjak intenzivnog korišćenja: Vremenska norma za sakupljanje otpada: 0,002h/m² 0.002h/m² x 1694.5m² = 3.38h

Nadnica NKV radnika je 200 din/h 3.38h x 200din/h = 677.8 dinza čišćenje travnjaka polusenke pre košenja

Ukupni troškovi za čišćenje travnjaka polusenke pre svakog košenja iznose: 16 x 677.8din = 10844.8din

Ukupni troškovi za čišćenje svih travnjaka pre svakog košenja iznose: 99037.44din + 10844.8din = 109882.24din

Kosilica je kupljena za potrebe prvog košenja Vremenska norma za košenje: 0,0025h/m² Nadnica NKV radnika: 200din/h

21

Dekorativni travnjaci: Vreme koje je potrebno za košenje: 0,0025h/m² x 7737.3m² = 19.34h 19.34h x 200din/h = 3868din Norma za potrošnju benzina: 0,1l/a 7737.3m² = 77.37a 0,1l/a x 77.37a = 7.86 l

Cena benzina - 170din/l 7.86l x 170din/l =1336.2din

Ukupni troškovi za košenje dekorativnih travnjaka na godišnjem nivou iznose: 32 x (3868din + 1336.2din)= 32 x 5204.2din = 166534.4din

Travnjak intenzivnog korišćenja: Vreme koje je potrebno za košenje: 0,0025h/m² x 1694.5m2 = 4.23h 4.23h x 200din/h = 847.25din Norma za potrošnju benzina: 0,1l/a 1694.5m2 = 16.94a 0,1l/a x 16.94a = 1.69 l

Cena benzina - 170din/l 1.69l x 170din/l =287.3din

Ukupni troškovi za košenje travnjaka intenzivnog korišćenja na godišnjem nivou iznose: 16 x (847.25din + 287.3din)= 16 x 1134.55din = 18152.8din

Ukupni troškovi za košenje travnjaka na godišnjem nivou iznose: 166534.4din + 18152.8din = 184687.2din

Ukupni troškovi za čišćenje i košenje travnjaka na godišnjem nivou iznose: 109882.24din + 184687.2din = 205210.56din

5.2. Formiranje ivica

Formiranje ivica se radi posle svakog košenja i obavlja ga NKV radnik uz pomoć trimera. Ono se vrši duž staza, oko cvetnjaka, žbunova i stabala kako bi travnjak izgledao urednije. Dužina ivica koje treba formirati duž staza, živih ograda i drveća iznosi, 1875.36m.

Cena trimera: 10000din Vremenska norma: 0,0014 h/m Nadnica radnika: 200din/h Dužina ivica: 1875.36m

0,0014h/m x 1875.36m = 26.25h 26.25h x 200din/h =5251din

Formiranje ivica 48 puta godišnje 48 x 5251din = 252048din

22

Ukupni troškovi za formiranje ivica na godišnjem nivou iznose: 10000din + 252048din = 262048din

5.3. Oivičavanje travnjaka Oivičavanje travnjaka je postupak pri kom se seku ivice travnjaka oko cvetnjaka, žbunastih vrsta, živih ograda, i svih mesta na kojima je nepoželjno širenje trave. Ova operacija se takođe vrši zarad dobijanja urednijeg travnjaka. Oivičavanje izvodi NKV radnik uz pomoć noža za zasecanje ivica travnjaka.

Cena noža za oivičavanje travnjaka: 2000din Nadnica NKV radnika: 200din/h Vremenska norma: 0,025h/m Dužina ivica: 71.5mm

0,025h/m x 71.5m = 1.78h 1.78h x 200 din/h = 357.5din

Oivičavanje posle svakog košenja, 48x godišnje 48 x 357.5din = 17160din

Ukupni troškovi za oivičavanje za period od godinu dana iznose: 2000din + 17160din = 19160din

5.4. Sakupljanje i odnošenje otkosa Ova operacija sledi posle svakog košenja, formiranja ivica i oivičavanja travnjaka. Vrši je NKV radnik ručno uz pomoc grabulja i kolica. Otkos se dovozi do kamiona koji dalje odvozi na deponiju.

Vremenska norma: 0,002h/m² Nadnica NKV radnika je 200din/h Grabulje, lopata i ručna kolica su kupljene za predhodne operacije. Cena iznajmljivanja vozila (kubikaže 5m³) za potrebe odvoženja sakupljenog materijala: 3000din

Dekorativni travnjaci : 0.002h/m² x 7737.3m² = 15.47h 15.47h x 200din/h = 3094.92 din Ukupni troškovi za čišćenje dekorativnih travnjaka: 48 x3094.92din = 148556.16din

Travnjak intenzivnog korišćenja: 0.002h/m² x 1694.5m² = 3.38h 3.38h x 200din/h = 677.8din Ukupni troškovi za čišćenje travnjaka intenzivnog korišćenja: 16 x677.8din = 10844.8din

Ukupni troškovi za sakupljanje i odnošenje otkosa iznose: 148556.16din + 10844.8din = 159400.96din

5.5. Zalivanje 23

Zalivanje se mora obavljati redovno u toku vegetacionog perioda jer od toga zavis razvoj i kvalitet travnjaka. Koristi se količina vode od 6-8l/m² u zavisnosti od pozicije travnjaka (svetlo,polusenka,senka). Zalivanje je najbolje izvoditi u ranim jutarnjim časovima ili predveče. Obavlja se crevom ili prskalicom. Travnu površinu treba zaliti jednom mesečno tokom marta i aprila, dva puta mesečno tokom maja i oktobra, i jednom u deset dana tokom juna, jula, avgusta i septembra. U toku jedne vegetacije ima ukupno 18 zalivanja.

Crevo i prskalice su kupljeni za potrebe prvog zalivanja.

Dekorativni travnjaci: -Travnjak svetla: P= 1324.8 m²

Količina vode po jednom zalivanju 8l/m² 8l/m² x 1234.8m² = 9878.4 l

Cena vode 0,05din/l 0,05din/l x 9878.4 l = 493.92din

Vremenska norma zalivanja – 0,001 h/m² 0,001h/m² x 1324.8m² = 1.32h 1.32h + 30min (0,5h potrebno vreme za pomeranje prskalica) = 1.62h

Nadnica NKV radnika: 200din/h 1.62h x 200din/h = 324din

Ukupni troškovi za jedno zalivanje dekorativnog travnjaka svetlosti iznose: 493.92din + 324din = 817.92din

Ukupni troškovi za zalivanje dekorativnog travnjaka svetlosti na godišnjem nivou iznose: 18 x 817.92din = 14722.56din

-Travnjak polusenke: P= 3397.2m²

Količina vode po jednom zalivanju 7l/m² 7l/m² x 3397.2m² = 23780.4l

Cena vode 0,05din/l 0,05din/l x 23780.4 l = 1189.02din

Vremenska norma zalivanja – 0,001 h/m² 0,001h/m² x 3397.2m² = 3.39h 3.39h + 30min (0,5h potrebno vreme za pomeranje prskalica) = 3.69h

Nadnica NKV radnika: 200din/h 3.69h x 200din/h = 738din

Ukupni troškovi za jedno zalivanje dekorativnog travnjaka polusenke iznose: 1189.02din + 738din = 1927.02din

24

Ukupni troškovi za zalivanje dekorativnog travnjaka polusenke na godišnjem nivou iznose: 18 x 1927.02din = 34686.36din

-Travnjak senke: P= 2416.2m²

Količina vode po jednom zalivanju 6l/m² 6l/m² x 2416.2m² = 14497.2l

Cena vode 0,05din/l 0,05din/l x 14497.2 l = 724.86din

Vremenska norma zalivanja – 0,001 h/m² 0,001h/m² x 2416.2m² = 2.41h 2.41h + 30min (0,5h potrebno vreme za pomeranje prskalica) = 2.71h

Nadnica NKV radnika: 200din/h 2.71h x 200din/h = 542din

Ukupni troškovi za jedno zalivanje dekorativnog travnjaka senke iznose: 724.86din + 542din = 1266.86din

Ukupni troškovi za zalivanjedekorativnog travnjaka senke na godišnjem nivou iznose: 18 x 1266.86din = 22803.48din

Ukupni troškovi za zalivanje dekorativnih travnjaka na godišnjem nivou iznose: 14722.56din + 34686.36din + 22803.48din = 72212.4din

Travnjak intenzivnog korišćenja: -Travnjak polusenke: P= 1694.5m²

Količina vode po jednom zalivanju 7l/m² 7l/m² x 1694.5m² = 11861.5l

Cena vode 0,05din/l 0,05din/l x 11861.5 l = 593.07din

Vremenska norma zalivanja – 0,001 h/m² 0,001h/m² x 1694.5m² = 1.69h 1.69h + 30min (0,5h potrebno vreme za pomeranje prskalica) = 1.99h

Nadnica NKV radnika: 200din/h 1.99h x 200din/h = 398din

Ukupni troškovi za jedno zalivanje travnjaka polusenke intenzivnog korišćenja iznose: 583.07din + 398din = 981.07din

Ukupni troškovi za zalivanje travnjaka polusenke intenzivnog korišćenja na godišnjem nivou iznose: 18 x 981.07din = 17659.26din

25

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 33 str.
preuzmi dokument