Elektronsko bankarstvo - Tamara Uros kolokvijumi, Beleške' predlog Informatika. Универзитет у Београду
PorcelanskaLutka
PorcelanskaLutka

Elektronsko bankarstvo - Tamara Uros kolokvijumi, Beleške' predlog Informatika. Универзитет у Београду

3 str.
1broj preuzimanja
152broj poseta
Opis
Kolokvijumi ranije generacije
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument

I kolokvijum

CVV2 se koristi za:

Elektronske transakcije

Protokol za upotrebu smart kartica u finansijskim aplikacijama elektronskog plaćanja je:

SET

Šifriranjem kombinovanog digesta tajnim ključem pošiljaoca dobija se:

Digitalni potpis

Plaćanje debitnom karticom može se vršiti:

Do iznosa pokrića na računu klijenta

u installment modelu kredinte kartice:

Svako plaćanje karticom deli se na jednake rate

Ip adresa se sastoji od:

Identifikatora mreže i identifikatora računara

Simetrični kriptosistemi koriste:

Isti, tajni ključ, za enkripciju i dekripciju poruke

EMV standardi definišu interakciju na fizičkom, informacionom i aplikativnom nivou između:

Smart kartica i uređaja za procesuiranje finansijskih transakcija koje su inicirane pomoću njih

Biometrijske tehnologije identifikacije zasnivaju se na:

Fizičkim ili psihološkim karakteristikama korisnika

Enkriptovanjem digesta poruke privatnim ključem dobija se:

Digitalni potpis

Ekstranet nastaje:

Povezivanjem dve ili više intranet mreža

Svaki računar na internetu ima:

Jedinstvenu numeričku (IP) adresu

Asimetrični kriptosistemi se zasnivaju na konceptu para ključeva:

Javnog ključa i tajnog ili privatnog ključa

Filtriranje, deljenje veze, keširanje i proveru URL adrese odlazećeg zahteva obezbeđuju:

Proksi serveri

Čip kartica sadrži:

memoriju i mikroprocesor

CVV2 se generiše:

Prilikom autorizacije

Debitna kartica:

Nudi niži nivo bezbednosne zaštite u odnosu na kreditnu karticu

Revolving model omogućava da se:

Korsisnik samostalno opredeli o visini mesečne obaveze

Revolving kredit je:

Vrsta kredita koja nema fiksni broj otplata (rata)

II kolokvijum

Jedna od metoda mobilnog plaćanja je i:

Mobilno plaćanje pomoću računa mobilnog telefona

Za komunikaciju sa transakcionim centrom, mobilni POS termnal koristi:

GPRS mrežu

Tehnologija za bežičnu komunikaciju sa LAN mrežama naziva se:

WLAN

IVR predstavlja:

Jednu od tehnologija na kojoj se trenutno zasnivaju aplikacije mobilnog bankarstva

Mobilne aplikacije se prave za mobilne uređaje koji:

Imaju limitirane mogućnosti unošenja i prikazivanja podataka

Prvu generaciju mobilnih tehnologija čini:

Analogni mobilni telefonski sistem

Bezbednost ATM transakcija zasniva se pre svega na:

Ispravnosti kriptoprocesora

Glavni ciljevi od uvođenja elektronskog bankarstva uključuju:

Povećanje kvaliteta svih usluga

ATM uređaji vrše obradu transakcija u:

On-line režimu

EFT/POS terminali se ne koriste za:

podizanje digitalnog „keša“

Virtual bank je tip finansijske institucije:

Koja egzistira isključivo on-line

Drugu generaciju mobilnih tehnologija čini:

Digitalni mobilni telefonski sistem

Svaka banka u smislu bezbednosti transakcija:

Ima sopstvene procedure za zaštitu transakcija

Glavni ciljevi od uvođenja elektronskog bankarstva uključuju:

Smanjenje udela rutinskih transakcija koje se obavljaju u filijalama

SMS predstavlja:

Jednu od tehnologija na kojoj se trenutno zasnivaju aplikacije mobilnog bankarstva

Korišćenjem mobilnih POS terminala trenutno je moguće realizovati :

Dopunu pre-paid računa

Osnovno ograničenje u upotrebi infracrvenih talasa je u tome što ova tehnologija zahteva međusobnu udaljenost uređaja koji komuniciraju od najviše:

100 cm

Jedan od glavnih razloga što se transakcioni servisi ne obavljaju pomoću SMS poruka je:

Problem bezbednosti

Komunikacija između PDA uređaja i banke ostvaruje se uglavnom pomoću:

Binarnog SMS-a

III Kolokvijum

Mondex novac:

Može se prenositi s jedne kartice na drugu beskonačan broj puta

Sistemi elektronskog plaćanja treba, pored ostalog da:

Otkriju i onemoguće dvostruko trošenje elektronskog novca

3-D Secure je:

Protokol za elektronsku trgovinu koji treba da omogući bezbedne transakcije za plaćanja preko interneta

DTS (Designated Time System) predstavlja:

Saldiranje koje se obavlja na kraju svakog dana ili nekoliko puta u toku dana

Plaćanje preko TARGET-a:

Obavlja se u eurima

Korišćenjem 3-D Secure modela korist trgovca, pored ostalog, uključuje:

Rast obima prodaje zbog većeg poverenja potrošača u transakcije preko interneta

Nedostatak bezbednosti je glavni problem:

Kod plaćanja preko interneta

Način za sprečavanje dvostrukog trošenja novca je:

Korišćenje smart kartice koja sadrži čip u kom se nalazi mini baza podataka sa podacima o svim utrošenim tokenima

Maksimalno vreme isporuke SWIFT poruke hitnog prioritetima iznosi:

Jedan minut

SWIFTNet je:

Usavršena platforma za razmenu poruka, zasnovana na IP protokolu

Međubankarske komunikacije zasnovane na swiching centrima neophodne su za:

Funkcionisanje sistema elektronskog plaćanja u maloprodaji (EFT/POS terminali) koji zahtevaju trenutnu autorizaciju svake transakcije

Korišćenjem 3-D Secure modela prednost korisnika kartice, pored ostalog uključuje:

Porast sigurnosti u on-line transakcijama

SWIFT je međunarodna bankarska mreža koja:

Koristi tehniku komutacije poruka za razmenu podataka i informacija

Za proveru digitalnog potpisa koristi se:

Lista javnih ključeva koja je svima dostupna

Pomoćna aplikacija za web pretraživač pomoću koje kupac prosleđuje enkriptovan broj platne kartice sa digitalnim potpisom do trgovca naziva se:

Browser waller

RTGS sistem predstavlja:

Saldiranje u realnom vremenu nakon svake obavljene transakcije

TARGET se sastoji iz:

15 nacionalnih sistema međusobno povezanih interlink sistemom, koji povezuje nacionalne RTGS sisteme zemalja članica EU

PayPal omogućava korisniku:

Da otvori on-line račun pomoću koga može jednostavno da šalje trenutne isplate sa različitih izvora

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument