elektronsko ucenje gjkshfhsfhg, Ispiti' predlog Poslovna informatika
Miksajlo
Miksajlo

elektronsko ucenje gjkshfhsfhg, Ispiti' predlog Poslovna informatika

7 str.
5broj poseta
Opis
elektronsko ucenjeqwerzgkiqzsghwfui
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 7
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument

Sadržaj

1 .............................................................................................................................................

2 .............................................................................................................................................

3 .............................................................................................................................................

4 .............................................................................................................................................

5 .............................................................................................................................................

6 1.0 Uvod....................................................................................................................... 2

7 2.0 Hardverska pla�orma sistema UND....................................................................... 2

8 3.0 MOODLE – Pla�orma za UND................................................................................. 5

9 4.0 Zaključak................................................................................................................ 6

10 Literatura............................................................................................................................. 7

1.0 Uvod

Čovjek komunicira multimedijalno i njegov svijet je multimedijalan, pa nije ni čudna njegova težnja da to prenese u nastavni proces. Svaki sistem učenja na daljinu treba da obezbijedi: širok izbor modela učenja, koji odgovara svakoj ličnosti, individualizaciju obima i složenosti nastavnih materijala, načina i tempa njegove obrade, primjenu tehnika preskakanja, individualizaciju u odnosu na tempo učenja i u odnosu na sposobnosti i osobine ličnosti učenika.

Pojam "elektronsko učenje" je jedan od danas najkorišćenijih sintaksi u procesu modernizacije obrazovanja u svijetu. Koriste se razne definicije elektronskog učenja. Izdvajamo definiciju Američke asocijacije ASTD (American Society for Trainers and Development) koja za E učenje kaže da je to metodologija kojom se ”nastavni sadržaj ili aktivnosti u učenju isporučuju uz pomoć elektronskih tehnologija" (eng. instructional content or learning experiences delivered or enabled by electronic technology) (ASTD, 2001). Time se objedinjuju svi diversifikativni nazivi za elektronsko učenje: Elektronsko učenje (E learning), Web utemeljeno učenje (Web Based Learning), Web utemeljena nastava (Web Based Instruction), Vježbanje utemeljeno na Internetu (Internet Based Training), Raspodjeljeno učenje (Distribute Learning), Napredno raspodeljeno učenje (Advanced Distributed Learning), Udaljeno učenje (Distance Learning), On- line učenje (On-line Learning), Mobilno učenje (Mobile Learning), Upravljano učenje (Remote Learning), i ostali.

U novom milenijumu, i u našoj sredini, počele su da se realizuju ideje o novom sistemu nastave, sistemu učenja na daljinu, a u sklopu njega modul za upravljanje nastavnim materijalom učenja na daljinu (UND) baziran na Internet tehnologijama uz korišćenje multimedijalnih obrazovnih softvera.

Učenje pomoću računara (Computer - Assisted Learning - CAL), obuka pomoću računara (Computer - Based Training - CBT), on-line učenje i sada elektronsko učenje (e-Learning), samo su neki zvučni nazivi kojima se objašnjavaju načini na koje računari učestvuju u obuci i obrazovanju. Kursevi su se do prije nekog vremena distribuirali na disketama, ali snažni personalni računari i programi za autorstvo (authoring packages) dovode do uvođenja multimedijalnih komponenti i preporučljivi medijumi za distribuciju postaju kompakt disk i lokalne računarske mreže. Internet je savršeni medijum za distribuciju nastavnog materijala.

Za uspješnu integraciju računarske tehnologije u nastavu, obično hardver i softver nisu problem. Učenici su obično oduševljeni i prihvataju da uče iz elektronskog nastavnog materijala. Pod pretpostavkom da su izabrani odgovarajući softver i hardver, uspjeh ove tehnologije zavisi od toga kako je implementirana. U našim obrazovnim ustanovama, još uvjek se nedovoljno koriste Internet i obrazovni računarski softveri, što zbog loše ili neadekvatne hardverske platforme, što zbog relativno malog broja ovakvih softvera na našem tržištu.

2.0 Hardverska platforma sistema UND

Hardver je podloga koja omogućuje UND. Od hardvera zavise karakteristike programa UND, načini prezentacije sadržaja UND i mogućnosti izrade programa UND.

Da bi se ostvario program koji omogućuje UND potrebno je identifikovati računare na kojima će se odvijati pojedine aktivnosti u procesu UND-a. Računari u sistemu UND mogu se razvrstati po funkcijama koje oni obavljaju u tom sistemu.

Funkcionalna podjela računara u sistemu UND je:

• serveri UND,

• pristupni serveri,

• komponente za obradu tekstualnog sadržaja UND,

• komponente za obradu grafičkog sadržaja UND,

• komponente za obradu zvučnog sadržaja UND,

• korisničke komponente.

Serveri UND - potrebno je da imaju veliku brzinu obrade korisničkih zahtjeva, veliku sigurnost i pouzdanost. Velika brzina obrade korisničkih zahjteva postiže se procesorskom snagom i količinom RAM memorije. Sigurnost i pouzdanost sa aspekta hardvera postiže se upotebom RAID kontrolera koji omogućuje spregu više hard diskova. Sprega se realizuje u mirroring režimu rada prilikom kog se podaci upisuju na više diskova istovremeno i u slučaju otkaza jednog od diskova bez prekida rada servera podaci se čitaju sa drugih diskova. Time je obezbeđena sigurnost podataka, a brzina se postiže spregom hard diskova u stripping režim rada gde se podatak dijeli na više dijelova i svaki dieo se upisuje na poseban disk. Kombinacijom mirroringa i strippinga postiže se i velika brzina rada kao i pouzdanost podataka.

Centralni sistem platforme za učenje na daljinu čine pristupni serveri koji mogu obezbediti pristup na sledeće načine:

1. modemski pristup (ostvaruje se direktnom vezom korisnika sa serverom putem telefonske linije. Prednosti ovakvog pristupnog sistema omogućava veću bezbijednost u transferu podataka, ali povećava efektivne troškove zbog cijene telefonskih impulsa. Za ovakvu vrstu konekcije neophodan je modem i to brzine 56 kb/s jer bi slabiji znatno usporio transfer podataka. Takođe se moramo osvrnuti i na kvalitet telefonske linije, što praktično znači da bi svaki pokušaj korištenja telefonske centrale koja nije digitalna značio nestabilnost u radu i drastičan pad performansi),

2. pristup lokalnom mrežom (realizuje se putem mrežnih kablova kojima su radne komponente povezane sa pristupnim serverom ili bežičnim vezama. Veza može biti realizovana vezom od 10 Mb/s ili 100 Mb/s u zavisnosti od sadržaja UND-a ili broja korisnika koji istovremeno pristupaju pristupnom serveru. Prednosti ovakve veze su

brzina transfera, bezbednost i stabilnost u radu. Najoptimalniji način veze u lokalnu mrežu se realizuje preko UTP kablova, HUB ili SWITCH uređaja i UTP konektora),

3. Internet pristup (Internet veza je pristup preko globalne svetske mreže i njene prednosti se ogledaju u tome što je moguć pristup serveru iz bilo kog dela svijeta u svakom momentu što omogućuje širu primjenu UND-a. Nedostatak ovakve veze je relativno nesavršena zaštita od raznih virusa i ostalih napadača koji mogu da utiču na bezbjednost podataka u transferu. Postoji više načina Internet povezivanja, a najoptimalniji način za povezivanje pristupnog servera je ISDN veza na 2x 64 Kb/s koja omogućuje brzu i stabilnu konekciju sa Internet service provider-om . Pored ovoga neophodan je ruter, switch i UTP kablovi).

Komponenete za obradu tekstualnog sadržaja UND treba da omoguće unos i oblikovanje tekstualnog dijela sadržaja UND. Ove komoponenete moraju biti opremljene perifernijm uređajima kao što su :

• CD-Rezač

• skener

• štampač

Komponente za obradu grafičkog sadržaja UND treba da omoguće unos i oblikovanje grafičkog dela sadržaja UND. Ove radne komponente treba da imaju veliku količinu RAM memorije kao i brz procesor jer grafički deo UND-a zahetva veliku količinu memorije kao i veliku brzinu procesora zbog veličine grafičkih podataka. Osim procesora i memorije bitan faktor za obradu grafike je i video kartica koja mora da hardverski podržava OpenGL i DirectX. Ove komponente moraju biti opremljene perifernim uređajima kao što su :

• skener

• štampač u boji

• CD-Rezač.

Komponente za obradu zvučnog sadržaja UND moraju biti opremljene za unos, obradu i prezentovanje zvuka. Od potrebnog hardvera ove komponente moraju imati zvučne kartice koje omogućuju priključivanje uređaja za unos zvuka (u digitalnom ili analognom obliku). Za obradu zvuka potrebno je imati dobre performanse računara u pogledu brzine rada kao i količine memorije. Ove komponente moraju biti opremljene perifernim uređajima kao što su :

• mikrofon sa slušalicama

• audio mikseta

• CD-Rezač

Korisničke radne komponente moraju posjedovati hardver koji omogućava prikaz multimedijalnih sadržaja koji se nalaze na serveru UND kao i mrežne kartice ili modeme za pristup sistemu UND. Karakteristike hardverske podrške za UND bitno zavise od karakteristika programa UND i servisa koje oni omogućavaju. Konkretna implementacija hardverskih komponenti u sistemu UND zavisi i od finansijskih mogućnosti a pojedine komponente mogu vršiti i više funkcija npr. UND server može biti ujedno i pristupni server.

3.0 MOODLE – Platforma za UND

Računarska tehnologija podliježe stalnim inovacijama. Izgradnja računarskih nastavnih mreža je skupa i zahtjeva vrijeme i ulaganja. Od toga koji će softver koristiti obrazovna ustanova zavisi da li će koristiti sopstvenu ili zakupljenu vrstu platforme. Uz ubrzan rast popularnosti Interneta u poslednjih nekoliko godina, razvoj programa za učenje je postepeno pomjeren od lokalnih desktop na online aplikacije. Dok je XML programiranje evoluiralo kao novi standard za Internet, prilagođavanje programima za učenja zahteva upotrebu autorskih sistemima kao što su Macromedia Director, Authorware, Dreamweaver, Flash i Microsoft FrontPage, koji postavljaju visoke zahtjeve u dizajniranju, vještinama programiranja i vrijeme.

Alternativa za korišćenje takve aplikacije je implementacija kurseva ili sistem učenja na daljinu. Jedan takav sistem, koji postepeno stiče popularnost u svijetu je poznat kao MOODLE. Osobine zbog kojih se fakulteti odlučiju da koriste pomenuti sistem za upravljanje procesom učenja su bile:

• Visoka dostupnost – sposobnost da opsluži hiljade korisnika istovremeno; Skalabilnost – sposobnost da izdrži povećanje broja korisnika bez pada u performansama;

• Laka iskoristivost – sposobnost da korisnik (student ili nastavnik) veoma brzo savlada korišćenje sistema;

• Interoperabilnost – sposobnost da se integriše sa postojećim softverom u instituciji;

• Stabilnost – stabilna verzija softvera MOODLE obezbeđuje neprekidne servise studentskoj i nastavničkoj populaciji;

• Sigurnost – osobina sistema da ne predstavlja sigurnosni rizik veći od ostalih komponenata informacionog sistema u instituciji.

Razvoj kvalitetnih materijala za učenje podrazumeva značajni utrošak vremena i novca.

Zbog toga je od velikog značaja da ovi materijali budu kompatibilni sa različitim platformama za elektronsko učenje, njihovim verzijama i operativnim sistemima nad kojim su izgrađeni. Moodle je besplatna, open-source platforma za učenje na daljinu. Poznat je i pod nazivima: sistem za uređenje kurseva, sistem za uređenje učenja ili virtuelno okruženje za učenje.

Platforma za učenje na daljinu Moodle je Open Source Learning Management Sistem (LMS). Može se koristiti za online učenje u raznim uslovima. Moodle se može koristiti u virtuelnim školama, visokom obrazovanju, kursevima, i komercijalnoj obuci zaposlenih. Moodle je dizajniran da se prvenstveno koristi kao asinhroni alat za učenje, gde se učenje odvija u različitim vremenima. Međutim, on takođe sadrži i module za sinhroni oblik učenja. Moodle se koristi i kao primarno sredstvo za kurseve, kao i dodatni alat koji je podrška tradicionalnom učenju. Jednostavno rečeno, Moodle je alat za nastavnika koji treba da koriste za poboljšanje učenja.

Moodle je dizajniran u zajednici sa nastavnicima i sa programerima i kao rezultat ove saradnje stvoren je intuitivan i jednostavan interfejs. Moodle je prvobitno bio modularni Objektno-Orijentisano Dinamičko Okruženje za učenje. Iz ugla programera, "M" u Moodle je veoma važan koncept. Modularnost je dizajnirana u cijeloj platfromi. Ovo omogućava programerima značajne modifikacije bez potrebe da menjaju svoj kod.

4.0 Zaključak

U obrazovanju je najteže prilagoditi nastavne sadržaje potrebama učenika. Mora se voditi računa o razumljivosti, dostupnosti i kvalitetu materijala. Učenje na daljinu je savremen način realizacije nastave pomoću kojeg se gubi pojam udaljenosti učesnika i dostupnosti materijala.

Sistem učenja na daljinu, uz primjenu obrazovnih softvera sasvim sigurno, unaprediće sistem nastave i olakšati usvajanje nastavnih sadržaja učenicima, kao i ocjenjivanje nastavnicima.

Uvođenje sistema UND u nastavni proces može se ostvariti na više načina:

• Tradicionalni model - zadržava sve elemente klasične nastave: fiksno mjesto i vrijeme, učionicu bez računara, a Internet je dodatni resurs koji učenici/studenti mogu da koriste u računarskom kabinetu u određenim terminima ili u slobodno vrijeme. Tradicionalni model uvodi Internet u nastavu i koristi ga kao alternativni izvor informacija za specifična praktična vježbanja

• Prelazni model - zadržava tradicionalne elemente fiksnog mjesta i vremena, ali mjesto može obuhvatiti regularno planirane posjete računarskom kabinetu ili kompjuterizovanoj učionici. Ovaj model može, takođe, da omogući predavaču da eliminiše prostorna ograničenja korišćenjem elektronske pošte ili softvera za ćaskanje za sinhrone ili

asinhrone razmjene (konferisanja); na taj način, učenici-studenti sa udaljenih lokacija mogu da učestvuju u nastavi. Prelazni model uvodi i nastavlja da koristi koncepte Interneta u toku časa, i uključuje Internet ne samo kao dopunski resurs, već kao alternativni način distribuiranja obuke i saradnje. Predavači u prelaznom modelu mogu postaviti materijal za kurs na Web server. Takođe, mogu omogućiti učenicima/studentima da predaju vježbe preko e-mail-a ili da međusobno sarađuju preko foruma.

Matematički predmeti u virtuelnom okruženju su uvjek bili izazov za realizaciju. Veliku olakšicu nude obrazovni softveri. Njihovim korišćenjem učenicima se na vizuelni način mogu objasniti osnovni pojmovi, povećati interaktivnost između profesora i učenika a samim tim razvija se i kvalitet nastavnog procesa.

Literatura

2. J.Cross, „An informail history of elearning“, On the

Horizon, Volume 12, 2004.

3. D. Soleša, Obrazovna tehnologija, Univerzitet u Novom

Sadu-Pedagoški fakultet, Sombor. 2006

4. Tehnologija, informatika, obrazovanje 3, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad/ Beograd, 2004.

5. Hohenwarter, M.; Preiner, J., “Dynamic Mathematics with GeoGebra”, Journal for Online Mathematics and its Applications, Volume 7, Article ID 1448

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 7 str.
preuzmi dokument