Erp sistem seminarski
Danijel1985
Danijel198513 June 2015

Erp sistem seminarski

PDF (97 KB)
1 strana
9broj preuzimanja
847broj poseta
100%on 1 votesbroj ocena
Opis
seminarski
20poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 strana / 1
preuzmi dokument
ERP sistem - seminarski.doc

ERP sistem Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Beogradska Poslovna škola

Uvod Savremenim poslovanjem kompanija došlo je do potrebe za novom generacijom poslovnih rešenja – ERP sistema, koja uspevaju da objedine sve oblasti poslovanja i samim tim povećaju efikasnost i produktivnost rada kompanija kroz efikasnu obradu struktuiranih podataka. ERP (Enterprise Resource Planning) - su poslovni informacioni sistemi tj. komercijalni softverski paketi za mala, srednja i velika preduzeća. Obuhvataju sve standardne poslovne funkcije i imaju mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama preduzeća, podržavajući međunarodne standarde. Primena ERP softverskih paketa može da doprinese značajnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga. Ova vrsta sistema realizuje, ili bolje rečeno, omogućava integraciju kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema pomoću jednistvenog softverskog rešenja. Najpoznatiji paketi su: 1. SAP (BusinessOne, AiO, R/3) 2. ORACLE - People Soft 3. BAAN 4. NAVISION 5. MS Dynamics ERP predstavlja niz aktivnosti, podržanih od višemodulskog aplikativnog softvera, koji pomaže u upravljanju poslovnim, finansijskim aspektima poslovanja i ljudskim resursima. Uvođenje ERP sistema podrazumeva analizu poslovnih procesa, obuku zaposlenih i nove radne procedure. Sistem predstavlja oba, umetnost i nauku, i sadrži planiranje, implementaciju i razvoj upravljanja. Ova metodologija dizajnirana je da automatizuje težak posao implementacije i dovodi do organizovanog rešenja problema listanjem, pravljenjem dijagrama i pisanjem dokumentacije svih koraka. Struktuirane metodologije pomažu standardizaciji i sistematizaciji ERP implementacije i održavanju, približavajući ih disciplini inženjerstva pre nego proizvodu pojedinih izrađivača softvera. Bitno je shvatiti struktuirane metodologije u samoj implementaciji ERP sistema. 2. Osnovni koraci struktuirane metodologije Osnovni koraci struktuirane metodologije su: definicija projekta i analiza. Definisanje uslova referenci, utvrđivanje potreba korisnika i sistem ograničenja, generisanje funkcionalne specifikacije i logički model rešenja. Eksterni dizajn. Konkretizacija dizajna za odabrano rešenje, uključujući i dijagram za sve povezane programe, rutine i toka podataka. 3. Implementacija ERP sistema Implementacija ERP sistema sadrži sledeće: interni dizajn. Izgradnja, testiranje, instaliranje i podešavanje softvera pre-implementacija. Razvoj i prihvatanje implementacija. Implementiranje sistema post-implementacija. Razvoj kontrole i debagovanja sistema Kada jedna organizacija kupuje ili razvija jedan ERP sistem, namera je da kupljeni ili razvijeni sistem pruža specifične funkcije i pogodnosti. Ove funkcije i koristi treba da se uklope kako bi se obezbedilo da sistem daje željene rezultate. Ovaj proces naziva se izvođenje analize izvodljivosti. Analiza izvodljivosti obično obuhvata: trenutne radne prakse, gde se vrše ispitivanja u dubinu, otkrivaju se oblasti poslovanja u koje se ulaže više truda, ili gde je čitav postupak pokrenut u prošlosti i gde nema više potrebe za tim. Zatim obuhvata kanale informacija, gde studija izvodljivosti sagledava prvenstveno ulazne i izlazne podatke svakod internog sistema. Takva studija stavlja po strani predrasude. Kada se izlože istiniti podaci unutar jednog sistema, tada je često moguće preurediti resurse kako bi se svi relevantni podaci našli na jednom mestu, što se može koristiti za donošenje daljih odluka. Sadrži još i alternativne pristupe koje treba uzeti u obzir. Obuhvata i cenu. Jasno se mora naznačiti ušteda i koje se koristi dobijaju. Moraju se odrediti postojeći troškovi, koji će se koristiti kao osnova za upoređivanje. Vrši se i sagledavanje pratećih usluga koje se nude. Tu se mogu pomenuti obuka i pomoć u programiranju u toku instalacionog perioda.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [email protected]

komentari (0)
nema postavljenih komentara
budi prvi koji ce napisati!
preuzmi dokument