Evropski parlament-vezbe-Politicke nauke [Compatibility Mode], Vežbe' predlog Evropski odnosi i evropska unija. Univerzitet u Beogradu
cupavac
cupavac

Evropski parlament-vezbe-Politicke nauke [Compatibility Mode], Vežbe' predlog Evropski odnosi i evropska unija. Univerzitet u Beogradu

PDF (166 KB)
21 str.
1broj preuzimanja
813broj poseta
Opis
Vezbe iz Evropski parlament (European Parliament), Nadleznosti, Kontrola, Diskusije, Budzet,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 21
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument

Evropski parlament

Fakultet političkih nauka Vežbe

Ivana Radić

Evropski parlament (European Parliament)

 Jedini neposredno izabran organ EU – jedino neposredno izabrano telo na nivou Evrope

 Zajednička skupština – prethodnik  Promena naziva – Parlamentarna skupština,

Evropski parlament  Do 1979. godine nacionalni parlamenti

delegiraju svoje članove (dvostruki mandati)

 1976. odluka Saveta EU o neposrednim evropskim izborima za EP

 1979. godine – prvi neposredni izbori za EP u 9 DČ (410 članova)

 Izborni sistem i procedura varira po zemljama (danas svuda proporcionalni)

 Članovi parlamenta se grupišu prema “partijskoj”, a ne prema nacionalnoj pripadnosti

 Partijske grupacije: 20 članova iz 6 DČ, od 2009. – 25 članova iz 7 DČ

 Juna 2009. održaće se 7. neposredni izbori  Mandat 5 godina

 Predsedavajući i 14 potpredsednika  Odbori EP  Član EP ne može biti član vlade ili

parlamenta u svojoj državi, niti zvaničnik bilo koje institucije EU

 Sedište i plenarne sednice u Strazburu, sastanci odbora u Briselu, sekretarijat u Luksemburgu

Nadležnosti EP

 Zakonodavna uloga kroz različite postupke  Nadležnost u usvajanju budžeta i završnog

računa  Uloga demokratske kontrole i nadzora nad

drugim institucijama EU  Diskutuje o velikom broju oblasti

Demokratska kontrola

 Najznačajnija ona koju vrši u odnosu na Komisiju  Odobrava predloženog predsednika Komisije  Saslušava nominovane članove Komisije  Daje saglasnost na Komisiju u celini  Može da izglasa nepoverenje Komisiji

(dvotrećinskom većinom članova)  Saslušava predsednika i članove upravnog

odbora ECB

 Izveštavanje Parlamentu  Evropski savet  Predsedavajući Saveta EU  Komisija – godišnji, ad hoc, posebni  Predsednik ECB – godišnji plan i tromesečni

izveštaji  Može da ustanovi anketni odbor  Upućuje pitanja članovima Komisije i Saveta

 Imenuje Ombudsmana nakon svakih izbora, nakon mišljenja EK i saglasnosti Saveta

 Prima peticije od fizičkih i pravnih lica koje se odnose na bilo koje pitanje u oblasti delovanja EZ i ukoliko ih direktno pogađaju

Diskusije u EP

 EP može da otvori raspravu o bilo kom pitanju iz oblasti delovanja EU

 Usvaja rezolucije o određenim pitanjima (npr. stanje ljudskih prava) tako vršeći politički uticaj na ostale institucije EU

Nadležnost u budžetskim pitanjima

 Usvajanje budžeta zajedno sa Savetom:  Predlaže modifikacije obaveznih troškova  Stavlja amandmane na neobavezne troškove  Konačno odobrava budžet u celini

 Usvaja završni račun koji podnosi Komisija

Učešće u zakonodavnom postupku

 EP ne može odlučivati samostalno  Može da zatraži predlaganje propisa

 Procedura konsultacije (consultation)  Procedura saodlučivanja (co-decision)  Procedura saradnje (cooperation)  Davanje saglasnosti (assent)

Postupak konsultovanja

 Najstariji oblik učešća EP u zakonodavnom postupku

 Do uvođenja novih postupaka, procedura konsultovanja se proširila na gotovo sve obavezujuće komunitarne akte

Tok postupka  Komisija upućuje predlog akta Savetu i EP  Jedan od parl. odbora razmatra predlog i formuliše

izveštaj u formi nacrta rezolucije  Nacrt rezolucije se razmatra na plenarnoj sednici i

stavljaju se dodatni amandmani  Predlog se vraća Komisiji koja usvaja ili odbacuje

izmene EP i upućuje predlog Savetu  Savet usvaja odluku jednoglasno ili kvalifikovanom

većinom ili je odbacuje

Saodlučivanje Tri čitanja

 I – EP razmatra predlog EK:  usvaja ili stavlja amandmane;  Savet usvaja amandmane EP – akt je

usvojen;  Savet ne usvaja sve amandmane EP –

usvaja zajedničku poziciju (ZP).

 II – EP razmatra ZP i mišljenje EK:  usvaja ZP – akt je usvojen;  Odbaci ZP apsolutnom većinom – akt nije

usvojen  Stavi amandmane na ZP – drugo čitanje u

Savetu  Savet usvaja amandmane – akt je usvojen  Savet odbaci neke ili sve amandmane –

komitet za usaglašavanje

Komitet za usaglašavanje (Conciliation Committee)

 Jednak broj predstavnika Saveta i EP i posrednička uloga EK

 U ovoj fazi EK više ne može da povuče svoj predlog

 Ukoliko Komitet ne dođe do dogovora u roku od 6 + 2 nedelja – akt nije usvojen

 Ukoliko dođe do zajedničkog teksta, počinje III čitanje

 III - EP usvaja zajednički tekst većinom datih glasova, a Savet kvalifikovanom većinom

 Ukoliko jedna od institucija odbaci zajednički tekst – akt nije usvojen

Postupak saradnje

 Uveden Jedinstvenim evropskim aktom, danas više nije u upotrebi

 Razlikuje se od saodlučivanja jer nema III čitanja, a EP može samo da stavi amandmane, ne može konačno da odbaci predlog akta.

 Savet može suprotno amandmanima EP da usvoji akt jednoglasno.

Davanje odobrenja

 Za određene akte se zahteva odobrenje EP (npr. odluka o jedinstvenoj izbornoj proceduri za EP, saglasnost na novu Komisiju)

 Za međunarodne ugovore koje zaključuje Zajednica (o pridruživanju, koji stvaraju specifičan institucionalni okvir, koji imaju značajne budžetske posledice, koji podrazumevaju izmenu propisa usvojenih saodlučivanjem)

Sledeći čas:

 Evropska komisija  Pročitati:  S. Hiks: 57-67, 67-72, 73-83

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 21 str.
preuzmi dokument