Faktori koji ugrozavaju opstanak-Slajdovi-Zastita ugrozenih vrsta, Slajdovi' predlog Ekologija ugroženih vrsta. Univerzitet u Beogradu
cupavac
cupavac

Faktori koji ugrozavaju opstanak-Slajdovi-Zastita ugrozenih vrsta, Slajdovi' predlog Ekologija ugroženih vrsta. Univerzitet u Beogradu

PDF (756 KB)
6 str.
638broj poseta
Opis
ФАКТОРИ КОЈИ УГРОЖАВАЈУ ОПСТАНАК ВРСТА, IUCN (The World Conservation Union) КРИТЕРИЈУМИ И КАТЕГОРИЈЕ,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ZUV PREDAVANJE 3 FAKTORI KOJI UGROZAVAJU OPSTANAK VRSTA

ФАКТОРИ КОЈИ УГРОЖАВАЈУ ОПСТАНАК ВРСТА

ЕРОЗИЈА БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ СПЕЦИЈАЦИЈА ИШЧЕЗАВАЊЕ/ИЗУМИРАЊЕ УГРОЖЕНОСТ IUCN (The World Conservation Union) КРИТЕРИЈУМИ И КАТЕГОРИЈЕ

СТЕВАНОВИЋ И ВАСИЋ (1995)

пољопривреда, шумарство, водопривреда, урбанизација и изградња инфраструктуре, рударство, туризам и рекреација, лов, риболов, недозвољена трговина дивљим врстама, интродукција алохтоних врста, загађење ваздуха, вода и земљишта...

BRENNAN & WITHGOTT (2005)

HIPPO (H) Habitat alteration – измене или промене станишта,

(I) Invasive species - инвазивне, алохтоне врсте,

(P) Pollution - загађење,

(P) Population growth – раст људске популације и

(О) Overexploitation – претерана експлоатација

“СИМПАТИЧНИ СТАРЦИ”

Оморика

(Picea omorika Panč./Purkyne)

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument