Faze analize predmeta, Skripte' predlog Primenjena etnologija
vejelena
vejelena

Faze analize predmeta, Skripte' predlog Primenjena etnologija

1 str.
6broj poseta
Opis
faze u analiziranju predmeta materijalne kulture
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1

FAZE ANALIZE PREDMETA

Deskripcija Dedukcija Interpretacija (kontekstualizacija)

Deskripcija Što opširnije i potpunije opisivanje predmeta i prikazivanje njegove biografije (istorija predmeta je neodvojivaod ljudi koji taj predmet koriste)

Rekonstrukcija biografije predmeta Kad je izrađen, ko ga je izradio, pol osobe koja je izradila, ko je vlasnik, kako je došao do predmeta (kupljen, nađen, poklonjen…), da li je menjao vlasnika, da li ima sličnih predmeta ili je unikatan, korišćenje tj značenje tog predmeta. Šta se danas dešava s njim, kako se koristi danas. Autorstvo i autentičnost predmeta (replika/original/reprodukcija)

Analiza supstance materijala, tehnika izrade i ornamentisanja Etnolozi ne rade analizu supstance, ali zanima nas materijal, dimenzije predmeta, težina, promene (oštećenja/dorade). Tehnike izrade i ornamentacije ( metal-kovanje/livenje; drvo- rezbarenje, itd)

Analiza sadržaja Ako postoji likovni/grafički prikaz. Dešifrovati ukrasne motive/natpise.

Dedukcija Predmet postavljamo u širu kategoriju, na osnovu njegovih opštih svojstava utvrđujemo njegova specifična svojstva u klasi srodnih predmeta. Procena zanatskog kvaliteta izrade predmeta-izražajnost na nivou forme, stila, ornamenata Poređenje analiziranog predmeta i srodnih predmeta u kvantitativnim terminima ( redak, čest, uređen, jedinstven..) Ovde nam literature može pomoći da saznamo koliko u predmetu ima individualnog, a koliko opštog.

Interpretacija (kontekstualizacija) Predmet smeštamo u širi kulturni kontekst. POtrebna sun am znanja o širem kulturnom kontekstu . Mesto predmeta u vremenu/kulturi-hipoteza o funkcijama i značenjima.

Smeštanje predmeta u kulturni kontekst Identifikacija pojedinaca i društvene grupe koje se okupljaju oko predmeta jer se često neki predmeti namerno stvaraju da bi se preko njih plasirale neke ideje koje su u njih učitane. Bitno je KO (klasa, rod, sloj, etnička, nacionalna ili podkulturna grupa ili pojedinac koji proizvodi/koristi predmet), KAKO, KADA (svakodnevno/ritualno) i ZAŠTO (funkcija i značenje u svakoj od situacija)

nema postavljenih komentara