Febrilno dete vinjeta, Vežbe' predlog Pedijatrija
milica995
milica995

Febrilno dete vinjeta, Vežbe' predlog Pedijatrija

2 str.
13broj poseta
Opis
Febrilo dete vinjeta za spremnje seminara iz pedijatrije
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2

FEBRILNO DETE

1.

Febrilno muško odojče do 39,8 C.uzrasta 10 meseci. Majka navodi da je već dva dana prisutna

febrilnost.

Lična anamneza i porodična anamneza su uredne.

Fizikalni nalaz: febrilno (39.1 C) desetomesečno odojče, svesno, urednih vitalnih funkcija, telesne mase

7kg, frekvencija pulsa 130 min, frekvencija respiracija 35/min. Pregled po sistemima i organima je

uredan. ORL pregled je uredan.

Koje su laboratorijske analize neophodne ?

Da li su neophodni dodatni dijagnostički postupci ? npr. RTG pluća,….

Diferencijalna dijagnoza ?

Koji lek je terapija izbora?

2.

Febrilno muško dete (38,5 C), uzrasta od 2 godine se prima u bolnicu zbog pojave petehijalne ospe.

Roditelji navode da je bolest počela pre 24h pojavom temperature, uznemirenosti i povraćanja.

Modrice, kako roditelji navode, pojavile su se 6h pre prijema u bolnicu. Dete je transportovano kolima

hitne pomoći, uključena je intravenska infuzija i data je jedna doza ceftriaksona.

Na prijemu febrilno (38,7 C), somnolentno, povremeno uznemireno, tahipnoično muško dete,

frekvencija respiracija 45/min, puls je oslabljen; frekvencija pulsa 150/min, TA 70/30 mmHg. Na koži

donjih ekstremiteta, trbuha, i ruku prisutna petehijalna ospa, nepravilnog oblika, ne gubi se na

vitropresiju. Prisutna je akrocijanoza. Kapilarno punjenje je usporeno > 2sec. Sluznice – bez patoloških

promena. Pulmo – tahipneja, normalan disajni zvuk. Cor – FP 150/min, ritam pravilan, tonovi tiši.

Abdomen – uredan nalaz. Meningealni znaci su negativni.

Koji su opšti postupci pri prijemu deteta u odeljenje intenzivne nege ?

Procena vitalnih znakova ? Monitoring vitalnih funkcija ?

Koje su procedure/terapija potrebni za lečenje cirkulatornog šoka ?

Koje su neophodne laboratorijske analize?

Koja je empirijska antimikrobna terapija izbora ?

3.

Trogodišnja devojčica je dva dana visoko febrilna (do 40 C) sa intermitentnom pojavom temperature.

Porast temperature je praćen drhtavicom i jezom. Jednom je povratila. U nalazu krvne slike prisutna je

leukocitoza 16,000/mm3 sa neutrofilijom, 80%. U nalazu rutinskog pregleda urina prisutne su grupe

leukocita.

Lična anamneza: roditelji navode da je jednomu uzrastu od 6 meseci imala epizodu urinarne infekcije.

Neonatalni period uredan, ishrana prirodna do 6. meseci, psihomotorni razvoj uredan. Imunizacija

redovna po kalendaru.

Klinički nalaz po sistemima i organima je uredan.

Da li ovo dete zahteva hospitalizaciju ?

Šta su dodatni dijagnostički postupci ?

Kako se pravilno uzima urinokultura ?

Šta je signifikantna bakteriurija ?

Koja je terapija izbora ?

nema postavljenih komentara