Građevinski materijali-Skripta-Gradjevina prva parc, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi
petricj
petricj

Građevinski materijali-Skripta-Gradjevina prva parc, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi

8 str.
5broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Građevinski fakultet,Skripta,Građevinski materijali,Građevina,
30 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument

1) Navesti podjelu gradjevinskih materijala!

PODJELA: 1.konstruktivnig.m. 2.materijali specijalne namjene 3. ostali g.m. KONSTRUKTIVNI G.M: prirodni kamen, nus-proizvodi,vjestacki kamen, staklo, drvo... MATERIJALI SPECIJALNE NAMJENE: termo/hidro/zvucna izolacija,boje, lakovi,.. OSTALI G.M. : plasticne mase, betonska galanterija, plasticne cijevi,...

2) Dati sistematizaciju gradjevinskih materijala prema EU agenciji za produktivnost! 1.AMORFNI MATERIJALI(svi materijali cijom se doradom dobijaju finalni gradjevinski materijali:kamen,agregat,krec,gips,drvo) 2.DIMENZIONIRANI MATERIJALI(profilisani materijali:profili,zice,cijevi) 3.PROSTI ELEMENTI(blokovi, opeke,crijepovi,plocice) 4.SLOZENI ELEMENTI(krovne konstrukcije, sanitarna oprema,elektrouredjaji) 5.FUNKCIONALNI ELEMENTI(temelji,nosivi elementi,krovovi)

3) Navesti tipove promjena koje se vrse hemijskim reakcijama! Hemijskim reakcijama nastaju 2 vrste promjena: 1.FIZICKE-dolazi do promjene agregatnog stanja materijala 2.HEMIJSKE-dolazi do promjene sastava materije

4) Pojam pH vrijednosti i znacaj kod gradjevinskih materijala! Koncentraciju H(+) iskazujemo kao negativni logaritam i govorimo onda o pH vrijednosti, odnosno koncentraciju OH(-) iskazujemo kao negativni logaritam i govorimo o pOH vrijednosti: pH=-logH+; pOH=-logOH- Konstanta jonskog proizvoda vode iznosi pKw=14; pKw=pH+pOH=14 -> pH=14-pOH pH je znacajna prilikom odredjivanja agresivnosti sredine g.materijala, i to: pH<7 rastvor je kiseo; pH=7 rastvor je neutralan; pH>7 rastvor je bazican.

5) Kovalentna primarna veza! Vezu ovog tipa grade elementi istih ili slicnih osobina( H2). stabilna elektronska konfiguracija postize se puteem obrazovanja jednog ili nekoliko zajednickih parova elektrona. ovi elektroni pripadaju spoljnim ljuskama oba atoma, pa se na taj nacin uzimajuci u obzir ibroj sparenih i nesparenih elektrona, ostvaruje uslov dopune broja elektrona u spoljnim ljuskama do 8. veza je jaca sto je veci broj slektronskih parova. cestice ovakvih veza imaju srazmjerno veliku krtost, losi su provodnici struje i toplote, i imaju relativno visoke tacke topljenja.

6) Medjumolekulske veze:Zasto tecnost uzima oblik prostora u kome se nalazi.Dati definiciju viskoziteta.

Medjumolekulske veze su veze uzajamnog djelovanja molekula, to su privlacne ili odbojne veze. tecnost (kao i gasovi) pri odredjenoj temperaturi zauzima oblik prostora u kome se nalazi, zato sto su medjumolekulska rastojanja velika,tj. medjumolekulske sile su malih intenziteta, sto uslovljava pojavu haoticnog kretanja molekula. VISKOZITTET podrazumjeva unutrasnje trenje u tecnostima koje se javlja usljed sile potrebne da se izvrsi pomjeranje jednog sloja tecnosti u odnosu na drugi.

7) Definisati razlike izmedju amorfnih i kristalnih materijala! Materijali sa KRISTALNOM strukturom se odlikuju pravilnim rasporedom cestica izgradjivaca supstanci.One su rasporedjene tako da formiraju prostorne kristalne resetke.Materijali sa AMORFNOM strukturom se odlikuju neuredjenim rasporedom cestica izgradjivaca.Ovakvi materijali nalikuju na viskozne (guste)tecnosti. Za razliku od kristalnih materijala kod kojih je jasno izrazena tempetratura prelaza iz cvrstog u tecno agregatno stanje, kod amorfnih materijala se javlja tzv.interval razmeksanja u kome se pojedina svojstva materijala neprekidno mijenjaju, da bi se tek nakon toga dobila svojstva tecnosti.

8) Navesti osnovne osobine materijala! 1.parametri stanja i strukture, 2.fizicka svojstva, 3.fizicko-mehanicka svojstva, 4.konstrukciona svojstva, 5.tehnoloska svojstva, 6.reoloska svojstva, 7.hemijska svojstva, 8.eksplotaciona svojstva.

9) Objasnite pojam disperznog sistema i najznacajnijih predstavnika suspenzije i emuzije. Kako nastaju disperzni sistemi! sistem kod koga je jedna supstanca u vidu vrlo sitnih cestica rasporedjena u grugoj supstanci je DISPERZNI SISTEM.

Disperzni sistem NASTAJE na dva nacina: 1.disperznom metodom-usitnjavanjem supstanci do cestica odredjenih velicina 2.kondenzacionim metodama-sjedinajvanjem molekula u krupnije cestice Disperzni sistem kod kojih je disperziona sredina u tecnom stanju, a disperzna faza u cvrstom stanju zovu se SUSPENZIJE, a d.s. sa disperznom sredinom u tecnom stanju,a disperznom fazom u tecnom stanju zovu se EMUZIJE.

10) Cime su uslovljene sve osobine gradjevinskih materijala! -uslovljene su sastavom i strukturom materijala.

11) Vrste makrostrukture cvrstih materijala! 1.KONGLOMERATICNA(beton,keram.materijal) 2.CELIJASTA(gas-beton, pjeno-beton) 3.POROZNA(keramicki materijali) 4.VLAKNASTA(drvo) 5.SLOJEVITA(plasticni materijali) 6.RASTRESITA(praskasti materijali, agregati)

12) RASTRESITOST MATERIJALA Vezana je za materijale zrnaste i praskaste strukture, tj.takve materijale koji se sastoje od pojedinacnih,medjusobno nepovezanih zrna. rastresitost se odredjuje na isti nacin kao opca poroznost, s tim da se polazi od pretpostavke da su zrna sama po sebi apsolutno kompaktna. veoma vazna karakteristika je SPZ, tj povrsina svih zrna koji ulaze u sastav jedinice mase materijala.

13) Poroznost poroznih materijala;opsta,otvorena i zatvorena poroznost! Poroznost pretstavlja prisustvo poroznih prostora u sklopu cvrste supstance od koje je izgradjen materijal, tj.takvih prostora koji nisu ispunjeni cvrstom supstancom. pore dijelimo na kapilarne i nekapilarne. Poroznost djelimo na :opstu,otvorenu i zatvorenu. OPSTA POROZNOST-karakterise koeficijent poroznosti koji pretstavlja procentualni odnos zapremine svih supljina i pora sadrzanih u materijalu prema ukupnoj zapremini. p=Vp/V *100% = (1-gama/gama S) *100% Suprotna karakteristika poroznosti je kompaktnost q=100-p. OTVORENA POROZNOST-pretstavlja procentualni odnos zapremine svih pora koje medjusobno komuniciraju, a takodje komuniciraju i sa spoljasnjom sredinom, prema ukupnoj zapremini materijala. najcesce se odredjuje postupkom mjerenja kolicine upijene vode(mv): po=Vv/V *100% = (mov- mo)*100%/(gama vode * V). ZATVORENA POROZNOST-se definise : pz=p-po

14) Navesti hidrofizicke osobine! higroskopnost, upijanje vode, vlaznost, vodopropustljivost, vodonepropustljivost, skupljanje i bubrenje.

15) Navesti termotehnicke osobine! -toplotna provodljivost, termicki koeficijent linearnog sirenja, termicka stabilnost, otpornost na dejstvo pozara, vatrostalnost.

16) Upijanje vodde:Postupak kapilarnog upijanja i postupak postupnog potapanja uzorka! Upijanje vode vrsi se po tacno propisanim postupcima u okviru kojih su definisani svi relevantni uslovi ispitivanja. najcesce se primjenjuju 2 postupka: 1.METOD KAPILARNOG UPIJANJA(propisuje se visina ho do koje se uzorak potapa u vodu), ovo je metoda upijanja vode po povrsini uzorka. Kapilarno upijanje vode vrsi se u onim slucajevima gdje je samo dio poroznog materijala u vodi. Tada dolazi do kapilarnog penjanja vode koje dovodi i do vlazenja onog dijela materijala koji nije u neposrednom kontaktu sa vodom. 2.METOD POSTUPNOG POTAPANJA(propisan nacin potapanja uzorka u vodu) pretstavlja metod upijanja vode po zapremini. Prije samog postupka mjerenja uklanja se povrsinska voda iscjenjenim vlaznim sundjerom.POSTUPAK: -do 1/4 visine posude, materijal se drzi narednih 1h vremena; -do 1/2 visine posude, narednih 1h -do 3/4 visine pposude, narednih 22h -potpuno potopljen i drzi jos 24h. postupak se ponavlja sve dok se ne dobiju konstanstne mase. Bez obzira koji od postupaka je primjenjen, upijanje vode je: U= (mov-mo)*100% /mo

17) Definisati pojam zvucne izolacije i zvucne apsorpicije. i navesti materijale koji se koriste.

ZVUCNA IZOLACIJA -podrazumijeva sposobnost neke konstrukcije da u odredjenoj mjeri sprijeci sirenje zvucne energije, tj.sposobnost konstrukcije da samo dio zvucne energije propusti u susjednu prostoriju.Materijali koji se koriste za z.izolaciju su oni koji se odlikuju dovoljnom poroznoscu i koji imaju niske vrijednosti modula elasticnosti, takvi su: staklena vuna, mineralna vuna, mehke lesonit ploce,.. ZVUCNA APSORPCIJA-podrazumijeva pretvaranje zvucne energije koja dospije do odredjene prepreke u neku drugu vrstu energije ili pojavu reflektovanja dijela zvucne energije. Materijali koji se koriste za z.apsorpciju su:staklena vuna, mineralna vuna, razlicita organsaka i neorrganska veziva, razni keramicki materijali.

18) Cvrstoca materijala na zatazanje! -ispituje se na uzorcima razlicitih formi, pri cemu se najmjerodavniji rezultati dobijaju postupkom aksijalnog zatezanja. fz= Pgr/Ao -brazilski opit ispitivanja cvrstoce na zatezanje na cilindru nije pravi pokazatelj cvrstoce: fzc = 2*Pgr/ ((pi)*D*L)

19) Tehnoloske osobine materijala! -Utvrdjuju se razlicitim tehnoloskim ispitivanjima ciji je osnovni cilj da se definisu one osobine materijala koje su vazne za njihovu preradu. Ona su specificna za pojedine materijale i nije moguce dati njihov generalni pregled. Kod metala, ispituju se svojstva kao sto su mogucnost savijanja, pravijanja, uvijanja, izvijanja, kovanja, zavarljivosti,...svojstva bitna za gradilista. U tehnoloska svojstva ispitivanja spada i ispitivanje konzistencije betona, tj.onog svojstva pod kojim se podrazumijeva "tvrdoca",tj."mekoca" mase svjezeg betona, zatim tu spada i ispitivanje plasticnosti gleinenog tijesta koja je vrlo bitna za dobijanje odredjenih keramickih proizvoda("masno" ili "posno" tijesto).

20) Metode mjerenja povrsinske tvrdoce materijala! Tvrdoca kamenih materijala definise se na bazi Mosove skale, koja obuhvata 10minerala na osnovu cijih tvrdoca se definise 10 razlicitih stepeni tvrdoce. Princip Mosove skale zasniva se da svaki pojedini mineral ima tvrdocu takvu da je u stanju da svojim ostrim krajem zapara sve minerale koji su ispod njega. Tvrdoca drveta, metala, betona odredjuje se tako sto se u njih utiskuju celicne kuglice ili piramidalni, tj.konusni siljci. Kao mjerilo tvrdoce u ovakvim slucajevima uzima se sila utiskivanja po jedinici povrsine oblika.

21) Definisati pojam standardnih ispitivanja osobina gradjevinskih materijala. Zasto se pojavljuju razlike u rezultatima standardnih ispitivanja.

Standardne(Klasicne) metode ispitivanja materijala podrazumijevaju primjenu odredjenih postupaka koji se sprovode ili na uzorcima izradjenim od materijala koji se specijalno izdvaja za ovu svrhu, pri cemu se konkretna ispitivanja vrse prije pocetka, tokom i nakon zavrsetka procesa gradjenja, ili se data ispitivanja vrse na uzorcima materijala uzetim iz gotovog objekata.Bez obzira na broj uzoraka koji se u oba navedena slucaja podvrgava ispitivanju, stoji cinjenica da se putem ovakvih ispitivanja u sustini definisu samo svojstva ispitivanja uzorka i da se ovako dobijeni rezultati samo uslovno mogu preslikati na materijal predmetnog objekta. Ukoliko uzorci nisu izvadjeni iz samog objekta oni u opstem slucaju, zbog stohastickog karaktera svojstava materijala i rezultata ispitivanja, mogu da pokazu vrlo razlicite vrijednosti u poredjenju sa vrijednostima koje se odnose na materijal u samom objektu, a ukoliko su izvadjeni iz objekta, zbog malog broja, uslovljenog u prvom redu potrebom za sto manjim ostecivanjem i slabljenjem objekta,oni nisu u stanju da pruze dovoljno pouzdane podatke o svojstvima materijala u objektu kao cjelini.

22) Navesti 4 nacina koristenja kamena dobijenog iz cvrstih stijenskih masa(kamenolom)! TESANJE-podrazumijeva grubo dotjerivanje kamena, priblizno paralelopipedan oblik REZANJE-se vrsi primjenom razlicitih testera, gdje se obicno vrsi polivanje reza vodom GLACANJEM-se dobijaju savrseno ravne povrsine i na taj se nacin isticu boja, struktura i tekstura kamena POLIRANJE-pretstavlja glacanje do krajnje moguce granice, do dobijanja odredjenog sjaja, prilikom cega se koriste smigle, sitni korund,..

23) Koeficijent razmeksanja i koeficijent zbijenosti! KOEFICIJENT RAZMEKSANJA(Kr) pretstavlja odnos cvrstoce materijala vodom zasicenog prema cvrstoci suhoh materijala.On karakterise otpornost materijala prema djelovanju vode (0<Kr<1).Za materijale Kr<0,8 ne treba primjenjivat u gradj.konstr.koje se izvode u vodi. Kr= f_p,ov/ f_p,o KOEFICIJENT ZASICENOSTI(Ku) pretstavlja omjer upijanja vode uzorka potopljenog u vodu normalne temperature i upijanja vode uzorka pod pritiskom(Up>U). ovaj koeficijent sluzi kao mjerilo cvrstoce i postojanosti kamena. Ku= U/Up <1

24) Plasticnost gline je funkcija -koja povezuje vlaznost i granicno smicuce naprezanje (tau o). PL = Hvt *Hpt Hpt-vlaznost na grnici plasticnog tecenja Hvt-vlaznost na granici viskoznog tecenja ako je PL<7 to su niskoplasticne gline, koje se tesko oblikuju ako je PL>7 to su visokoplasticne gline, koje se prilikom susenja vrlo mnogo skupljaju-veliki defekti ako je 7<PL<15 koriste se za proizvodnju gradjevinske keramike 25) Definisati nosivost crijepa! NOSIVOST CRIJEPA-se provjerava na 5 uzoraka. kao nosivost se definise sila pri kojoj dolazi do loma uzorka. Mjerodavna velicina je aritmeticka sredina rezultata, kao i najmanja pojedinacna vrijednost sile.

26) Granulisana zgura! Ako se troska visokih peci naglo ohladi potapanjem u vodu, dobijaju se relativno krte i trosne granule. ovaj materijal ima veliki procenat supljina i malu zapreminsku masu od oko 800kg/m3, pa se koristi kao agregat za proizvodnju lakih betona. Najznacajnija primjena granulisane zgure je na podrucju mineralnih veziva(dodatak cementu). Po svom hem.sastavu je slicna PC. Kao dodatak cementu koristi se pri optimalnom sastavu: SiO2(25- 30%); CaO(45-50%); Al2O3(13-20%).

27) Izraz i dijagram za definisanje modula finoce agregata! MODUL FINOCE definise se izrazom: M= 1/100 * (p1+p2+...+pm) = 1/100 * suma p(i) = 1/100*suma (1-Yi). Na dijagramu F-povrsina ogranicena posmatranom granulometrijskom krivom, ordinatnom osom i pravom paralelnom apscisi provucenom kroz ordinatu Y=100%

28) Podjela mineralnih veziva i izraz za hidraulicni modul! 1.NEHIDRAULICNA VEZIVA- su veziva koja imaju svojstvo ocvrscavanja i ocuvanja cvrstoce samo na vazduhu. 2.HIDRAULICNA VEZIVA-su veziva koja ocvrscuju i na vazduhu i u vodi. 3.AUTOKLAVNA VEZIVA-su materijali koji ocvrscavaju samo u autoklavnim uslovima, na bati tzv.autoklavnih sinteza. Svojstva hidraulicnih veziva od CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 zavise od hidraulicnog modula(HM) koji izrazava sadrzaj baznog sastojka CaO u odnosu na kisele sastojke SiO2,Al2O3, Fe2O3 : HM = CaO% / ( SiO2% + Al2O3% + Fe2O3%)

29) Navesti i graficki prikazati faze hidratacije cementa u pogledu razvoja cvrstoce. Ako se proces hidratacije posmatra sa aspekta povecanja cvrstoce cementa-cem.kamena, onda se on moze podjeliti u 3 etape: 1.pocetna etapa-etapa formiranja aluminatne strukture(etapa vezivanja) 2.etapa postepenog potiskivanja aluminatne strukture i nadvladavanja silikatne strukture (etapa intenzivnog vezivanja) 3.etapa stabilizacije silikatne strukture, kada se dostigla cvrstoca cementnog kamena tokom vremena bitnije ne mijenja.

30) Sta cini osnovnu masu cementnog kamena nastalu tokom hidratacije? -cini CEMENTNI GEL, koji u osnovi pretstavlja skup submikrokristalnih cestica hidrosilikata kalcijuma. Pored ovoga, u posmatranoj masi se nalaze i krupni komadi kristala kalcijumhidroksida, nehidratisana i djelimicno hidratisana zrna cementa, te izvjesna kolicina supstance poznate pod imenom entrigit.

31) Karakteristike i razlike sulfatnootpornog PC i sulfatnootpornog metalurskog cementa! SULFATNOOTPORNI CEMETNT. Obicni PC nije otporan prema djelovanju sulfata jer sadrzi znacajan procenat minerala C3A( i do 15%). Da bi se dobio cement otporan prema sulfatima, sadrzaj c3A treba da bude do 3% ili da ga nema, sto se postize smanjenjem sadrzaja Al2O3, a povecanjem sadrzaja Fe2O3. Medjutim, veliki sadrzaj C4AF, pretstavlja opasnost u smislu pojave sulfatne korozije, pa se zato sadrzaj C4AF ogranicava.Kao sulfatnootporni cementi kod nas se deklarisu sulfatnootporni portland cement ( oznaka SPC k) i sulfatnootporni metalurski cement(oznaka SM k). SPC k sadrzaj klinkera C3A smije da bude najvise 3.5%, dok kod SM k sadrzaj nije limitiran, posto u ukupnoj masi ovog cemanta preovladjuje granulisana zgura. Kod SPC k dopusta se sadrzaj i do 5%C3A, ali samo ako je zadovoljen uslov: 2*C3A+C4AF =< 20%

32) Podjela gradjevinskog kreca prema hemijskom sastavu osnovnih sirovina! -NEGASENI(ZIVI) KREC U KOMADIMA -NEGASENI(ZIVI ) MLJEVENI KREC -HIDRATISANI KREC -HIDRAULICNI KREC.

33) Definicija i osnovne komponente pucolana! PUCOLANI su supstance mineralnog (neorganskog) sastava koje nemaju sopstvenu vezivnu moc ili je ona vrlo mala, ali koje su sposobne da na normalnim temperaturama i u prisustvu vlage reaguju sa krecom(Ca(OH)2) i daju nove materijale hidraulicnog svojstva, zvanih "pucolanska svojstva".U sastav pucolana najcesce ulaze SiO2, Al2O3, Fe2O3 pa se kao rezultat hemijskih reakcija izmedju ovih oksida i Ca(OH)2 dobijaju razliciti hidrosilikati, hidroaluminati i hidroferiti kalcijuma koji su tesko rastvorivi u vodi.

34) Sta je portland cement? Materijal koji se dobija iskljucivo od krecnjaka i gline (ili laporca odredjenog sastava), uz dodatak malih kolicina sadre ili anhidrita, zove se PORTLAND CEMANT (PC).Osnovni sastojci su: CaO(C), SiO2(S), Al2O3(A), Fe2O3(F).

35) Puna i skracena formula minerala portland cementnog klinkera! C3S = 3CaO*SiO2 trikalcijumsilikat C2S = 2CaO*SiO2 dikalcijumsilikat C3A = 3CaO*Al2O3 trikalcijumaluminat C4AF = 4CaO*Al2O3*Fe2O3 tetrakalcijumaluminat-ferit

36) Vrste i kvalitet materijala za izradu maltera! Za izradu maltera se koristi; VEZIVO(moze biti cement,najcesce hidratisani krec, gips); AGREGAT(samo sitni -max krupnoce zrna do 4mm); VODA( ne smije sadrzavati rastvorene sastojke koji ce uticati na vezu vezivo-voda.Upotrebljava se voda i do min.vr. pH=4,5)

37) Objasniti nacin i efekat djelovanja plastifikatora koji se dodaju malterima! Posto se malteri na podlogu stavljaju u tankim slojevima, onda se malterskoj smjesi dodaju odredjeni plastifikatori da podloga ne izvuce vodu iz malterske smjese. Najcesci plastifikator je KREC, koji se dodaje cementnim malterima. Dodavanjem plastifikatora zadrzava se voda, povecava plasticnost, odnosno ugradljivost maltera. Pored kreca se mogu koristitijos i elektrofilterski pepeo, zgura, kameno brasno-neorganski materijali, fino samljeveni i imaju sposobnost zadrzavanja vode. Postoje i organski plastifikatori, pripadaju kategoriji povrsinski aktivnih supstanci. Primjenjuju se u kolicini od nekoliko procenata u odnosu na vezivo. Djeluju tako da formiraju oklop oko zrna veziva i smanjiju unutrasnje trenje u masi.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument