Gradja korteksa - prezentacija, Slajdovi' predlog Neurobiologija. Sveučilište u Zagrebu
tena_zovko
tena_zovko

Gradja korteksa - prezentacija, Slajdovi' predlog Neurobiologija. Sveučilište u Zagrebu

PDF (3 MB)
19 str.
1broj preuzimanja
112broj poseta
Opis
Ustrojstvo mozdane kore, lamina molecularis
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 19
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument

Građa korteksa

Prema histološkoj građi Brodmann je 1909.podijelio moždanu koru na

oko 50 regija

2mm debljine - odgovorna za sve oblike doživljavanja svijesti, uključujući opažanje, emocije, razmišljanje i planiranje.

- za obradu vizualnih informacija

- u okcipitalnom režnju Primarni vidni korteks - V1 - neokorteks (senzorni tip) - unutar i oko fisure kalkarine

-za planiranje i izvršavanje pokreta - u frontalnom režnju Primarni motorni korteks –M1- u stražnjem dijelu frontalnog režnja - u suradnji s premotornim i dopunskim motornim korteksom, stražnjim parijetalnim korteksom i subkortikalnim regijama mozga

VIDNI KORTEKS MOTORNI KORTEKS

- za procesiranje zvuka - u temporalnom režnju Primarni auditivni korteks -A1- visina tona i glasnoća - neuroni organizirani prema frekvenciji zvuka na koju najbolje reagiraju

AUDITIVNI KORTEKS

Primarni senzorni korteks -S1 - u postcentralnom girusu parijetalnog režnja - osjet dodira - svaki neuron ima receptivno područje na koži

SENZORNI KORTEKS

NeuN

Regije i polja unutar moždane kore raspoznajemo prema razlikama u

citoarhitektonskoj građi

• Debljina moždane kore

• Broj slojeva • Debljina

slojeva

• Veličina, oblik i raspored stanica unutar slojeva

Najveći dio moždane kore građen je od 6 slojeva nastalih iz istog temeljnog šestoslojnog korteksa (isocortex=neocortex) koji se

formirao između 6. i 8. mjeseca trudnoće

I. Lamina molecularis- glija

II. Lamina granularis externa– zrnate st. III. Lamina pyramidalis externa– piramidalne st. IV. Lamina granularis interna– zrnate st. V. Lamina pyramidalis interna- vrlo velike piramidalne st.

VI. Lamina multiformis- neuroni nepravilnih oblika

zrnati slojevi su bolje razvijeni u osjetnim područjima

piramidalni slojevi su bolje razvijeni u područjima motoričke kore

-neuroni bogati RNA -Nisslov reagens= položaj jezgara neurona i glije u slojevima mozga, ali i oblik neurona sa najvećim metabolizmom (piramidni)

Prema obliku neurona : -lamina granularis -lamina pyramidalis -lamina parvocellularis -lamina magnocellularis -lamina magnopyramidalis -lamina multiformis

Naziv sloja po drugoj osobini: -lamina molecularis (zonalis) -lamina dissecans

USTROJSTVO MOŽDANE KORE • SLOJEVITO (laminarno)

• Usporedno s pijom, odnosno tangencijalno

• Neuroni istog sloja mozga primaju aferentne veze od istih struktura, odnosno šalju eferentne veze prema istoj strukturi (npr. cijeli VI sloj šalje eferentne veze prema talamusu, a cijeli IV prima aferentne iz talamusa).

STUPIĆASTO (kolumnarno)

• Okomito na piju, odnosno radijalno

• Neuroni unutar istog stupića čine funkcionalnu jedinicu (MODUL) i međusobno su vezani u neuronske krugove za obradu istovrsne informacije, npr. somatosenzoričkog osjeta sa periferije tijela, ili vidnog impulsa iz lijevog oka, ili izvršni motorički modul.

A- srednje piramidalne st. III. sloja B- velika piramidalna st. dubljeg dijela III. sloja C- okrugla st. s radijalnim dendritima IV. sloja D- piramidalni i nepiramidalni neuron VI. sloja, na granici sa bijelom tv.

I. sloj: GLIJA I ZVJEZDASTE ST. - molekularni sloj

II. sloj: MALE PIRAMIDALNE i ZVJEZDASTE ST. - kratki i široki dendriti, dosežu I. sloj - stimulirane st. iz tog sloja,

III. sloj: SREDNJE PIRAMIDALNE ST. - šalje kortikokortikalna eferentna vlakna

IV. sloj: MALE PIRAMIDALNE, ZVJEZDASTE I POLIMORFNE ST. - prima talamokortikalna aferentna vlakna

V. sloj: VELIKE PIRAMIDALNE ST. - aksoni se pružaju do bazalnog ganglija, moždanog debla i kr. moždine - šalje subkortikalna eferentna vlakna VI. sloj: ST. NEPRAVILNOG OBLIKA - šalje eferentna vlakna u talamus, uspostavlja vrlo preciznu recipročnu povezanost korteksa i talamusa

Piramidni

Ekscitatorni

Interneuroni

Spinozni

basket cells

stelatni neuron*

Aferentni

Primarni

Talamokortikalni

Purkinjeove stanice

double bouquet cells

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument