Graficki rad 1a-skripta-Mehanika2-Masinski fakultet, Skripte' predlog Elektrotehnicki materijali. Univerzitet u Beogradu
cupavac
cupavac

Graficki rad 1a-skripta-Mehanika2-Masinski fakultet, Skripte' predlog Elektrotehnicki materijali. Univerzitet u Beogradu

PDF (585 KB)
2 str.
817broj poseta
Opis
Mehanika 2, Graficki rad-vezbe
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument

Mašinski fakultet Banja Luka

Ime i prezime:

Datum:

MEHANIKA II

GRAFIČKI RAD BR. 1a Prema zadatim jednačinama kretanja tačke u ravni xOy odrediti:

a) Jednačinu putanje tačke b) Brzinu i ubrzanje tačke kao funkcije vremena c) Za trenutak t1 naći položaj tačke na putanji, njenu brzinu, ukupno, tangencijalno i normalno ubrzanje

i poluprečnik zakrivljenosti putanje

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument