Graficki rad 2f-skripta-Mehanika2-Masinski fakultet, Skripte' predlog Elektrotehnicki materijali. Univerzitet u Beogradu
cupavac
cupavac

Graficki rad 2f-skripta-Mehanika2-Masinski fakultet, Skripte' predlog Elektrotehnicki materijali. Univerzitet u Beogradu

1 str.
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Mehanika 2, Graficki rad-vezbe
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument
Ma{inski fakultet

Mašinski fakultet Banja Luka Ime i prezime:

Datum:

MEHANIKA II

GRAFIČKI RAD BR. 2f

Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke

Tijelo ima u tački A brzinu vA i kreće se tokom t sekundi po horizontalnom dijelu AB dužine l. Koeficijent trenja klizanja tijela po ravnini je µ. Brzinom vB tijelo u tački B napušta ravninu i nakon T sekundi leta kroz vazduh padne u tački C brzinom vC. Pri rješavanju zadatka smatrati tijelo materijalnom tačkom; otpor vazduha zanemariti.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument