Gramatika engleskog jezika, Skripte' predlog Engleski jezik
naty-bojic
naty-bojic

Gramatika engleskog jezika, Skripte' predlog Engleski jezik

84 str.
26broj poseta
Opis
obuhvata sve najvaznije lekcije
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 84
ovo je samo pregled
3 prikazano na 84 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 84 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 84 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 84 str.

0

Ivana Bratić

OSNOVNA GRAMATIKA

ENGLESKOG JEZIKA

I

1

Ivana Bratić

Osnovna gramatika engleskog jezika I

ISBN: 978-953-7566-32-6

Stručna recenzija:

Mirjana Birtić Vučić

Ivana Kardum

Dragan Zlatović

2

Predgovor:

Ova gramatika rodila se kao rezultat rada sa studentima prvih i drugih godina Turističkog

menadžmenta Veleučilišta u Šibeniku; na Stručnim studijima Menadžment i Upravni studij.

Budući da se uvijek radi o izrazito mješovitom sastavu studenata, od onih koji su upravo

završili srednjoškolsko obrazovanje, do studenata koji su završili srednjoškolsko formalno

obrazovanje, no uključeni su i u svijet biznisa ili su u radnom odnosu pa do onih koji su

nakon godina iskustva rada i uključenosti u poslovni svijet odlučili okrenuti stranicu i

produbiti temelje svog profesionalnog stvaralaštva, okrenuti se na jedan način ovom vidu

cijeloživotnog učenja upisavši se na stručni studij, to je pisanje ovakvog priručnika svakako

bio izazov. Stručni su studiji po svojoj prirodi mjesto gdje se teoretska znanja prožimaju sa

onima iz profesionalnog okruženja pa su sami po sebi idealni za sve koji možda žele

zaokružiti svoj profesionalni put i dati mu jednu dozu formalnog znanja. S druge strane, za

one koji su tek završili srednjoškolsko obrazovanje, to je idealno mjesto za stjecanje

teoretskih, formalnih znanja, no u isto vrijeme i onih praktičnih u uskoj poveznici s

profesionalnim radnim ambijentom. S obzirom na tako širok spektar studenata, predznanje iz

područja engleskog jezika šaroliko je.

Učenje jezika specifičan je fenomen i u sebi objedinjuje razne vještine i procese. Karakterizira

ga kontinuirano učenje i ponavljanje naučenoga. Upravo tu i leži bit poznavanja i održavanja

znanja nekog stranog jezika.

Ideja pisanja baš ovakve gramatike priručnika, rezultat je iskustva rada sa „šarolikim“

grupama studenata; sa studentima koji imaju solidno pasivno znanje jezika, širok vokabular,

no poteškoće u iznošenju nekih temeljnih jezičnih postavki, onima koji su to nekad imali, no

koji su se s vremenom udaljili od „doticaja“ s jezikom i biva im teško pratiti nastavu ili

slijediti rečenične strukture na engleskom, te onim „najkritičnijim“ grupama, a to su studenti

koji imaju odboj prema učenju jezika zbog nekih za njih „nepremostivih“ jezičnih problema

koje im je (prema njihovom mišljenju) zahtjevno ili, po nekima, nemoguće prebroditi.

Upravo iz tog niza motiva, proizlazi ova gramatika koja je pisana na hrvatskom jeziku. Izbor

pisanja na hrvatskom jeziku bio je intencionalan. Istina je da se jezik najbolje uči i vježba

„sistemom preopterećenosti“, kako se to običava reći na filozofskim fakultetima, smjerovima

stranih jezika, no isto tako je metodološki poznato, priznato i indikativno da se

učeniku/studentu u bilo kojem trenutku nerazumijevanja gradiva na stranom jeziku omogući

verzija na materinjem jeziku kako bi se osnovne jezične postavke jasno prepoznale, shvatile, a

tek onda mogle, kroz vježbu i učestalo ponavljanje, i naučiti. To je indikativno već u samoj

metodologiji nastave stranog jezika pa takvo što ne smije izostati ni kao pisana podrška u

ovom gramatičkom smislu. U pisanju je dakle korišten hrvatski jezik, a radi što lakšeg

usvajanja, dana je usporedba osnovne engleske i hrvatske gramatičke terminologije što je

korisno kod studenata koji su više okrenuti govornoj i praktičnoj upotrebi jezika.

Priručnik po svojoj tematici slijedi gradivo nastave kolegija iz engleskog jezika na prvoj i

drugoj godini učenja na stručnim studijima Turistički menadžment i Upravni studij. Služi kao

jedan oslonac stranoj literaturi za savladavanje gradiva, ponavljanje osnovnih pojmova i

3

gramatičkih cjelina te stjecanje sigurnosti u jeziku što i jest pretpostavka za učenje, a kasnije i

savladavanje engleskog, a tako i svakog drugog stranog jezika općenito.

4

Sadržaj

Predgovor: .............................................................................................................................. 2

THE PRESENT .......................................................................................................................... 7

PRESENT SIMPLE TENSE .................................................................................................. 7

Kako tvorimo Present Simple tense? ...................................................................................... 7

Kad koristimo Present Simple tense? ..................................................................................... 8

Priložne oznake vremena (adverbs of time) ........................................................................... 9

Kako točno upotrebljavamo nastavke –s i -es u 3. licu jednine? ........................................ 10

PRESENT CONTIUNUOUS TENSE ..................................................................................... 12

Kako tvorimo Present Continuous tense? ............................................................................. 12

Kad koristimo Present Continuous tense? ............................................................................ 13

Kako točno upotrebljavamo nastavak –ing? ......................................................................... 14

Koji glagoli obično nemaju –ing oblik? ............................................................................... 15

THE PRESENT PERFECT TENSE ........................................................................................ 17

Kako tvorimo Present Perfect tense? .................................................................................... 17

Kad koristimo Present Perfect tense? ................................................................................... 18

PRESENT PERFECT CONTINUOUS ................................................................................... 20

THE PAST ............................................................................................................................... 22

PAST SIMPLE TENSE ........................................................................................................ 22

Kako tvorimo Past simple tense? .......................................................................................... 22

Kad koristimo Past Simple tense? ........................................................................................ 23

Kad dodajemo nastavak –ed, a kad –d? ................................................................................ 24

PAST CONTINUOUS TENSE ................................................................................................ 26

Kako tvorimo Past Continuous tense? .................................................................................. 26

Kad koristimo Past Continuous tense? ................................................................................. 26

PAST PERFECT TENSE ......................................................................................................... 29

Kako tvorimo Past Perfect tense? ......................................................................................... 29

Kad koristimo Past Perfect tense? ........................................................................................ 29

THE FUTURE FORMS (oblici za buduće vrijeme) ................................................................ 31

FUTURE SIMPLE ............................................................................................................... 31

Kako tvorimo Future Simple? .............................................................................................. 31

Kad upotrebljavamo Future Simple? .................................................................................... 32

BE GOING TO + INFINITIV .............................................................................................. 33

PRESENT CONTINUOUS (za izražavanje budućnosti) .................................................... 34

5

BE GOING TO ili PRESENT CONTINUOUS ................................................................ 34

FUTURE PERFECT ............................................................................................................. 34

PRESENT SIMPLE .............................................................................................................. 35

PASIVNE REČENICE ............................................................................................................ 37

Kako tvorimo Pasivni oblik u engleskom jeziku? ................................................................ 37

Pasivne rečenice s dva objekta .......................................................................................... 39

Kad koristimo pasivne rečenice? .......................................................................................... 39

POGODBENE REČENICE ..................................................................................................... 41

Pogodbene rečenice tipa I ..................................................................................................... 41

Pogodbene rečenice tipa II (second conditional) .................................................................. 42

Ostale kombinacije pogodbenih rečenica tipa II: .............................................................. 42

Pogodbene rečenica tipa III (third conditional) .................................................................... 43

Ostale kombinacije pogodbenih rečenica tipa III: ............................................................ 43

Korištenje veznika unless umjesto if u određenim situacijama ........................................ 44

UPRAVNI I NEUPRAVNI GOVOR ...................................................................................... 45

IZJAVNE REČENICE U NEUPRAVNOM GOVORU ...................................................... 46

UPITNE REČENICE U NEUPRAVNOM GOVORU ........................................................ 49

USKLIČNE REČENICE U NEUPRAVNOM GOVORU ................................................... 50

ČLANOVI ................................................................................................................................ 51

Kad koristimo članove a/an? ................................................................................................ 51

Određeni član „the“ .............................................................................................................. 53

Situacije u kojima se član ne koristi („no article“) ............................................................... 54

ČLANOVI 2. DIO .................................................................................................................... 55

Posebne upotrebe određenog člana THE .......................................................................... 56

MODALNI GLAGOLI ............................................................................................................ 57

Modalni glagol MUST .......................................................................................................... 57

Modalni glagol CAN ............................................................................................................ 59

Modalni glagol COULD ....................................................................................................... 60

Modalni glagoli MAY i MIGHT .......................................................................................... 61

Modalni glagol SHOULD .................................................................................................... 62

Modalni glagoli WILL i WOULD ........................................................................................ 63

ODNOSNE REČENICE (RELATIVE CLAUSES) ................................................................ 65

RESTRIKTIVNE ODNOSNE REČENICE (defining relative clauses): OSOBE

(PERSONS) ...................................................................................................................... 66

6

RESTRIKTIVNE ODNOSNE REČENICE (defining relative clauses): STVARI

(THINGS) ......................................................................................................................... 67

NERESTRIKTIVNE ODNOSNE REČENICE (non-defining relative clauses) .................. 68

NERESTRIKTIVNE ODNOSNE REČENICE (non defining relative clauses): OSOBE

(PERSONS) ...................................................................................................................... 69

NERESTRIKTIVNE ODNOSNE REČENICE (non-defining relative clauses): STVARI

(THINGS) ......................................................................................................................... 70

IMENICE ................................................................................................................................. 71

1. Muško ženske imenice .................................................................................................. 71

2. Množina imenica ........................................................................................................... 72

Nebrojive imenice (uncountale nouns) ................................................................................. 74

Oblik posvojnog genitiva (genitive case) ............................................................................. 75

PRIDJEVI ................................................................................................................................. 76

KOMPARACIJA PRIDJEVA (The comparison of adjectives) ........................................... 77

PRILOZI ................................................................................................................................... 79

KOMPARACIJA PRILOGA ............................................................................................... 80

POLOŽAJ PRILOGA U REČENICI ................................................................................... 81

7

THE PRESENT

PRESENT SIMPLE TENSE

U engleskom jeziku postoje tri gramatička sadašnja vremena, a to su Present Simple, Present

Contiunuous i Present Perfect tense koje je gramatički gledano sadašnje vrijeme premda za

njega u hrvatskom jeziku ne postoji ekvivalent te ga se prevodi kao sadašnje i kao prošlo

vrijeme.

Present Simple tense je jednostavno sadašnje vrijeme koje se tvori od infinitiva glavnog

glagola koji ostaje nepromijenjen u svim licima osim u trećem licu jednine gdje mu se dodaje

nastavak –s ili –es.

Kako tvorimo Present Simple tense?

-potvrdne rečenice - -niječne rečenice - -upitne rečenice-

I learn. I don't learn. Do I learn?

You learn. You don't learn.Do you learn?

He, she, it learns.He, she, it doesn't learn.Does he, she, it learn?

We learn.We don't learn.Do we learn?

You learn.You don't learn.Do you learn?

They learn.They don't learn.Do they learn?

Pomoćni glagoli to have i to be su iznimke jer je njihova tvorba malo drugačija od ostalih

glagola u Present simple tensu što je najobolje vidljivo u dolje navedenom primjeru.

pomoćni glagol TO BE

-potvrdne rečenice- -niječne rečenice- -upitne rečenice-

I am. I am not. Am I?

You are. You are not. Are you?

He, she, it is. He, she, it is not. Is he, she, it?

We are. We are not. Are we?

8

You are. You are not. Are you?

They are. They are not. Are they?

pomoćni glagol TO HAVE

-potvrdne rečenice- -niječne rečenice- -upitne rečenice-

I have. I don't have. Do I have?

You have. You don't have. Do you have?

He, she, it has. He, she, it doesn't have. Does he, she, it have?

We have. We don't have. Do we have?

You have. You don't have. Do you have?

They have. They don't have. Do they have?

*don't have = do not have

doesn't have = does not have

Kad koristimo Present Simple tense?

Present simple tense koristimo u sljedećim situacijama:

1. Kad govorimo o radnjama koje se ne događaju nužno u trenutku govorenja, već koje se

ponavljaju kao nekakve navike, rutinske, uobičajene svakodnevne radnje;

John gets up at 7 o'clock every morning. (John se ustaje u 7 sati svako jutro.)

I drink coffee every day. (Pijem kavu svaki dan.)

She usually goes out on Saturdays. (Ona obično izlazi vani subotom.)

He always sits in the same place on meetings. (On uvijek sjedi na istom mjestu na

sastancima.)

She doesn't drive to work. (Ona ne vozi na posao. = njezina navika, učestala radnja)

2. Kad govorimo o nekim opće poznatim činjenicama;

Competition brings down prices. (Konkurencija dovodi do sniženja cijena.)

New cars quickly lose their values. (Novi automobili brzo gube svoju vrijednost.)

9

Hot air rises. (Vrući se zrak podiže u visinu.)

Šibenik is situated on the Croatian part of the Adriatic coast. (Šibenik je smješten na

hrvatskoj obali Jadranskog mora.)

3. Kad govorimo o stanjima ili radnjama koje nisu činjenice, ali pak ostaju takve odnosno

ostaju nepromijenjene neki duži vremenski period;

Mary works in a bank. (Mary radi u banci.)

Kate speaks English very well. (Kate jako dobro priča engleski.)

Marco lives in Rome. (Marko živi u Rimu.)

4. Kad govorimo o nekakvim planovima, rasporedu općenito;

We arrive in Rome at 6 p.m. (Stižemo u Rim u 6 sati popodne.)

The bus for Zadar leaves at 7 a.m. (Autobus za Zadar kreće u 7 u jutro.)

The English course starts next Monday. (Tečaj engleskog jezika počinje sljedeći ponedjeljak.)

They have meetings once a month. (Oni imaju sastanak jednom mjesečno.)

5. Potrebno ga je koristiti umjesto Present Contiunuous tensa s glagolima koji po svojoj

prirodi ne mogu imati –ing oblik odnosno ne mogu – ing formu (npr. love, belive, know,

understand...), stoga ne možemo kazati I am loving you, već I love you, niti I am beliving

you, već I belive you.

Priložne oznake vremena (adverbs of time)

Prilikom korištenja Present Simple tensa postoje određene priložne oznake koje su često

korištene uz Present Simple i koje nam jasno ukazuju na nužnost korištenja baš tog

glagolskog vremena. Radi se o slijedećim priložnim oznakama:

ALWAYS Wherever we go, Mark always arrives first.

RARELY She rarely goes to theatre.

SOMETIMES He sometimes plays football on the weekend.

OCCASIONALLY Mary dresses her red dress just occasionally.

USUALLY Greg usually listens music every afternoon.

OFTEN They visit their friends very often.

NEVER Jane never drinks beer.

10

Ove priložne oznake učestalosti koristimo uglavnom ispred glavnog glagola, osim ako se ne

radi o pomoćnom glagolu to be; She is rarely out on Mondays.

Koristimo ga i s priložni oznakama koje počinju sa every;

EVERY DAY Susan drinks coffe every day.

EVERY MONTH She visits her parents at least every month.

EVERY YEAR Ann goes on holidays every year.

Kako i s oznakama;

ON MONDAYS July has piano lessons on Mondays.

ON SATURDAYS... We go out on Saturdays.

Gore korištene priložne oznake vremena moramo pisati na početku ili na kraju rečenice.

Kako točno upotrebljavamo nastavke –s i -es u 3. licu jednine?

Uobičajeno pravilo nam nalaže da većina glagola jednostavno dodaje nastavak –s na treće lice

jednine;

learn - learns

make – makes

ride – rides

take- takes

work – works

No, ukoliko glagoli završavaju na nastavke –o, -ss, -ch, -sh, -x, -z, po njihovu završetku

potrebno je koristiti isključivo nastavak – es;

go – goes

kiss – kisses

watch – watches

wash – washes

fix – fixes

buzz – buzzes

Kod glagola koji završavaju na –y, dolazi isto tako do promjene prije dodavanja nastavaka na

glagole u trećem licu jednine. Glagoli koji završavaju na –y ispred kojega se nalazi

samoglasnik, ostavljaju –y i nadodaju nastavak –s. Ukoliko se ispred njega nalazi

11

suglasnik, tada se pak taj –y mijenja u –i nakon čega se nadodaje nastavak –es. Ova je

promjena najbolje vidljiva na sljedećim primjerima;

play - plays, try - tries, stay – stays, cry – cries

12

PRESENT CONTIUNUOUS TENSE

Present Continuous tense je drugo gramatičko vrijeme u engleskom jeziku. Za razliku od

Present Simpla koji se odnosi na opću sadašnjost, naviku, radnju u ponavljanju, Present

Continuous se koristi za izražavanje radnje koja se odgađa baš sada odnosno u trenutku dok

mi o toj radnji pričamo ili pišemo.

Kako tvorimo Present Continuous tense?

-potvrdne rečenice - -niječne rečenice - -upitne rečenice-

I am learning. I am not learning. Am I learning?

You are learning. You are not (aren't) learning. Are you learning?

He, she, it is learning. He, she it, is not (isn't)

learning.

Is he, she, it learning?

We are learning. We are not learning. Are we learning?

You are learning. You are not learning. Are you learning?

They are learning. They are not learning. Are they learning?

*I'm = I am is not = isn't

Are not = aren't

Kao što je vidljivo u gore navedenim primjerima, tvorimo ga od Present Simpla glagola to be

i glavnog glagola s nastavkom–ing.

Kod tvorbe Present Contiunuous tensa, skraćenice su također moguće; I am = I'm

are not = aren't, is not = isn't.

13

Kad koristimo Present Continuous tense?

Present Continuous tense koristimo u sljedećim situacijama:

1. Za izražavanje radnje koja se događa upravo sada, u trenutku dok o njoj govorimo ili

pišemo;

She is watching TV. (On upravo sada gleda televiziju)

Greg is learning for an exam. (Greg baš uči za ispit. =is learning označava da se

radnja odvija baš sada.)

She is prepring her suitcase for a new trip. (Ona priprema kovčeg za novi izlet.)

2. Za izražavanje radnje koja se događa sada, koja je u tijeku (at about the present

moment), ali ne nužno u trenutku dok o njoj govorimo ili pišemo;

Don't take that book, Jane is reading it. (Nemoj uzeti tu knjigu, Jane je čita.)

He is teaching Italian and learning French. (On podučava talijanski, a uči francuski.)

I'm living with my friends until I find a place on my own. (Ja živim sa svojim

prijateljicama dok ne nađem svoj vlastiti smještaj.)

Sve tri rečenice mogu podrazumijevati da se radnja (is reading, is teaching/learning,

am living) događa upravo sada ili pak sada u malo općenitijem smislu (u vremenskom

periodu koje je ograničeno na određeno vrijeme, odnosno ne ponavlja se kroz duži

vremenski period, već izražava određenu aktualnu radnju).

3. Za izražavanje radnje planirane za budućnost te se smatra najčešćim glagolskim

oblikom koji se koristi za izricanje nekih planova donesenih neposredno u trenutku

izražavanja;

I am meeting Jane and Ann tomorrow. Thea are taking me to the cinema. (Sutra se

susrećem sa Jane i Ann. One me vode u kino.)

Are you doing anything tomorrow evening? No, I'm staying home.

(Radiš li ti što sutra navečer? Ne, ostajem kod kuće).

Ovakvu upotrebu prezenta susrećemo i u hrvatskom jeziku kad želimo naglasiti

sigurnost za određenu buduću radnju. Upravo zbog toga što ovdje koristimo sadašnje

vrijeme za izricanje futura, kod ovakve upotrebe Present Continuous tensa važno je

14

uvijek upotrijebiti neku priložnu oznaku za budućnost jer bi u protivnom moglo doći

do zabune po pitanju dali se govornik želio izraziti sadašnjim ili pak budućim

vremenom.

Kako točno upotrebljavamo nastavak –ing?

Glagoli koji završavaju na samoglasnik –e , gube prije dodavanja nastavka –ing;

smoke – smoking

come – coming

dance – dancing

write – writing

Iznimka su glagoli age, dye, singe; ageing, dyeing, singeing,

kao i glagoli koji završavaju na –ee;

agree – agreeing

see –seeing

Jednosložnim glagolima s jednim samoglasnikom i jednim završnim suglasnikom, poduplava

se zadnji suglasnik;

stop – stopping

hit – hitting

put – putting

run – running

plan – planning

Riječi koje se sastoje od dvaju ili više slogova u kojima zadnji slog sadrži jedan samoglasnik i

jedan završni suglasnik, poduplava završni suglasnik ukoliko naglasak samog glagola pada na

taj isti završni slog;

ad'mit – admitting

be'gin – beginning

međutim to isto nije slučaj i kod glagola 'budget - budgeting, 'enter – entering jer im naglasak

nije na zadnjem slogu.

15

Gramatika engleskog jezika nalaže i poduplavanje završnog suglasnika -l kojem prethodi

samo jedan samoglasnik;

signal – signalling

travel – travelling

što pak nije slučaj i u američkom engleskom.

Kod glagola koji završavanju na nastavak –y, ne dolazi do nikakvih promjena, već im se

jednostavno dodaje nastvak –ing;

play – playing

cry – crying

enjoy – enjoying.

Koji glagoli obično nemaju –ing oblik?

Neki glagoli u Engleskom jeziku nemaju –ing oblik, a to su uglavnom glagoli koji izriču

stanje. Dijele se u nekoliko kategorija;

Glagoli koji izražavaju osjećaje; feel, hear, see, smell, taste, notice i observe (kad je

observe istog značenja kao i notice) te feel, look i taste kad su u funkciji pomoćnih

glagola.

I feel tired. (Osjećam se umorno.)

She looks nice. (Ona lijepo izgleda.)

The cake tastes good. (Kolač je ukusan.)

Glagoli kojima izričemo osjećaje i emocije; admire, adore, appreciate, care for, desire,

detest, dislike, fear, hate, like, loathe, love, mind, respect, value, want, wish.

Neki od ovih glagola se pak mogu koristiti i u continuous obliku(continuous form) s tim

da će im se u tom slučaju značenje promijeniti od onog prvotnoga što je jasno vidljivo na

slijedećim primjerima;

admire ( = respect) će promijeniti značenje u „look at wih admiration“

appreciate ( = value) će promijeniti značenje u „increase in value“

16

care for (= like) će promijeniit značenje u „look after“

long for, mind ( = care) će promijeniti značenje u „look after/concern oneself with“,

value će značiti „estimate the financial worth of“.

Glagoli koji izražavaju nekakvu mentalnu aktivnost odnosno radnju;

agree, appreciate (=understand), assume, belive, expect (=think), feel ( = think), feel

sure/certain, forget, know, mean, percive, realize, recall, recognize, recollect, remember,

see ( = understand), see through someone ( = penetrate his attempt to deceive), suppose,

think ( = have an opinion, trust ( = belive/have confidence in), understand.

Glagol appreciate se pak može koristiti i u continuous oblicima samo što u tom slučaju

znači „to increase in value“.

Glagoli koji označavaju posjedovanje nečega; belong, owe, own, possess

How much does he owe you?

He posseses four acres of land.

Pomoćni glagoli, osim glagola be i to have u određenim slučajevima.

I am having a shower. (Tuširam se.)

17

THE PRESENT PERFECT TENSE

Ovo je gramatičko vrijeme neka vrsta dotične točke između prošlosti i sadašnjosti kod

kojeg je više naglasak na rezultatu radnje, na njegovom utjecaju na sadašnjost nego li na

radnji samoj, stoga tu vrijeme radnje nije nikad jasno definirano nekom priložnom oznakom

za prošlost jer bi se u protivnom radilo o prošlom vremenu što Present Perfect tense zasigurno

nije. Uvijek izražava strogu povezanost sa sadašnjošću, bilo da opisuje radnju koja traje do

nekog sadašnjeg trenutka ili koja se dogodila u prošlosti no koja je ostavila naglasak na

sadašnjosti.

Kako tvorimo Present Perfect tense?

Present Perfect tense se tvori od Present Simpla glagola to have i participa prošlog zadanog

glagola.

Particip prošli pravilnih glagola ima isti oblik kao i za Past Simple (worked, lived, loved,

admired...) dok onaj nepravilnih glagola ima svoj poseban oblik kojeg je potrebno naučiti na

pamet.

-potvrdne rečenice - -niječne rečenice - -upitne rečenice-

I have lived. I haven't lived. Have I lived?

You have lived.You haven't lived.Have you lived?

He, she, it has lived.He, she it, hasn't lived.Has he, she, it lived?

We have lived.We haven't lived.Have we lived?

You have lived.You haven't livedHave you lived?

They have lived.They haven't lived.Have they lived?

*haven't = have not

hasn't = has not

18

Kad koristimo Present Perfect tense?

Present Perfect tense koristimo za izricanje prošle radnje čije vrijeme nije definirano:

1. Koristimo ga za radnje koje su se nedavno dogodile, a čije vrijeme nije spomenuto:

Have you had lunch? No, I haven't had it yet. (Jesi li ručao? Ne, nisam još.)

I have been in the library, but I haven't found that book. (Bio sam u knjižnici, no nisam našao

tu knjigu.)

2. Radnje koje su se netom dogodile, te imaju određeni utjecaj na sadašnjost ili im je

rezultat vidljiv u sadašnjosti.

He has had a bad car accident. (He is probably still in hospital.)

(Imalo je tešku prometnu nesreću. = Vjerovatno je još u bolnici.)

Somebody has broken my front door. (The front door is broken, we can see it.)

(Netko je razbio moja ulazna vrata. = Relultat te radnje nam je vidlji; slomljena vrata,

premda nam je točno vrijeme radnje nepoznato, što nam je u ovom slučaju manje važno od

rezultata radnje.)

He has painted the walls. (Look, how fresh they are.)

(Obojila je zidove. = vidimo da su sviježe obojeni, zanima nas rezultat, a ne vrijeme

radnje.)

a. Radnje koje smo izrazili pomoću Present Perfecta + yet imaju odjeka u

sadašnjosti. Stoga ako kažemo:

„Susan hasn't come home yet.“ podrazumijevamo da je nema i da je još uvijek čekamo. Tu

vidimo jasnu poveznicu između prošlosti i sadašnjosti.

3. Koristimo ga i za radnju koja se dogodila u prošlosti i koja još uvijek traje:

She has lived in London since 2001. (..she is still living there)

(Ona živi u Londonu od 2001. godine... = i još tamo živi)

19

4. Present Perfect tense možemo koristiti i za radnje koje su se dogodile u prošlosti

ukoliko smo sigurni da je takva radnja u vezi sa sadašnjošću tj. da postoji velika

vjerojatnost da će se ponoviti:

He has written a number of short stories. (Napisao je velik broj kratkih priča.)

(Podrazumijeva da je pisac još uvijek živ i da će ih vjerojatno još pisati.)

5. Present Perfect tense koristimo i unutar nekog nedovršenog vremenskog perioda

i to uz priložne oznake kao što su:

this morning, afternoon, evening, week, month, year.....

Pod pojmom nedovršeni vremenski period mislimo da se radnja dogodila unutar perioda

o kojem govorimo, kao u slijedećem primjeru;

10 o'clock: Has the postman come this morning?

12 o'clock: Did the postman come this morning?

Present Perfect tense koristimo uz priložne oznake:

JUST – za nedavno dovršenu radnju.

She has just come in. = She came in few minutes ago.

Just se obavezno nalazi između pomoćnog i glavnog glagola, a koristi se najviše u izjavnim

rečenicama.

LATELY/RECENTLY – za izricanje nedefiniranog vremena radnje.

There have been some changes lately/recently.

She has been very lucky with her exames lately/recently.

ever/never/always/ocasionally/often/several times/many times/so far/already/yet/before...

This is the worst football match I have ever seen. (Ovo je najgora nogometna utakmica koju

sam ikad vidio.)

Have you ever been to Paris?(Jesi li ikad bio u Parizu?)

I have seen that film many times. (Vidio sam taj film već puno puta.)

I have met her once before. (Već sam je jednom sreo.)

20

I haven't done everything yet. (Još nisam ništa napravio.)

SINCE + a point in timeShe has lived in Split since since 2006. I haven' seen her since

2002. (Ona živi u Splitu od 2006. godine. Nisam je vidjela od 2002. g.)

Since koristimo kad želimo kazati od koje točke u vremenu radnja započinje (te njezino

trajanje od te točke u prošlosti do današnjeg trenutka.)

FOR + a period in timeShe has lived in Šibenik for 10 years. (Ona živi u Šibenniku deset

godina.)

For koristimo želimo zaokružiti vremenski period; od trenutka kada je radnja započela do

sadašnjeg trenutka (budući da u tim slučajevima radnja još nastavlja svoj tijek, ne završava

se).

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Present Perfect Continuous ćemo spomenuti unutar poglavlja koje tretira Present Perfect tense

jer su karakteristike i mogućnosti korištenja ova dva vremena gotovo ista, uz naglasak da

Present Perfect Continuos, kao i sva continuous vremena, naglasak stavlja na trajanju. To se

pogotovo odnosi na korištenje Present Perfecta uz vremenske oznake since i for koje same po

svojoj prirodi naglašavaju potrebu izricanja trajanja neke radnje;

Mary has been living in Beriln since 2000. (= she still lives there)

Mary has been living in Berlin for 16 years now. (= she still lives there.)

Yohn has been washing his car for 2 hours. (= he is still washing it.)

I have been baking cakes the whole morning. (= she is still baking them.)

21

Kako tvorimo Present Perfect Continuous?

-potvrdne rečenice - -niječne rečenice - -upitne rečenice-

I have been living.I haven't been living.Have I been living?

You have been living.You haven't been living.Have you been living?

He, she it has been living.He, she, it hasn't been living. Has he, she, it been living?

We have been living. We haven't been living.Have we been living?

You have been living. You haven't been living.Have you been living?

They have been living. They haven't been living. Have they been living?

22

THE PAST

PAST SIMPLE TENSE

Past Simple je vrijeme kojim se izriče radnja, stanje i navike koje imaju svoj početak i kraj u

prošlosti, a čije je vrijeme zbivanja točno poznato.

Kako tvorimo Past simple tense?

Past Simple tvorimo na način da pravilnim glagolima u infinitivu (to live, to work, to open, to

love...) dodamo nastavak –ed ili –d (lived, worked, opened, loved...).

Takav oblik glagola tada stavljamo u svim licima počevši od prvog lica jednine pa do trećeg

lica množine što je najbolje vidljivo na sljedećim primjerima;

-potvrdne rečenice - -niječne rečenice - -upitne rečenice-

I opened.

You opened.

He, she, it opened.

I didn't open.

You didn't open.

He, she, it didn't open.

Did I open?

Did you open?

Did he, she, it open?

We opened.

You opened.

They opened.

We didn't open.

You didn't open.

They didn't open.

Did we open?

Did you open?

Did they open?

*didn't = did not

U gore navedenom primjeru je vidljiva konjugacija pravilnog glagola to open, međutim kad je

riječ o Past Simple tensu mora se ukazati na postojanje i nepravilnih glagola koji ne tvore Past

Simple tense kao i pravilni glagoli, već imaju svoj poseban oblik koji je potrebno naučiti

napamet (be-was/were, go-went, make-made, find-found…).

23

Kad koristimo Past Simple tense?

Past simple tense se koristi za izricanje slijedećih vrsta radnji:

1. radnja koja je točno određena i završena u prošlosti,i to:

a. kad je ista pobliže označena nekom od priložnih oznaka za prošlost;

I bought this book ten years ago. (Kupio sam ovu knjigu prije deset godina.)

She returned from USA in 2013. (Vratila se iz SAD-a 2013. godine.)

She sold her car last week. (Prodala je svoj auto prošli tjedan.)

U ovim je rečenicama jasno vidljivo da se radnja dogodila u nekom određenom trenutku u

prošlosti i da nema nikakve poveznice sa sadašnjošću odnosno da je ta ista radnja i završena.

b. u pitanjima koja se odnose na prošlost;

When did her grandfather die? (Kad je njen djed umro?)

Did you get my message?(Jesi li dobila moju poruku?)

Why didn't you tell me that? (Zašto mi to nisi rekla?)

How did you get that?(Kako si to dobila?)

c. ili pak kad je jasno da se neka radnja dogodila u prošlosti premda točno vrijeme

radnje nije navedeno;

How did you buy that car? (Kako si kupila taj auto?)

Shakespeare wrote at least 36 plays. (Shakespeare je napisao najmanje 36 drama.)

She was fifteen minutes late on yesterday's meeting. (Ona je kasnila petnaest minuta

jučerašnji sastanak.)

2. Past Simple se koristi i za izricanje prošle radnje:

a. čije vrijeme nije točno definirano, no koja je imala određeno vrijeme trajanja (svoj

početak i kraj u prošlosti);

Mark lived in London for five years. (but he does not live there now)

(Mark je živio u Londonu pet godina. = ali sada tamo više ne živi)

She stayed in the centre for a long time. (but she is not staying there now)

(Živjela je u centru dugo godina. = ali više ne živi)

24

b. ili za radnju koja se dogodila unutar tog završenog vremenskog perioda

Did you ever hear Pavarotti singing? (Jesi li ikad čula Pavarottija kako pjeva?)

3. Past Simple se takođerkoristi za izricanje nekih prošlih navika i radnji:

John played a guitar when he was a kid. (John je svirao gitaru kad je bio mali.)

We used to play all day long when we were children. (Običavali smo se igrati po cijele

dane kad smo bili djeca.)

4. Past Simple se upotrebljava i za opisivanje prošlih radnji koje su se događale jedna za

drugom:

She woke up, got out of bed and made a cup of tea. (Probudila se, ustala iz kreveta i

napravila šalicu čaja.)

He arrived in his office at 8 am, checked his emails, organised a short meeting with

his coleagues... (Došao je u svoj ured u 8, provjerio mailove, organizirao kratak

sastanak sa svojim kolegama...)

Kad dodajemo nastavak –ed, a kad –d?

Osnovno je pravilo da se glagolima u Past Simplu dodaje nastavak –ed na njihov oblik u

infinitivu.

to watch – watched

to look - looked

Glagolima koji završavaju na samoglasnik e, dodaje se nastavak –d.

to love – loved

Nekim se glagolima podvostručava zadnji suglasnik prije dodavanja nastavka –ed. U tom su

slučaju pravila ista kao i kod dodavanja nastavka –ing.

to stop – stopped

to travel - travelled

(to admit – admitted)

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 84 str.