Idejno rjesenje deniveliranog raskrizja-Zavrsni radovi-Gradjevina, Završni rad' predlog Structures architecturales. Univerzitet u Beogradu
mullerlove
mullerlove

Idejno rjesenje deniveliranog raskrizja-Zavrsni radovi-Gradjevina, Završni rad' predlog Structures architecturales. Univerzitet u Beogradu

2 str.
1broj preuzimanja
662broj poseta
Opis
Zavrsni rad, gradjevina, gradjevinski fakultet, diplomki rad, sazetak diplomskog rada, damir poloski, Idejno rješenje deniveliranog raskrižja Slavonske avenije i Držićeve ulice u Zagrebu
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
SAŽETAK DIPLOMSKOG RADA

Ime i prezime: Dario Božičević Mentor: Prof.dr. Damir Pološki

SAŽETAK DIPLOMSKOG RADA

Idejno rješenje deniveliranog raskrižja Slavonske avenije i Držićeve ulice u Zagrebu

U radu je izrađeno idejno rješenje deniveliranog raskrižja Slavonske avenije i Držićeve ulice u Zagrebu. Prometni tokovi sjever-jug po Držićevoj ulici vode se u -2 razinu, tokovi istok-zapad po Slavonskoj aveniji vode se kao i danas na +1 razini.Desni i lijevi skretači iz Držićeve kao i Slavonske avenije uvode se u prošireno pravokutno križanje na razini terena. Prognozirani prometni volumeni za 2009. godinu i njihova distribucija (vidi sliku 1.), ukazuju na preopterećenost Držićeve ulice i lijevog skretača s istoka na jug sa Slavonske avenije. Izgradnjom nove cestovne mreže u zoni Držićeve ulice do 2030. godine ( vidi sliku 2.), a to se posebno odnosi produžetak Avenije SR Njemačke, doći će do rasterećenja predmetnog križanja. Rekonstrukcija križanja koja je predložena, kapacitetom odgovara prometu u oba vremenska presjeka, za razliku od postojećeg križanja koje danas ne zadovoljava prometnu potražnju. Građevinsko rješenje križanja (vidi sliku 3.) primjereno je prostoru grada u kojem se nalazi. Slika 1.Distribucija cestovnog prometa na raskrižju Držićeva/Slavonska u 2009. god.

docsity.com

Slika 2.Distribucija cestovnog prometa na raskrižju Držićeva/Slavonska u 2030. god.

Slika 3. Situacija rješenja raskrižja

docsity.com

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument