Instrumenti u oralnoj hirurgiji-Slajdovi-Oralna hirurgija-Stomatologija, Slajdovi' predlog Stomatologija
mullerlove
mullerlove

Instrumenti u oralnoj hirurgiji-Slajdovi-Oralna hirurgija-Stomatologija, Slajdovi' predlog Stomatologija

28 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od4broj ocena
3broj komentara
Opis
Stomatologija, medicina, oralna hirurgija, slajdovi, instrumenti u oralnoj hirurgiji, instrumenti za ekstrakciju zuba, poluge, klesta, kljesta, poluge po winteru, winter, crayer, poluga po crayeru, poluga po leclusu, lec...
50 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 28
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument
Instrumenti u oralnoj kirurgiji

Lubina Luka

Stomatološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, lipanj 2007

Cilj ove prezentacije je da naučite razlikovati kliješta i poluge prije dolaska na kliniku i da vam olakša polaganje kolokvija.

Unaprijed se ispričavam zbog nekih manje kvalitetnih fotografija!

Sve fotografije su slikane na zavodu za oralnu kirurgiju Kritike,ideje, nejasnoće... šaljite na luka_lubina@yahoo.com

sve ćemo pokušati riješiti i popraviti jer se nadam da će ova prezentacija koristit i nadolazećim generacijama, zato bih volio da je nadopunjavate novim idejama! Kao što sam već rekao cilj prezentacije je pomoći svim studentima prije dolaska na kliniku (a može poslužiti i kao dobar podsjetnik)!

Zahvaljujem se doktorici Dragani Gabrić Pandurić bez čije ljubaznosti i pomoći ova prezentacija ne bi mogla biti napravljena!

autor

Osnovne upute o instrumentima

• Zube ekstrahiramo kliještima i polugama • Instrumenti za ekstrakciju se dijele na

instrumenete za gornje i donje zube • Instrumeneti su prilagođeni obliku krune i

korijena zuba

POLUGE

OBRATITI POZORNOST NA RADNI DIOOvu polugu koristimo zadegažiranje gingive

gornjih zuba te rasklimavanje, može se koristiti i za ekstrakciju separiranih korjenova i vađenje cijelog zuba.

Ravna poluga po Beinu (bajn)

Radni dio je zakošen (lomljen) pod kutom od cca 45 stupnjeva

Popularno nazvan “kozija nogica”

Lomljena poluga po Beinu

Ovu polugu koristimo za degažiranje vestibularne

gingive i za ekstrakciju korjenova kod donjih zuba!!

Ove poluge koristimo za uklanjanje zaostalih korijenova nakon ekstrakcije zuba

Poluge po Winteru

Radni djelovi po kojima razlikujemo desni od lijevog

Desni Crayer ima nagib radnog dijela prema desno, lijevi prema lijevo!

Poluge imaju istu primjenu kao i poluge po Winteru.

Poluga po Crayeru

Ovaj par poluga se upotrebljava za vađenje donjih

molarnih korijenova te za lomljenje

interradikularnog septuma

Poluge po Schlemmeru Desni od lijevog ćemo najlakše razlikovati po tome što palac mora ići u ovaj nazubljeni dio

Leclus poluga služi za vađenje donjeg umnjaka kod zatvorenog zubnog niza i

kad su korijen umnjaka zavijeni distalno!

Poluga po Leclusu

KLIJEŠTA

Gornja incizivna kliješta

Na ovim kliještima ćemo objasniti dijelove svih kliješta i kako ih prepoznati

DRŽALO KLIJEŠTA HVATALO KLIJEŠTA(NJUŠKA)

HVATALO I DRŽALO KLIJEŠTA ZA GORNJE INCIZIVE SU U ISTOJ RAVNINI A HVATALO IMA POTPUNA IDENTIČNA DVA KRAKA S OBLIM ZAVRŠETCIMA!

Sva kliješta se sastoje od dva dijela

INCIZIVNA

Gornja premolarna kliješta

Premolarna kliješta su kliješta za incizive koja su prilagođena premolarima! Za razliku od incizivnih ona su zavijena u obliku slova S zbog toga što su premolari dublje u usnoj šupljini i nemoguće je do njih doći incizivnim kliještima

Gornja molarna

Ovaj zubac mora ići s bukalne strane zuba, pa pomoću njega razlikujemo desna i lijeva kliješta!

Gornja molarna su zakrivljenija od premolarnih

Kliješta se drže položena u dlan, stoga su ovo desna!

Gornja korjenska kliješta

Kliješta za vađenje zostalih korijenova!

Gornja rog kliješta

Rog kliješta koristimo za vađenje molara kad nedostaje veći dio krune zuba! Prepoznat ćemo ih po specifičnom izgledu hvatala! Bukalni krak hvatala ima oblik roga koji mora ući u bifurkaciju bukalnih korjenova.

Rog pomoću kojega lako razlikujemo lijeva od desnih (rog ide na bukalnu stranu zuba)

Razlika gornjih i donjih kliješta! Kod gornjih kliješta hvatalo i držak su lagano zakrivljeni u obliku slova S (osim incizivnih)

Kod donjih kliješta hvatalo i držak čine pravi kut!

Donja rog kliješta

Obratite pozornost da donja rog kliješta imaju 2 roga

Donja korijenska kliješta

Unutarnja strana hvatala je nazubljena

Hvatalo (njuška) ima oblik trokuta

Donja incizivna kliješta

Donja premolarna kliještaIncizivna i premolarna su dosta slična

INCIZIVNA

Kod premolarnih kliješta postoji razmak između krakova hvatala

Kliješta za kutnjake

Imaju najveći razmak između krakova hvatala

Kliješta za vađenje donjih umnjaka

Obratiti pozornost na zubce

Kliješta po Leueru (Ljeru)

Ova kliješta koristimo za popravljanje koštanih ostataka alveole!

Zakrivljena kohlea

super
super je dokument. sve je jasno prikazano i objašnjeno
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument