Interna Propedevtika, Beleške' predlog Biomedicina. Evropski Univerzitet (EU)
firas-hamideh
firas-hamideh

Interna Propedevtika, Beleške' predlog Biomedicina. Evropski Univerzitet (EU)

3 str.
1broj preuzimanja
98broj poseta
Opis
Interna propedevtika medicinski fakultet u beogradu
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument

INTERNA PROPEDEVTIKA SEMESTAR: V ŠKOLSKA GODINA 2014/2015. PREDAVANJA: 8.00 - 9.30 NASTAVNA BAZA (baze su označene sa A,B,C,D, Ei F ) A (II a+b) ─ Interna A B (III-a) ─ KBCZemun D (IV-a) ─ KBC Dr D. Mišović C (III-b) ─ KBC Bežanijska kosa E (IV-b) ─ Inst.za KVB Dedinje F(IV-c) - KBC Zvezdara A B C D E F

13.10.14. 14 i 16.10.14. 14 i 16.10.14. 15 i 17.10.14. 15 i 17.10.14.

15 i 17.10.14

Prof.dr Nada. S.Vuković Prof.B.Putniković Doc. S.Jelić Prof.V.Stojanov Prof. D.Simić Prof. N.Dimković

Uvodni čas: Propedevtika kao medicinska disciplina. Principi rada lekara i lekarska etika. (1 čas) Pojam zdravlja i bolesti. Anamneza: metodologija prikupljanja simptoma bolesti. Medicinska dokumentacija. (1 čas)

A B C D E F

20.10.14. 21 i 23.10.14. 21 i 23.10.14. 22 i 24.10.14. 22 i 24.10.14.

22 i 24.10.14.

Prof. M.Žarković Prof. A. Nešković Prof. B.Milovanović Prof N.Kostić Prof.A.Bogdanović Doc. P.Erceg

Objektivni (fizikalni) pregled bolesnika: metodologija prikupljanja znakova bolesti. Opšta inspekcija. Fizikalni pregled glave, vrata i udova. (2 časa)

A B B C D E F

27.10.14. 28.10.14. 30.10.14.

28 i 30.10.14. 29 i 31.10.14. 29 i 31.10.14. 29 i 31.10.14.

Prof.D.Pešut Prof. D. Pešut Prof.B.Milenković Prof.M.Vukčević Doc. A. Dudvarski-Ilić Prof.V.Škodrić Doc.P.Erceg

Objektivni (fizikalni) pregled grudnog koša i organa za disanje. Inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija. (Normalan nalaz (2 časa)

A B C D E F

03.11.14. 04 i 06.11.14. 04 i 06.11.14. 05 i 07.11.14. 05 i 07.11.14.

05 i 07.11.14.

Prof. D. Jovanović Doc.A.Dudvarski Doc. M.Vukčević Doc. A.Dudvarski-Ilić Prof.Lj.Nagorni.O. Prof.N.Despotović

Objektivni (fizikalni) pregled organa za disanje (patološki nalaz).

(2 časa)

A B C C D D E F

10.11.14. 11 i 13.11.14

11.11.14 13.11.14

12 .11.14. 14 .11.14. 12 i 14.11.14. 12 i 14.11.14.

Doc.dr I. Nedeljković Prof.B.Putniković Prof M.Krotin Prof. S.Dimković Doc.M.Ašanin Doc P.Otašević Prof.R.Babić Prof A.Aranđelović

Objektivni (fizikalni) pregled srca i velikih krvnih sudova. Inspekcija, palpacija, auskultacija kardiovaskularnog sistema. Puls. (Normalan nalaz)

(2 časa)

INTERNA PROPEDEVTIKA SEMESTAR: V ŠKOLSKA GODINA 2014/2015. PREDAVANJA: 8.00 - 9.30 NASTAVNA BAZA (baze su označene sa A,B,C,D, E i F ) A (II a+b) ─ Interna A B (III-a) ─ KBCZemun D (IV-a) ─ KBC Dr D. Mišović C(III-b) ─ KBC Bežanijska kosa E (IV-b) ─ Inst.za KVB Dedinje F (IV-c) - KBC Zvezdara A B C C D E F

17.11.14. 18. i 20.11.14.

18.11.14. 20.11.14.

19 i 21.11.14. 19 i 21.11.14.

19 I 21.11.14.

Doc.dr M.Ašanin Prof. A. Nešković Prof.M.Krotin Prof.S.Dimković Prof M.Petrović Doc N.Tasić Prof M.Dekleva

Inspekcija, palpacija, auskultacija kardiovaskularnog sistema i velikih krvnih sudova. Puls. (Patološki nalazi) (2 časa)

A B C D E F

24 11.14. 25. i 27.11.14. 25. i 27.11.14. 26. i 28.11.14. 26. i 28.11.14.

26. i 28.11.14.

Prof. T.Milosavljević Prof S.Đuranović Prof.N.Milinić Prof.D.Tomić Prof.dr D.Popović Prof.P.Svorcan

Propedevtika organa za varenje: simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja. (2 časa)

A B C D E F

01.12.14. 02. i 04.12.14. 02. i 04.12.14. 03. i 05.12.14.

03. i 05.12.14. 03. i 05.12.14.

Prof. V.Vučinić Prof. B. Milenković Prof. M.Vukčević Prof. V. Škodrić Prof.Lj.Nagorni.O. Prof. N.Despotović

Propedevtika organa za disanje: simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja.

(2 časa) A B C C D E F

08.12.14. 09. i 11.12.14.

09.12.14. 11.12.14.

10 i 12.12.14. 10 i 12.12.14.

10 i 12.12.14.

Prof. B.Stefanović Prof. B. Putniković Prof. M. Krotin Prof. S. Dimković Prof B.Ivanović Prof. R.Babić Prof.A.Aranđelović

Propedevtika srca i krvnih sudova: simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja. (2 časa)

A B C D E F

15.12.14. 16 i 18.12.14. 16 i 18.12.14. 17 i 19.12.14. 17 i 19.12.14.

17 i 19.12.14.

Prof. T. Milosavljević Prof P.Svorcan Prof.N.Milinić Doc .A.S.-Milutinović Prof. M.Stojković Prof.P.Svorcan

Objektivan (fizikalni) pregled trbuha. Objektivan (fizikalni) pregled organa za varenje. Objektivan (fizikalni) pregled urogenitalnih organa. (2 časa)

INTERNA PROPEDEVTIKA SEMESTAR: V ŠKOLSKA GODINA 2014/2015. PREDAVANJA: 8.00 - 9.30

NASTAVNA BAZA (baze su označene sa A,B,C,D, E i F ) A (II a+b) ─ Interna A B (III-a) ─ KBC Zemun D (IV-a) ─ KBC Dr D. Mišović C (III-b) ─ KBC Bežanijska kosa E (IV-b) ─ Inst.za KVB Dedinje F(IV-c) - KBC Zvezdara A B C D E F

22 12.14. 23.i 25.12.14. 23.i 25.12.14. 24 i 26.12.14.

24 i 26.12.14. 24 i 26.12.14.

Prof. G. Janković Doc.T.Alempijević.

Prof.N.Milinić Doc.T.Alempijević Prof. Đ. Ćulafić Prof. D. Milošević

Propedevtika jetre i žučnih puteva: simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja. (2 časa)

A B C D E F

29.12.14. 30.12.i 08.01.15. 30.12.i 08.01.15.

07. i 09.01.15. 07. i 09.01.15

07. i 09.01.15..

Prof. M. Gotić Prof. R. Nedeljkov-Jančić Prof. D. Marisavljević Doc.M.Radojković Doc.J.Bila Prof.M.Dekleva

Propedevtika krvi i krvotvornih organa: simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja. (2 časa)

A B C D E F

12.01.15. 13.i 15.01.15. 13. i 15.01.15. 14. i 16.01.15.

14. i 16.01.15. 14. i 16.01.15.

Prof. M.Petakov Prof.T.Beljić Prof.S.Jelić Prof. N.Kostić Prof.Z.Čaparević Prof.T.Beljić

Propedevtika žlezda sa unutrašnjim lučenjem:(pregled dojki ocena polne zrelosti) simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja. (2 časa)

A B B C C D D E E F

19.01.15. 20.01.15. 22.01.15. 20.01.15. 22.01.15. 21.01.15. 23.01.15. 21.01.15.

23.01.15 21. i 23.01.15.

Prof.B.Stojimirović Prof. B. Stojimirović Prof. M. Savin Prof.M.Savin Doc.A.Kezić Prof. V. Ležajić Doc.S.Simić-Ogrizović Prof. M. Radović Doc.R.Naumović Prof.N.Dimković

Propedevtika bubrega i mokraćnih puteva: simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja. (2 časa)

A B B C C D E F

26.01.15. 27.01.15.

29.01.15. 27.01.15. 29.01.15.

28 i 30.01.15. 28 i 30.01.15.

28 i 30.01.15.

Prof.dr N.Damjanov Doc.Goran Radunović Doc.Goran radunović Prof.B.Milovanović Prof.B.Milovanović Doc.M.Bukilica-Šefik Prof.Nada.V.Stupar Prof.T.Beljić

Propedevtika organa za kretanje: simptomi bolesti, znaci bolesti, dopunska ispitivanja.

(2 časa)

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument