Ispiti' predlog Menadžment odnosa sa kupcima za Ekonomija’ studente