Ispiti' predlog fizika za studente i srednjoškolce

165 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u fizika

Najnoviji ispiti pregleda u fizika

Fizika 1 kolokvijum I

Kinematika izu~ava razli~ia mehani~ka kretanja tela bez razmatranja uzroka koji izaziva to kretanje. Razlikuju se dva oblika kinematskog kretanja: translatorno i rotaciono. Osnovne kinemati~ke veli~ine kretanja su: put (s), brzina (v) i ubrzanje (...