Ispiti' predlog pravo osiguranja za pravo’ studente

2 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u pravo osiguranja

Pravo osiguranja-Ispit-Pravni fakultet

Ispitna pitanja iz predmeta Pravo osiguranja. uloga i znacaj osiguranja,tehnicka organizacija,izvori,elementi osiguranja,suma,rizik,premija,osigurani slucaj,lica,sistem osiguranja,nadzor,osiguravajuca drustva,osiguravajuce organizacije,osnovanje,...