Ispiti' predlog psihologija i sociologija za studente i srednjoškolce

55 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u psihologija i sociologija

Najnoviji ispiti pregleda u psihologija i sociologija

Socijalno pravna zastita

Izvore socijalno-pravne zaštite u BiH? - Zakon o osnovama sistema soc.zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u FBiH - Zakon o socijalnoj zaštiti u RS - Zakon o dječijoj zaštiti u RS - Evropska socijalna povelja - M...