Ispiti' predlog sociologija rada za psihologija i sociologija’ studente

2 rezultat

Ispiti najcesce pregledane beleške u sociologija rada

Sociologija rada

Pojam radne organizacije, birokratski model organizacije, Tejlorovo naucno upravljanje, skola me]uljudskih odnosa, Mincbergovo stanovište o mehanizmima uspostavljanja i osnovnim tipovima radnih organizacija, Likertova (Likurtova) i Adižesova tipol...