Ispitna pitanja istorija Grčke, Ispiti' predlog Istorija evrope

Ispitna pitanja istorija Grčke, Ispiti' predlog Istorija evrope

3 str.
1broj preuzimanja
10broj poseta
Opis
Ispitna pitanja za predmet Istorija Grčke.
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3

Исток • Медија • Давид и Соломон • 20. египатска династија (можда је у питању 22. египатска династија) • позно ново царство - 19. и 20. династија (овде нешто не штима F 04 A ) • доба судија и влада Саула • Израел и Јудеја после Соломонове смрти • Нововавилонско царство • Феничани • успон средњег асирског царства (910-744) • саиска династија • Дарије I • Даријеви наследници • Кир II • период Амарне • 3. међупериод • Народи са мора (сеоба 12. века) • Политичка ситуација на Блиском истоку крајем 7. века и пад Асирије

(744-630) • Рамзес II - битка код Кадеша • Ксеркс • досељавање Јевреја на Левант

Извори • изгубљени историчари 4. века • Тукидид • Паусанија • Одисеја • Илијада • хомерско питање (о Хомеру самом) • извори епохе римског периода • грчки трагичари 5. века • Аристотел – атински устав • Полибије • Платон • Александрови историчари • епски извори ??? • Хомер и Хесиод (шта кажу њихова дела, без живота) • опис полиса у Хомеровој Одисеји (ово ако добијем, овога ми крста напуштам факултет, да неће можда и Ахилов штит да описујем...)

• Хесиод (углавном живот) • грчки свет по Хесиоду (друштво) • логографи • Херодот • Ксенофонт • извори за Атину у доба Перикла (сачувани и несачувани) • Демостен • Плутарх • Аристофан • Диодор са Сицилије • извори за период дијадоха

• Аријан • Атидографи (атички историчари) • Исократ • беседници (старогрчко без Демостена) • реторски историчари • Софокле • Есхил • Еурипид • Документарни извори ???

Грчка • Александрово освајање Мале Азије • етолски савез • делски савез • минојска цивилизација • Ламијски рат • Македонија (5. век) • Александрова смрт (323-321) • панхеленске светковине • атински државници друге половине 5. века • хомерско доба • крај пелопонеског рата • Архидамов рат • Атина до Солона • Атински државници V века – Темистокле и Перикле • Сицилијанска експедиција (по Тукидиду) • микенско друштво • микенска религија • општи оквири грчке колонизације • колонизација Северне Африке • колонизација североисточног правца (Пропонтида и Понт) • колонизација Запада • јонски додекаполис (грчки градови у Јонији) • Спарта и Месенија (8-4в.) • тиранија (старе тираниде?) • Ликург • Солонове реформе • Пентакнтаетија • Ефијалтове реформе • први Атински поморски савез • узрок и повод Пелопонеског рата • Алкибијад • опсада Сиракузе • олигархијски преврат у Атини 411. • олигархијска власт у Атини • коринтски рат • тебанска хегемонија • беотски савез • Филип и Хелени • Александар у Индији • Антигон Једнооки (Гоната)

• коринтски савез • подела сатрапија 323. • општи оквир и хронологија доба дијадоха и епигона • период од битке код Ипса до Курупеиода (301-281) • од Трипарадисоса до Еуменове смрти • администрација за време Александра • битка код Иса • селеукидска држава • птоломејско царство • Антигониди • 1. коалиција дијадоха • 2. коалиција дијадоха (ма могли су да убаце и преостале 2 :р ) • Ахајски савез • микенско доба (посебно од микенског друштва и религије?) • 1. и 2. Даријев поход • оснивање градова у хеленистичком периоду • наследници Птолемеја II

nema postavljenih komentara