Ispitna pitanja iz Međunarodnog krivičnog prava, Beleške' predlog Međunarodno pravo
ludi-brala
ludi-brala

Ispitna pitanja iz Međunarodnog krivičnog prava, Beleške' predlog Međunarodno pravo

1 str.
5broj poseta
Opis
Lista ispitnih pitanja za predmet Međunarodno krivično pravo
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1

1. Pojam, osnovne karakteristike i nastanak termina međunarodnog krivičnog prava

2. Značaj MKP

3. Kriminalnopolitički razlozi neophodnosti MKP

4. Cilj MKP

5. Pojam, opšte karakteristike i struktura međunarodnog materijalnog krivičnog prava

6. Pravna priroda međunarodnog krivičnog prava

7. Osnovna načela MKP (pojam, vrste i odnos sa opštim načelima)

8. Načelo pravednosti i srazmjernosti

9. Načelo humanosti i zaštite prava čovjeka

10. Načelo zakonitosti i legitimnosti

11. Načelo solidarnosti, saradnje i uzajamnog povjerenja među državama

12. Načelo ne bis in idem

13. Određenost u zakonu i društvena opasnost

14. Izvori međunarodnog krivičnog prava

15. Međunarodni običaj kao izvor MKP

16. Opšta pravna načela prihvaćena od strane prosvećenih naroda i sudska praksa

17. Odnos međunarodnog krivičnog prava i nacionalnog prava

18. Odnos međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog javnog prava

19. Sadržina međunarodnog krivičnog prava

20. Međunarodni ugovor kao izvor MKP

21. Nirnberški principi

22. Važenja MKP (pojam, vrste, značaj)

23. Vremensko važenje MKP

24. Prostorno važenje MKP

25. Međunarodno krivično djelo (pojam i karakteristike)

26. Biće međunarodnog krivičnog djela

27. Radnja, uzročna veza i posljedica

28. Krivične sankcije (pojam i karakteristike)

29. Krivica kao opšti element međunarodnog krivičnog djela

30. Subjekti krivične odgovornosti u međunarodnom krivičnom pravu

ISPITNA PITANJA MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO (INTEGRALNO)

nema postavljenih komentara