Istraga-Krivicno procesno pravo-Seme-Pravni fakultet, Šeme' predlog Krivično procesno pravo. Univerzitet u Beogradu
mfdoom
mfdoom

Istraga-Krivicno procesno pravo-Seme-Pravni fakultet, Šeme' predlog Krivično procesno pravo. Univerzitet u Beogradu

2 str.
29broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od4broj ocena
1broj komentara
Opis
Sema iz Krivicnog procesnog prava, istraga. Kpp,krivicni postupak,akuzatornost,in dubio pro reo,ne bis in idem,ravnopravnost,nacelo istine,krivicni sudovi,tuzilac,branilac,okrivljeni,jemstvo,pritvor,saslusanje,dokaz,ve...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
ИСТРАГА  прикупљање доказа подизања оптужнице Основни актер – истражни судија

ИСТРАГА прикупљање доказа подизања оптужнице Основни актер

(може и изостати) ради обуставе поступка Материјални услов – сумња да је учинио к.д. истражни судија

Формални услов – предлог тужиоца Безусловно (право) Изостанак истраге и подизање оптужнице (ј.т. може подићи оптужницу и без

– к.д. до 8 год

Непосредно оптужење претходно спроведене истраге) Условљено (неправо) - предлог јт ис да се истрага не спроводи

– к.д. > од 8 год

- саслушање осумњиченог - сагласност ис са предлогом јт - временски услов (у року од 8 дана) доноси решење о жалба у року ⇒ доставља се ванрас.већу ⇒ на захтев ⇒ истражном спровођењу истраге од 3 дана које одлучује у року од 48h

јавног тужиоца судији не може решење о спровођењу истраге одбитизахтев шаље захтев за спровођење ванрасправном већу ⇒ решење којим одбацује захтев истраге ⇒ решење којим утврђује да нема места - лични подаци окривљеног спровођењу истраге - опис дела ⇒ решење којим се одбија захтев за спровођење истраге - законски назив к.д. - оцена о постојању основа сумње ⇒ на друго кривично дело

+ доставити и кривичну пријаву ⇒ против другог окривљеног и све списе и доказе ⇒ и на друго к.д. и на другог окривљеног

Покретање и Serbia

ll

Проширење истраге

Docsity.com

обавезно - душевна болест

- околности које привремено спречавају крив.гоњење

- постојање предлога јт ако је: факултативно

- окривљени у бекству - недостижан државним органима истражни судија од даљег кривичног гоњења

– одустанак јавног тужиоца

формални услов ⇒ жалбом окривљеног (доноси решење у року од 48h) ванрасправно веће

⇒ захтевом истражног судије

материјални услов ⇒ ако дело није к.д. ⇒ ако је дело застарело, обухваћено амнестијом или помиловањем ⇒ ако нема доказа да је окривљени учинио к.д. ⇒ предлаже да се истрага допуни доставља ⇒ истражни --------⇒ јавном ---------------------------⇒ ⇒ подиже оптужницу судија списе тужиоцу (рок од 15 дана + 15 дана) ⇒ изјављује да одустаје од крив. гоњења

Прекид истраге

Обустава истраге - решење о обустави истраге

Завршетак истраге

Docsity.com