Istraživanja' predlog Investiranje i analiza rizika za Ekonomija’ studente