Istraživanja' predlog Farmakokinetika za Fizika’ studente