Istraživanja najviše preuzetih od Ljudska prava za Pravo
IzvjeŠtaj o postupanju policije sa djecom
IzvjeŠtaj o postupanju policije sa djecom
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
206
Pogledajte ovaj dokument
IzvjeŠtaj o seksualnoj eksploataciji djece
IzvjeŠtaj o seksualnoj eksploataciji djece
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
336
Pogledajte ovaj dokument
Prosjacenje izvjestaj
Prosjacenje izvjestaj
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
453
Pogledajte ovaj dokument
Kompilacija izvjestaja
Kompilacija izvjestaja
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
361
Pogledajte ovaj dokument
Zloupotreba djece putem interneta
Zloupotreba djece putem interneta
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
430
Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Istraživanja ucitani od Ljudska prava za Pravo
Zloupotreba djece putem interneta
Zloupotreba djece putem interneta
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
430
Pogledajte ovaj dokument
Kompilacija izvjestaja
Kompilacija izvjestaja
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
361
Pogledajte ovaj dokument
Prosjacenje izvjestaj
Prosjacenje izvjestaj
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
453
Pogledajte ovaj dokument
IzvjeŠtaj o seksualnoj eksploataciji djece
IzvjeŠtaj o seksualnoj eksploataciji djece
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
336
Pogledajte ovaj dokument
IzvjeŠtaj o postupanju policije sa djecom
IzvjeŠtaj o postupanju policije sa djecom
Pravo, Sveučilište nije definirano
duska_sljivancaninduska_sljivancanin21 August 2015
206
Pogledajte ovaj dokument