Istraživanja' predlog Nauka o organizaciji i upravljanju za Psihologija i Sociologija’ studente