Izbor odgovarajuce vrste sredstava za rad-Slajdovi-Proizvodni sistemi-Fakultet organizacionih nauka
mladost.ludost
mladost.ludost

Izbor odgovarajuce vrste sredstava za rad-Slajdovi-Proizvodni sistemi-Fakultet organizacionih nauka

PDF (173 KB)
9 str.
1000+broj poseta
Opis
Slajdovi,Proizvodni sistemi,Fakultet organizacionih nauka,fon, IZBOR ODGOVARAJUĆE VRSTE SREDSTAVA ZA RAD, Univerzalna, mehanizovana i automatizovana sredstva za rad, Univerzalna sredstva za proizvodnju, Mehanizovana sred...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 9
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument
Slide 1

IZBOR ODGOVARAJUĆE VRSTE SREDSTAVA ZA RAD

Univerzalna, mehanizovana i automatizovana sredstva za rad

SREDSTVA ZA PROIZVODNJU

 PREMA STEPENU MEHANIZACIJE I AUTOMATIZACIJE:

 Univerzalna sredstva za proizvodnju  Mehanizovana sredstva za proizvodnju  Automatizovana sredstva za proizvodnju  Fleksibilni proizvodni sistemi

Učešće mašinskog i ljudskog rada u procesu izrade proizvoda kod

osnovnih vrsta sredstava za rad

Ucešće u [%]

100

R A D N I K

M A Š I N A

Univerzalna Mehanizovana Automatizovana Vrste

sredstava za rad

Linearna zavisnost ukupnih i prosečnih troškova od obima proizvodnje i vrste

sredstava za rad

TR [nj/god]

TRu

F T

a

TRm TRa • TRu; TRm; TRa - ukupni troškovi

proizvodnje za U, M i A sredstva za rad u [nj/god]

• FTu, FTm, FTa - ukupni fiksni troškovi za U, M i A sredstva za rad u [nj/god]

• vtu, vtm, vta - jedinični varijabilni troškovi za U, M i A sredstva za rad u [nj/kol]

• Q - obim proizvodnje u [kol/god]

U M A

Q2 0

Q [kol/god]

F T

u

F T

a

F T

m

Q1tr [nj/kol]

Iu Im Ia0

U M A Q2Q1

Q [kol/god]

tru trm tra

• tru; trm; tra - troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda za U, M i A sredstva za rad u [nj/kol]

• Iu; Im; Ia - intervali odgovarajućih obima proizvodnje

TRu = FTu + vtu*Q; vtu = const. TRm = FTm + vtm*Q; vtm = const. TRa = FTa + vta*Q; vta = const.

Linearna zavisnost ukupnih i prosečnih troškova od obima proizvodnje i vrste

sredstava za rad Najmanje troškove proizvodnje imaće:

 univerzalna sredstva za rad za Q є [0, Q1];  mehanizovana sredstva za rad za Q є [Q1, Q2], i  automatizovana sredstva za rad za Q> Q2

TR [nj/god]

TRu

U M A

Q20 Q [kol/god]

F T

uF T

a

F T

m

TRm TRa

Q1 tr Univerzalnim sredstvima za rad odgovaraju

najmanji troškovi proizvodnje pri malim obimima, mehanizovanim pri srednjim, a

automatizovanim pri velikim obimima proizvodnje.

[nj/kol]

Iu Im Ia0

U M A Q2Q1

Q [kol/god]

tru trm tra

Granice intervala:

TRu = TRm ili

tru = trm

Q1 TRm = TRa

ili trm = tra

Q2

Zadatak 1.7 str. 41 Analizom procesa proizvodnje u preduzeću utvrđena je zavisnost troškova proizvodnje novog proizvoda od vrste primenjenih sredstava za rad i obima proizvodnje.

U ciju izbora odgovarajućih sredstava za rad i određivanja intervala u kojima treba da se kreću obimi proizvodnje potrebno je:

a. odrediti obime proizvodnje za sve tri vrste sredstava za rad; b. grafički predstaviti ukupne i jedinične troškove za sve tri vrste sredstava za rad; c. ispitati da li je prihvatljiv obim proizvodnje od 750 kom/god ako se u procesu

proizvodnje primene mehanizovana sredstva za rad.

Nelinearna zavisnost ukupnih troškova od obima proizvodnje i vrste

sredstava za rad

TR [nj/god] TRu

TRm TRa

Iu Im Ia0

Q1 Q2

Q [kol/god]

Nelinearna zavisnost prosečnih troškova od obima proizvodnje i vrste

sredstava za rad tr

[nj/kol]

tr u tr m

tr a

tru = trm => Q1 trm = tra => Q2

Iu Im Ia0

Q 1 Q 2

Q [kol/god]

Q ue Q me Q ae

U M A

• Prag ekonomičnosti proizvodnje sa stanovišta dobiti je obim proizvodnje koji odgovara minimumu prosečnih troškova

Zadatak 1.8 str. 43 Za proizvodnju jednog proizvoda mogu se koristiti: 1 - sredstva za rad sa pretežno ručnom izradom (univerzalna sredstva za rad); 2 - mašine i uređaji sa malim stepenom automatizacije (mehanizovana sredstva za

rad); 3 - sredstva za rad sa velikim stepenom automatizacije (automatizovana sredstva za

rad). Zavisnost ukupnih varijabilnih troškova od obima proizvodnje i vrste sredstava za rad

je sledeća:

VT1 = [nj/god]; FT1 = 1600 [nj/god]

VT2 = [nj/god]; FT2 = 4000 [nj/god]

VT3 = [nj/god]; FT3 = 8000 [nj/god]

U cilju izbora odgovarajuće vrste sredstava za rad potrebno je: a. odrediti odgovarajuće intervale obima proizvodnje za sve tri vrste sredstava za rad; b. izračunati obime proizvodnje na pragu ekonomičnosti za sva tri intervala; c. grafički prikazati jedinične troškove za sve tri vrste sredstava za rad; d. ispitati da li je obim proizvodnje od 300 kom/god prihvatljiv za fabriku koja ima

sredstva za rad sa malim stepenom automatizacije.

Q10+ 4

Q 2

Q20+ 40

Q 2

Q10+ 80

Q 2

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 9 str.
preuzmi dokument