Izvori_i_organizacije-Beleska-Promet i infrastruktura-Saobracajni fakultet, Beleške' predlog Marketing u poslovno upravljanje PiT prometu
columbia
columbia

Izvori_i_organizacije-Beleska-Promet i infrastruktura-Saobracajni fakultet, Beleške' predlog Marketing u poslovno upravljanje PiT prometu

4 str.
1000+broj poseta
Opis
Izvori I organizacije,Beleska,Promet i infrastruktura,Saobracajni fakultet, ZAJEDNIČKI IZVORI PiT PRAVA, IZVORI POŠTANSKOG PRAVA, POŠTANSKO I TELEKOMUNIKACIJSKO PRAVO, IZVORI TELEKOMUNIKACIJSKOG PRAVA, MEĐUNARODNI ILI IN...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
POŠTANSKO I TELEKOMUNIKACIJSKO PRAVO

1

POŠTANSKO I TELEKOMUNIKACIJSKO PRAVO

- skup pravnih pravila unutarnjeg i međunarodnog prava kojima se uređuju rad i organizacija pošte i telekomunikacija.

IZVORI PiT PRAVA

1. UNUTRNJI ILI NACIONALNI IZVORI PiT PRAVA:

ZAJEDNIČKI IZVORI PiT PRAVA

1. Ustav Republike Hrvatske 2. Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i

Hrvatske telekomunikacije

a) IZVORI POŠTANSKOG PRAVA

1. Zakon o pošti 2. Pravilnik o pošti 3. Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje poštanskih usluga

Propisi koji se odnose na poštansko i novčano poslovanje objavljeni u službenom glasilu HP-a (Glasnik):

- pravilnici - upute - odluke

b) IZVORI TELEKOMUNIKACIJSKOG PRAVA

1. Zakon o telekomunikacijama 2. Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga

Propisi koji se odnose na poštansko i novčano poslovanje objavljeni u službenom glasilu HT-a (Glasnik):

- pravilnici - upute - odluke

2. MEĐUNARODNI ILI INTERNACIONALNI IZVORI PiT PRAVA:

a) IZVORI POŠTANSKOG PRAVA

- 1831. Prva multilateralna konvencija, Bogota

- 1863. Pariška međunarodna konvencija jedinstvena težina pisma

jedinstvena poštarina

2

podjela poštarine

- 1874. SVJETSKA POŠTANSKA KONVENCIJA, Bern SVJETSKA POŠTANSKA ORGANIZACIJA

- 1957. i 1969. izmjene i dopune

SVJETSKA POŠTANSKA KONVENCIJA 1. Opća pravila koja se primjenjuju na međunarodnu poštansku službu 2. Odredbe o pismovnim pošiljkama 3. Zračni prijenos pismovnih pošiljaka 4. Završne odredbe

Osnovna načela SPK - sloboda tranzita - svaka pošta zadržava poštarinu koju je naplatila od komitenata, a

tranzitna pošta ima pravo na naknadu svojih troškova prema tarifi - osnova za obračun "zlatni franak" - načelo odgovornosti za gubitak preporučenih pošiljki - oslobođenje od odgovornosti

b) IZVORI TELEKOMUNIKACIJSKOG PRAVA

- 1932. I. konvencija o telekomunikacijama, Madrid MEĐUNANORDNA UDRUGA ZA TELEKOMUNIKACIJE

- 1938. izmijenjene i dopune, Kairo

- 1947. II. konvencija o telekomunikacijama Atlantic Citiy

- 1973. MEĐUNARODNA KONVENCIJA O TELEKOMUNIKACIJAMA (1975.)

MEĐ. KONVENCIJA O TELEKOMUNIKACIJAMA 1. Odredbe o prijenosu, odašiljanju ili primanju signala, pisanih, slikovnih ili

zvučnih znakova i informacija svih vrsta pomoću žičanog bežičnog ili drugog elektronskog uređaja

2. Statut Međunarodnog saveza za telekomunikacije 3. Prilozi: a) popis potpisnika

b) definicije korištenih izraza c) sporazum MST i UN

4. Pravilnici: a) telegrafski promet b) telefonski promet c) radio promet d) dopunski za radio promet

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE PiT PROMETA

a) POŠTANSKI PROMET

SVJETSKA POŠTANSKA UDRUGA - osnovana 1874 na I. Kongresu u Bernu - unapređivanja svih oblika poštanske službe,

3

unapređenje i usklađivanje međ. suradnje poštanskih organizacija država članica

- članice gotovo sve države svijeta

Glavna tijela: Svjetski poštanski kongres Izvršni odbor Arbitraža Međunarodni biro

1964. - USTAV SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE (Beč) 15. zasjedanje Kongresa

b) TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

MEĐNARODNA UDRUGA ZA TELEKOMUNIKACIJE - osnovana 1932. Madridskom konvencijom o teleko. - 1947. u Atlantic Cityju potpisan ugovor s UN

CILJEVI: - održavanje i razvijanje međ. suradnje radi poboljšanja i racionalnijeg korištenje svih vrsta telekomunikacija - poticanje razvoja tehničkih sredstava radi povećanja učinka službe telekom. članica - dodjeljivanje frekvencija radi izbjegavanja smetanja u radu radio postaja - suradnja na snižavanju tarifa - ostvarivanje zajedničkih interesa STALNA TIJELA UDRUGE ZA TELEKOMUNIKACIJE

1. Međunarodni savjetodavni odbor za telegrafiju i telefoniju 2. Međunarodni savjetodavni odbor za radio-komunikacije 3. Međunarodni odbor za registraciju frekvencija 4. Generalni sekretarijat

POVREMENA TIJELA UDRUGE ZA TELEKOM. 1. Konferencija opunomoćenika 2. Administrativna konferencija 3. Administrativno vijeće

- KONFERENCIJA EUROPSKIH UPRAVA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

- INTELSAT - EUTELSAT

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

- UNUTARNJI i VANJSKI - HARMONIZACIJA

a) POŠTANSKI PROMET

4

ČETIRI TEMELJNA PITANJA

1. OSNOVNA NAČELA MEĐ. POŠTANSKE SLUŽBE a) Načelo jedinstva teritorija b) Načelo slobode provoza (tranzita) c) Načelo jedinstva poštarine

2. SLUŽBENI JEZIK 3. UREĐENJE NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA 4. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POŠTARINE

b) TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

TEMELJNA PRAVA OBUSTAVE -otpreme privatnog telegrama za koji se ocijeni da bi mogao biti opasan za sigurnost države ili u suprotnosti s njezinim zakonima, pravnim poretkom ili javnim moralom (obavijest otpremnom telegrafu osima ako bi obavijest predstavljala opasnost)

- otpreme bilo kojeg drugog privatnog priopćenja iz istih razloga - službe međunarodnih telekomunikacija na neodređeno vrijeme u potpunosti ili djelomično (hitno obavijestiti tajnika Udruge)

TAJNOST TELEKOMUNIKACIJA

- Konvencije o međunarodnom poštanskom i telekom. prometu propisuju obvezu članica na poduzimanje svih mogućih mjera radi osiguranja tajnosti sadržaja međunarodnih priopćenja.

- obveze članica za poduzimanje mjera zabrane i sprečavanje neovlaštenog zadržavanja radio priopćenja i neovlaštenog objavljivanja

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument