IZVORI ZA PERIOD    1204-1282 -Beleska-Istorija Vizantije-Filozofski fakultet, Beleške' predlog Istorija Vizantije
tiffanyunion
tiffanyunion

IZVORI ZA PERIOD 1204-1282 -Beleska-Istorija Vizantije-Filozofski fakultet, Beleške' predlog Istorija Vizantije

PDF (169 KB)
10 str.
1000+broj poseta
Opis
Filozofski fakultet,ff,istorija,istorija vizantije,beleska,Izvori 1204 – 1282,NIKITA HONIJAT,GEORGIJE PAHIMER,NICIFOR GRIGORA,GEORGIJE AKROPOLIT,TEODOR SKUTARIOT,NICIFOR VLEMID,TEODOR LASKARIS,DIMITRIJE HOMATIJAN,JOVAN A...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 10
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument

IZVORI ZA PERIOD 1204-1282 god.

-Prve godine latinske vlasti opisuje Nikita Honijata-do 1206 god.

�������� ���������(1217-1282) rođen je u Carigradu 1233 god. prelazi u Nikeju,bio je vaspitač Teodora II Laskarisa(1254-1258) a za vreme njegove vladavine bio je istaknuti državni i vojni funkcioner;nakon restauracije 1261 god. vraća se u Carigrad gde za vreme vladavine Mihaila VIII Paleologa (1259-1282) obavlja važne diplomatske misije npr. 1274 god. kao veliki logoget predvodi vizantijsku delegaciju na saboru u Lionu

delo: opisao period 1204-1261 god. čiji je bio savremenik & nadgrobna beseda Jovanu III Vatacu (1222-1254) TEODOR SKUTARIOT iz Kizika sastavio hroniku kompilatornog karaktera od postanka sveta do 1261 god. doba pre Komnina je prikazao sažeto koristio je Nikitu Honijata i Georgija Akropolita hronika je nastala posle 1282 god. �������� ������� (1242-oko 1310) Opisao period 1255-1308 god. njegovo istorijsko delo je najdetaljniji i jedini savremeni prikaz vladavine cara Mihaila VIII Paleologa iznosi podatke o Srbima ali nas oholo potcenjuje uostalom kao i sve Južne Slovene

GRIGORIJE NIĆIFOR (1295-1359) delo: period 1204-1359 god. podaci za period Nikejskog carstva i doba restauracije su kratki ali su odlični kao dopuna Georgiju Akropolitu i Pahimeru

zapadni izvor

Morejska hronika

nastala u prvoj ½ XIV veka, autor nepoznat

pruža podatke: a) o krstaškom osvajanju Peloponeza

b) prilikama u Moreji pod franačkom vlašću u periodu 1204-1292 god. NIĆIFOR VLEMID istaknuti naučnik nikejskog perioda učitelj Georgija Akropolita i Teodora II Laskarisa dela: a) dve autobiografije napisane 1264 i 1265 god značajne su za crkvene i dvorske prilike u Nikejskom carstvu b) pisma caru Teodoru II Laskarisu c) spis o dužnostima cara(vladara) upućen Teodoru II Laskarisu

car Fridrih II je na grčkom jeziku uputio četiri pisma nikejskom caru Jovanu III Vatacu i epirskom despotu Mihailu III iz kojih proizilazi slika njegovih odnosa sa Vizantincima DIMITRIJE HOMATIJANA ohridski arhiepiskop njegova literarna zaostavština govori o unutrašnjim prilikama u Epirskoj despotovini,o epirsko-nikejskim odnosima,o grčko-slovenskim odnosima u prvoj ½ XIII veka 1220 god. uputio je pismo Svetom Savi u kome protestvuje protiv osnivanja autokefalne srpske arhiepiskopije uputio je i pismo patrijarhu Germanu u kome pobija patrijarhove prigovore protiv krunisanja Teodora Anđela za cara TIPIK MIHAILA VIII PALEOLOGA manastiru sveti Dimitrije u Carigradu iz 1282 god. sadrži u svom uvodu neku vrstu careve autobiografije

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument