kardiovaskularni sistem biofizika, Beleške' predlog Fiziologija. Univerzitet u Beogradu
Loviho
Loviho

kardiovaskularni sistem biofizika, Beleške' predlog Fiziologija. Univerzitet u Beogradu

2 str.
1broj preuzimanja
48broj poseta
Opis
biofizicka osnova kardiovaskularnog sistema
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument

Talasno kretanje zida cevi • Talasno kretanje(mehanički talas) je proces

prenošenja oscilatornog kretanja sa jedne čestice na drugu česticu elastične sredine.

• Pri prostiranju talasa, ne premeštaju se delići sredine.Oni osciluju oko ravnotežnih položaja, a prenosi se energija talasa.

• Brzina prostiranja mehaničkih talasa zavisi od elastičnih osobina materijalne sredine kroz koju se prostire.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument