Kartografija areala-vezbe-Ekologija, Vežbe' predlog Écologie. Univerzitet u Beogradu
cupavac
cupavac

Kartografija areala-vezbe-Ekologija, Vežbe' predlog Écologie. Univerzitet u Beogradu

PDF (7 MB)
28 str.
6broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
KARTIRANJE I KARTOGRAFIJA AREALA vezbe, Metode unošenja podataka na areal karte, GPS
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 28
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument

VEŽBA 8. KARTIRANJE I KARTOGRAFIJA AREALA

AREAL

Deo teritorije ili akvatorije koju zauzima određena biljna ili životinjska vrsta

Kompleksnija definicija pored prostora podrazumeva i samu vrstu, odnosno skup njenih konkretnih populacija u prostoru

Areal karta

Grafički prikaz, odnosno model areala konkretne vrste.

Kartiranje areala

Postupak prikupljanja podataka o rasprostranjenju biljaka i životinja, kao i

postupak unošenja tih podataka na areal karte.

Metode unošenja podataka na areal karte

1. Punktirajući način ili metod tačaka

2. Konturni način ili metod konture

3. Kombinovani metod

1. Punktirajući način ili metod

tačaka • Struktura i veličina areala

Rasprostranjenje vrste Asplenium lepidum na Balkanskom poluostrvu

Universal Transverse Mercator (UTM)  Univerzalni Transverzalni Merkatorov koordinatni sistem

 Baziran na mreži koja deli površinu Zemlje između 80° južne i 84° severne geografske dužine u 60 zona širokih 6° koje su centrirane oko odgovarajućeg meridijana

 Ove zone označene su brojevima od 1 do 60  Od Ekvatora ka polovima zone su podeljene na segmente od po 8° geografske

širine koji se ounačeni slovima

Universal Transverse Mercator (UTM)  Zona 1 nalazi se između 180° i 174° zapadne geografske širine sa centrom na

177. zapadnom meridijanu  Srbija se nalazi u UTM segmetnu 34T, između 18° i 24° E geografske dužine,

sa centralnim meridijanom na 21°, i između 40° - 48° N geografske širine  Postoje specijalne UTM zone između 0 ° i 36 ° E geografske širine iznad 72° N

geografske širine, kao i specijalna zona 32 između 56 ° i 64° N geografske širine

UTM

UTM Evropa

34T

34T 100x100 km

34T 50x50km

34TDQ 50x50 km

34TDQ 10x10 km

34TDQ56

34TDQ56

34TDQ56 1x1 km

UTM areal karta

100 x 100 km

Numeracija UTM kvadrata 100 x 100 km

DPDP

UTM areal karta 50 x 50 km

Numeracija UTM kvadrata 50 x 50 km

1 3

2 4

UTM areal karta 10 x 10 km

Anemone apennina

GPS (Geographical Position System)

Areal karta vrste Reynoutria japonica u Srbiji – GPS Prikaz - UTM 10 x 10 kmPrikaz – geografske koordinate GPS

2. Konturni način ili metod konture • Oblik, granice i veličina areala

3. Kombinovani metod • Oblik, struktura, granice i veličina areala

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 28 str.
preuzmi dokument